Het nieuwe sociale leenstelsel zorgt ervoor dat er over enkele jaren een golf aan starters op de woningmarkt komt met hogere studieschulden. Banken beloven coulant te zijn. Maar hoe zwaar weegt de studieschuld eigenlijk op je leencapaciteit, als je een huis wilt kopen?

Maandag werd bekend dat banken na overleg met het ministerie van Onderwijs bereid zijn om studieschulden minder zwaar te laten wegen bij het verkrijgen van een hypotheeklening. Naar verwachting stijgt de gemiddelde studieschuld onder het nieuwe leenstelsel van 15 duizend euro per persoon naar 28 duizend euro.

Studenten moeten, als het nieuwe stelsel volgens planning op 1 september 2015 ingaat, de basisbeurs volledig lenen. Ze mogen leningen in 35 jaar terugbetalen. Afbetaling is alleen verplicht als iemand een inkomen heeft dat boven bijstandsniveau ligt en bedraagt maximaal 4 procent van het maandinkomen.

Studieschuld weegt minder zwaar

Op basis van die lagere afbetalingsplicht willen banken de wegingsfactor van studieschulden die onder het nieuwe leenstelsel vallen, verlagen bij het bepalen van de maximale hypotheek.

Financieel intermediair De Hypotheekshop gaf dinsdag een berekening van de gevolgen van de nieuwe normen die banken gaan hanteren. Dit op basis van samenwonend stel, waarvan één partner een studieschuld heeft. De inkomens zijn geprikt op respectievelijk 22 duizend en 28 duizend euro.

Onderstaande grafiek geeft een beeld van de maximale leencapaciteit.

1

Te zien valt dat je door de nieuwe regels met een studieschuld van 28 duizend euro ongeveer evenveel kunt lenen als met een schuld van 15 duizend euro onder de huidige regels. Te weten: een bedrag van circa twee ton. Als beide partners een studieschuld van 28 duizend euro hebben daalt de leencapaciteit voor een hypotheek overigens naar ongeveer 176 duizend euro, in bovengenoemd voorbeeld.

Lees ook op Business Insider

Verder blijkt uit dit voorbeeld dat het effect van studieschulden op de leencapaciteit hoe dan ook aanzienlijk is. Zonder studieschuld kan je pakweg 27 duizend euro meer lenen voor je huis dan met een studieschuld van 28 duizend euro onder de nieuwe regels.

Lees ook

Nieuw leenstelsel studenten: dit wil Bussemaker invoeren

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl