Elk jaar op 1 januari is er weer nieuwe wet- en regelgeving. We noemen 7 veranderingen die in januari 2021 van kracht worden.

Het kopen en huren van een woning wordt voor grote groepen goedkoper.

Bedrijven worden geholpen bij mogelijk faillissement en om te investeren.

Toerisme en reclame worden aangepakt.

Zoals elk jaar verandert er op 1 januari weer van alles als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. Lees hieronder een selectie van zeven uit de nieuwe maatregelen.


1. Geen overdrachtsbelasting voor starters

Om het starters op de woningmarkt makkelijker te maken hoeven zij eenmalig geen overdrachtsbelasting te betalen. Die bedraagt normaal 2 procent van de aankoopprijs.

De maatregel geldt voor woningkopers jonger dan 35 jaar. Een huis mag niet duurder zijn dan 400.000 euro. Voor beleggers gaat de overdrachtsbelasting juist omhoog, naar 8 procent in plaats van de huidige 2 procent.

Lees ook: Dit verandert per 1 januari 2021 voor je huis: van hypotheekrenteaftrek tot overdrachtsbelasting


2. Huurverlaging voor lage inkomens

Huurders met een laag inkomen krijgen een huurverlaging van gemiddeld 40 euro per maand.

Een geschatte 260.000 mensen komen hiervoor in aanmerking. Daarnaast stelt het kabinet een maximum aan de huurverhoging volgend jaar, van 2,4 procent.


3. Meer beperkingen voor verhuur aan toeristen

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om de verhuur van woningen aan toeristen aan banden te leggen. Gemeenten kunnen een registratieplicht invoeren, om beter zicht te krijgen op hoeveel mensen hun woning verhuren.

Vervolgens kunnen ze een maximum stellen aan het aantal nachten dat er per jaar wordt verhuurd. Ook een vergunningsysteem invoeren behoort tot de mogelijkheden, als een gemeente dat nodig acht.


4. Soepelere regels bij mogelijk faillissement

Bedrijven die door de coronacrisis in de problemen komen, kunnen uitstel van betaling aanvragen om een dreigend faillissement af te wenden. Daarnaast moet het voor bedrijven waarvoor faillissement dreigt makkelijker worden een akkoord met schuldeisers te bereiken


5. Vliegbelasting

Er komt een vliegbelasting. Voor elke passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, wordt vliegmaatschappijen iets minder dan 8 euro in rekening gebracht.


6. Een omstreden stimulans voor bedrijven

De omstreden Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) gaat in. Bedrijven kunnen een deel van hun investeringen aftrekken van de loonheffing die ze moeten betalen.

Het kabinet wil zo bedrijven stimuleren te blijven investeren. De oppositie uitte het afgelopen jaar felle kritiek op de regeling, waar 2 miljard euro mee is gemoeid.


7. Minder reclame bij publieke omroep

Bij de publieke omroep verdwijnen reclames bij programma's voor kinderen. Het is een eerste stap in het streven van het kabinet om NPO 1, 2 en 3 helemaal reclamevrij te maken. Ook op de online kanalen van de publieke omroep verdwijnt de reclame.


LEES OOK: Dit zijn de belangrijkste fiscale veranderingen in 2021 voor de inkomsten- en vermogensbelasting in box 3