PMT, het Pensioenfonds Metaal & Techniek, heeft als laatste van de grootste pensioenfondsen in Nederland besloten om de pensioenen te verhogen. Aangesloten gepensioneerden krijgen er later dit jaar daardoor voor het eerst sinds 2008 weer wat pensioen bij.

Door het oplopen van de kapitaalmarktrente is het fonds er financieel gezien een stuk beter voor komen te staan. De stap is daarbij mogelijk, omdat de overheid de regels voor zogeheten indexatie wat heeft versoepeld vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel. Daardoor kunnen fondsen sinds 1 juli makkelijker de pensioenen opkrikken.

Het fonds telt ruim 220.000 gepensioneerden. Vanaf oktober krijgen zij 1,29 procent pensioenverhoging. Bij een pensioen van 700 euro per maand betekent dit dat ze er structureel 9,03 euro per maand bij krijgen. En voor mensen die nog niet met pensioen zijn, maar wel pensioen bij PMT hebben opgebouwd, worden de aanspraken met hetzelfde percentage opgevoerd.

“We beseffen dat deze eerste verhoging van de pensioenen het verlies aan koopkracht bij de huidige inflatie niet compenseert”, zegt PMT-werknemersvoorzitter Jos Brocken. “We hopen dat we na deze eerste verhoging in jaren ook op het reguliere moment van 1 januari de pensioenen kunnen verhogen, want de hoge inflatie slaat grote gaten in het huishoudboekje.”

In totaal zijn er meer dan 1,3 miljoen deelnemers aangesloten bij PMT. Daarmee gaat het om een van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

Verhoging pensioen bij grote pensioenfondsen

Eind vorige maand kondigde PME, het fonds voor de metalektro, al aan voor het eerst sinds 2008 de pensioenen te verhogen.

Afgelopen maand kwamen ook ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW met het bericht dat de pensioenen bij hun voor het eerst in jaren omhoog zouden gaan.

Van de grotere fondsen staat alleen bpfBOUW er al langer goed voor. Daar zijn de pensioenen met ingang van dit jaar ook al wat omhoog gegaan.

Het bestuur van bpfBOUW kondigde dinsdag aan dat het de pensioenen dit jaar voor een tweede keer wil verhogen. "Op 1 januari 2022 waren de pensioenen al met 1,76 procent verhoogd. Nu willen we verder verhogen tot 2,57 procent per 1 juli 2022."

Hiervoor is wel een wijziging nodig in het reglement van het fonds, want zo'n tweede verhoging kwam er nog nooit eerder voor. In september bespreekt het verantwoordingsorgaan van bpfBOUW de extra verhoging daarom nog. Het fonds zal in december opnieuw kijken of, en zo ja, hoeveel de pensioenen per 1 januari 2023 weer verder kunnen worden opgekrikt.

Lees meer over de verhogingen die andere pensioenfondsen al doorvoerden: