Het gaat slecht op de beurs, maar dat blijkt paradoxaal genoeg juist goed nieuws voor pensioenfondsen. Die zien hun financiële buffers verbeteren en denken aan verhogingen van de pensioenen van deelnemers om de invloed van de hoge inflatie op de koopkracht te verzachten.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), met bijna 3 miljoen deelnemers één van de grootste fondsen in Nederland, heeft inmiddels besloten de pensioenen van deelnemers vanaf 2023 met 6 procent te verhogen, zo werd maandag bekend.

PFZW houdt de premie die werkgevers en werknemers samen betalen gelijk op 25,8 procent, zo maakte het fonds bekend.

PFZW-voorzitter Joanne Kellermann legt uit dat door de stijgende prijzen steeds meer mensen in de knel komen. “Ook werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn worstelen daarmee en komen soms niet meer rond. Daarom zijn we blij dat we in januari opnieuw de pensioenen, en ook de pensioenaanspraken voor degenen die werken, kunnen verhogen.”

PFZW maakt naar eigen zeggen gebruik van tijdelijke regelgeving om gedeeltelijke compensatie te bieden voor het koopkrachtverlies van deelnemers door de extreem hoge inflatie. Per 1 oktober gingen de pensioenen al met 2,7 procent omhoog.

De mate waarin pensioenfondsen verhogingen van de uitkeringen kunnen toezeggen hangt af van de zogenoemde dekkingsgraad die de verhouding tussen de bezittingen en de som van alle uitkeringsverplichtingen weergeeft.

Op 30 september dit jaar was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 109,6 procent. Dit houdt in dat er voor elke euro aan verplichtingen 1,096 euro aan bezittingen beschikbaar was.

Financiële positie pensioenfondsen verbetert: pensioenen in 2023 omhoog

Dit jaar mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105 procent. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden.

De verbetering van de beleidsdekkingsgraad heeft een aantal oorzaken. Aan de bezittingenkant is door de zwakke beurs sprake van dalende vermogens, omdat aandelen minder waard worden. Ook de waarde van obligaties in de beleggingsportefeuille daalt door de stijgende rentes.

Aan de andere kant zorgen diezelfde stijgende rentes ervoor dat de last van alle toekomstige uitkeringsverplichtingen minder zwaar drukt, omdat de waarde van toekomstige uitkeringen gerekend in huidige euro's lager is.

Dit is onder meer te zien bij ambtenarenfonds ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland. De waarde van de beleggingen bij ABP daalde in het derde kwartaal van dit jaar met 25,8 miljard euro. Maar tegelijk ging de boekhoudkundige waarde van alle toekomstige uitkeringsverplichtingen met 26 miljard euro omlaag.

Per saldo is de beleidsdekkingsgraad, ofwel de verhouding tussen de bezittingen van de uitkeringsverplichtingen, bij ABP verbeterd in het derde kwartaal van dit jaar en ligt deze op 116,4 procent. Dit betekent dat tegenover elke euro aan uitkeringsverplichtingen 1,16 euro aan bezittingen staat. De beleidsdekkingsgraad bij ABP is hiermee dus nog wat hoger dan de 109,6 procent van collega PFZW.

Grote pensioenfondsen als ABP en PMT verwachten net als zorgfonds PFZW de pensioenen volgend jaar opnieuw te verhogen. Dat zou voor hen de tweede pensioenverhoging in korte tijd zijn, nadat gepensioneerden er jarenlang niks bijkregen.

De inflatie is dit jaar hard gestegen in Nederland, waarbij de schattingen over de gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten overigens behoorlijk uiteen lopen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de gemiddelde prijsstijging in augustus naar schatting tussen de 7,5 procent en 9,6 procent, als je rekening houdt met de daadwerkelijke stijging van energieprijzen. Dat is nog wel hoger dus dan de verhoging van de pensioenen met 6 procent die zorgfonds PFZW biedt voor volgend jaar.

LEES OOK: Zo bouw je simpel ruim €100.000 vermogen op met €50 per maand beleggen: beter nu starten dan 5 jaar wachten