• Pensioenfondsen trekken de portemonnee om deelnemers enigszins te beschermen tegen de hoge inflatie en de uitholling van de koopkracht.
  • Grote pensioenfondsen verhogen de pensioenen in 2023 met percentages die variëren tussen de 4 procent en bijna 15 procent.
  • Ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, gaat voor een pensioenverhoging van bijna 12 procent in 2023.
  • Lees ook: AOW-leeftijd gaat vanaf 2028 waarschijnlijk verder omhoog: dit kun je verwachten

Pensioenfondsen pakken flink uit om de schadelijke effecten van de hoge inflatie in ieder geval deels te repareren met forse verhogingen van de pensioenen in 2023. Donderdag maakt het grootste pensioenfonds van Nederland bekend dat de pensioenen in 2023 met bijna 12 procent omhoog gaan. Hiermee compenseert ambtenarenfonds ABP een fors deel van de inflatie.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) komt de inflatie in Nederland in 2022 uit op ongeveer 10 procent. Voor 2023 ziet het CPB een forse terugval van de inflatie naar minder dan 3 procent. Maar economen van bijvoorbeeld de Oeso verwachten dat de Nederlandse inflatie ook volgend jaar hoog blijft op bijna 9 procent.

Volgens ABP betekent de verhoging van de pensioenen met 12 procent dat het eindelijk weer lukt om de pensioenen te laten meegroeien met de prijsstijgingen, ondanks dat de inflatie de laatste tijd heel erg hoog is. Wie maandelijks netto 1000 euro pensioen krijgt, kan straks dus zo’n 120 euro extra tegemoet zien. Ook mensen die nog pensioen opbouwen profiteren.

“Dat is in 2023 mogelijk omdat de financiële positie van ABP het toelaat. En omdat het fonds gebruik mag maken van soepelere regels omdat ABP heeft aangegeven over te willen stappen naar het vernieuwde pensioenstelsel”, stelt het fonds met 3,1 miljoen deelnemers in een verklaring.

Eerder dit jaar verhoogde ABP de pensioenen ook al iets. Daarvoor gebeurde dat jarenlang niet omdat het fonds net als andere grote fondsen volgens de regels financieel niet sterk genoeg was.

Verhoging pensioen: stijging rente helpt

De mate waarin pensioenfondsen verhogingen van de uitkeringen kunnen toezeggen hangt af van de zogenoemde dekkingsgraad die de verhouding tussen de bezittingen en de som van alle uitkeringsverplichtingen weergeeft.

Dit jaar mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105 procent. Dit betekent dat er tegenover elke euro aan uitkeringsverplichtingen 1,05 euro aan bezittingen moet staan. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden.

De verbetering van de beleidsdekkingsgraad die dit jaar bij veel pensioenfondsen is opgetreden, heeft een aantal oorzaken. Aan de bezittingenkant is door de zwakke beurs sprake van dalende vermogens, omdat aandelen minder waard worden. Ook de waarde van obligaties in de beleggingsportefeuille daalt door de stijgende rentes.

Aan de andere kant zorgen diezelfde stijgende rentes ervoor dat de last van alle toekomstige uitkeringsverplichtingen minder zwaar drukt, omdat de waarde van toekomstige uitkeringen gerekend in huidige euro's lager is. Dit laatste effect weegt zwaarder dan de daling van het vermogen aan de bezittingenkant. Hierdoor is de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen in 2022 verbeterd.

Pensioenfondsen gaan voor flinke stijging pensioen in 2023

ABP is zeker niet het enige grote pensioenfonds dat een forse verhoging van de pensioenen doorvoert in 2023.

Pensioenfonds Detailhandel gaat de pensioenen van gepensioneerde winkelmedewerkers volgend jaar met 10 procent verhogen. Het fonds maakte naar eigen zeggen een afweging tussen de noodzaak om voldoende reserves aan te houden en de wens om de hoge inflatie te kunnen compenseren.

De afgelopen tijd maakten verschillende pensioenfondsen al verhogingen bekend. Pensioenfonds bpfBOUW geeft gepensioneerden ruim 14,5 procent erbij, terwijl Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) de oudedaguitkering met 6 procent verhoogde, na een verhoging met 2,7 procent in oktober.

Pensioenfonds Metaal & Techniek verhoogt de pensioenen met 4,2 procent. Dat fonds verhoogde de pensioenen in oktober ook al, toen met zo’n 1,3 procent.

Hieronder geven we een overzicht van de verhogingen van de pensioenen per 1 januari 2023 bij enkele grote fondsen:

LEES OOK: Doorwerken tot AOW-leefijd van 67? Dat is niet te doen, zegt helft van de 55-plussers onder de ambtenaren