• Het mes moet in de veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei om de stikstofcrisis het hoofd te bieden, luidt het advies van een stikstofprofessor en een landschapsarchitect.
  • De aanbevelingen zijn bedoeld voor de formatie, waar de juridische aanpak van de stikstofcrisis één van de zwaarste onderwerpen is die op tafel liggen.
  • Drastische krimp van de veehouderij helpt de stikstofuitstoot met de helft te verminderen. Ook worden de waterkwaliteit en het klimaat ermee geholpen.

De veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei moet drastisch krimpen als eerste stap in de strijd tegen de stikstofproblematiek. De maatregel helpt ook het klimaat en de waterkwaliteit. En bovendien komt in de Gelderse Vallei ruimte vrij voor natuur, bos of woningbouw.

Zo luiden de aanbevelingen in het advies ‘Naar een ontspannen Nederland’ waar De Telegraaf over bericht. Volgende week wordt het uitgereikt aan het ministerie van Landbouw.

Demissionair minister Carola Schouten van Landbouw heeft stikstofprofessor Jan Willem Erisman en landschapsarchitect Berno Strootman gevraagd het advies te schrijven. Het is onder meer bedoeld voor de formatie, waar de juridische aanpak van de stikstofcrisis één van de zwaarste onderwerpen is die op tafel liggen.

In het advies is niet alleen de stikstofproblematiek meegenomen, maar ook andere milieueisen waar Nederland de komende jaren aan moet voldoen, zei Erisman tegen De Telegraaf. “Zoals bijvoorbeeld het klimaat en de Europese kaderrichtlijn Water. Tot nu toe bekijkt men deze uitdagingen te veel per dossier. Het is voor het eerst dat we alles samenpakken.”

'Piekbelasters' moeten wijken

Het advies beperkt zich ook niet tot maatregelen in de veehouderij. Zogenoemde 'piekbelasters', bedrijven die zeer veel stikstof uitstoten en die op zandgronden zijn gevestigd, zouden moeten worden opgekocht of verplaatst. Tenzij ze de uitstoot flink kunnen verlagen.

De veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei hoeft niet helemaal te verdwijnen, maar drastische krimp is volgens de deskundigen niet te vermijden. Vooral in de Gelderse Vallei, waar onder meer kippengemeente Barneveld onder valt, zijn veel verschillende soorten veehouderijen gevestigd. Naast kippen worden er ook koeien, eenden, varkens en schapen gehouden.

Het totale pakket aan maatregelen zou volgens de auteurs leiden tot 50 tot 66 procent minder uitstoot en meer ruimte voor economische ontwikkeling. Daarnaast komt er met de opkoop van boerderijen in de Gelderse Vallei ruimte vrij voor de bouw van nieuwe woningen, wat kan helpen tegen het woningtekort.

De Nederlandse overheid heeft miljarden uitgetrokken om de stikstofcrisis te lijf te gaan, daarvan gaat 1,8 miljard naar het uitkopen van veehouders. In september 2020 bleek dat varkensboeren daar niet om stonden te springen.

Lees meer over de stikstofcrisis: