Voormalig president Donald Trump heeft woensdag een poging gedaan om via de rechtbank een extra jurist aan te stellen die onafhankelijk zou moeten kijken naar de documenten die in beslag zijn genomen door de FBI bij Mar-a-Lago.

Opvallend aan het juridische verzoek van Trump is vooral wat er niet in staat. Zo maken de advocaten van Trump geen enkele vermelding van de claim van de voormalige president dat hij geheime documenten persoonlijk had vrijgegeven. Ook geven de advocaten van Trump geen verdere onderbouwing van diens beschuldiging dat de FBI mogelijk bewijsmateriaal bij hem thuis heeft “geplaatst”.

Het document gaat evenmin in op een beschuldiging van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Volgens Justitie is er bewijs voor “waarschijnlijke” pogingen tot obstructie van onderzoek naar de manier waarop Trump is omgegaan met informatie die betrekking heeft op de nationale veiligheid.

Volgens juridische experts leest het document vooral als een persbericht en is de juridische onderbouwing bijzonder mager. De advocaten van de voormalige president spreken van over politieke vooringenomenheid en zinspelen op de mogelijke kandidaatstelling van Trump voor het presidentschap in 2024. Een Amerikaanse jurist noemde de argumentatie in het document op Twitter “gebrabbel”.

De verdediging van Trump stoelt grotendeels op zijn bewering dat hij de geheime documenten die de FBI in beslag heeft genomen, had vrijgegeven. Inmiddels hebben achttien voormalige medewerkers van de regering van Trump aan CNN verteld dat ze niet op de hoogte waren van een decreet of procedure waarbij Trump de geheime status van documenten heeft opgeheven.

Het ministerie van Justitie stelt in een dinsdagavond ingediend dossier dat de advocaten van Trump in gesprekken over de documentatie in de maanden voorafgaand aan de huiszoeking, nooit hebben gesproken over het opheffen van de geheime status van dossiers.

Donderdag vindt er een hoorzitting plaats bij de federale rechtbank in Florida over het verzoek van Trump om een onafhankelijke jurist te benoemen. De rechter die dit verzoek moet beoordelen, is Aileen Cannon, die tijdens het presidentschap van Trump is benoemd.

Meer lezen over Trump? Check deze artikelen: