Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de prognose voor de levensverwachting van 65-plussers verhoogd. Dat leidt waarschijnlijk in 2028 tot een verhoging van de AOW-leeftijd.

Mensen die in 2028 de leeftijd van 65 jaar bereiken, hebben dan gemiddeld nog dik 21 jaar voor de boeg, becijfert het statistiekbureau CBS.

Dat is onder meer belangrijk om de AOW-leeftijd van de toekomst vast te stellen, die in 2027 nog 67 jaar zal zijn. Als mensen steeds langer leven, moet de AOW-leeftijd mogelijk verder omhoog om de uitkering betaalbaar te houden.

Op basis van eigen berekeningen stelt De Telegraaf dat de AOW-leeftijd in 2028 met een kwartaal omhoog gaat, waardoor mensen recht hebben op het staatspensioen als ze 67 jaar en 3 maanden zijn. De berekeningen worden bevestigd door CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen: "Op basis van de rekenformule zou de gestegen levensverwachting leiden tot een kwartaal erbij."

Lees ook: Deel van je pensioen in 1 keer opnemen als je stopt met werken? Let op AOW-leeftijd, waarschuwt Nibud

AOW-leeftijd omhoog door stijging levensverwachting

De levensverwachting voor vrouwen blijft hoger dan die voor mannen, die nu gemiddeld 2,6 jaar korter leven.

Die levensverwachting van 65-jarigen is tussen 1950 en 2019 van 14,3 jaar naar 20,1 gestegen, maar daalde tijdens de coronapandemie even naar 19,5 jaar. In beide coronajaren stierven ongeveer 10 procent meer mensen dan waarop eerder was gerekend.

In 2022 zijn er tot nu toe 7 procent meer mensen dan verwacht overleden. "Afhankelijk van de ontwikkeling in de rest van het jaar zal de levensverwachting ook in 2022 lager zijn dan wanneer er geen corona was geweest", schrijft het CBS.

Toch zal de coronapandemie de over het algemeen stijgende levensduur waarschijnlijk niet nadelig beïnvloeden, verwacht de organisatie, zich baserend op voorbeelden uit het verleden. "Na vorige perioden met hoge sterfte, zoals de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog, was de levensverwachting snel weer terug op het oude niveau."

Het schema voor de ingang van de AOW-leeftijd in de jaren tot en met 2027 is te zien in de onderstaande tabel. Tot en met begin 2024 neemt de AOW-leeftijd geleidelijk toe naar 67 jaar. Vervolgens blijft de leeftijd voor het staatspensioen tussen 2024 en eind 2027 stabiel op 67 jaar. Daarna zal de AOW-leeftijd per jaar dat we langer leven met 8 maanden stijgen.

bron: Rijksoverheid
bron: Rijksoverheid

LEES OOK: Stijging AOW versus inflatie: zó sterk wijkt 2022 af van de afgelopen jaren