Het kabinet gaat de komende 10 jaar nog eens 5 miljard euro uit trekken om de stikstofcrisis te lijf te gaan.

Jaarlijks gaat zo’n 300 miljoen euro naar natuurherstel. Voor het beperken van stikstofuitstoot komt 200 miljoen euro beschikbaar.

Veel maatregelen richten zich op ‘vervuilende melkveebedrijven’, zoals het opkopen van boerderijen.

Voor de coronacrisis was het de stikstofcrisis die het kabinet hoofdbrekens bezorgde.

De crisis ontstond in mei vorig jaar. De Raad van State oordeelde dat de toen geldende stikstofaanpak van het kabinet te vrijblijvend was, waardoor het met meer maatregelen over de brug moest komen.

Het kabinet trekt de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro uit voor maatregelen om de stikstofcrisis tegen te gaan.

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws.

Een deel van het geld is gereserveerd voor maatregelen voor de agrarische sector. Zo kunnen meer boerderijen worden opgekocht en moeten boeren geholpen worden met verduurzaming.

Lees in dit verband: Zo werkt het als de staat boeren wil uitkopen – een gemiddeld varkensbedrijf kan ruim €700.000 opleveren

Er gaat ook een deel naar maatregelen om stikstofuitstoot door verkeer en de industrie terug te dringen.

Zo moet de walstroom waaraan schepen liggen schoner. De generatoren die hiervoor worden gebruikt, stoten nu veel stikstof uit. Ook wordt er gekeken of er stikstofwinst geboekt kan worden door een hardere aanpak van zogenoemde sjoemeldiesels, auto's met software die uitstoottests manipuleert.

Vervuilende melkveebedrijven aanpakken

Het geld dat het kabinet uittrekt is voor de komende tien jaar. Jaarlijks moet 500 miljoen naar de stikstofaanpak, waarvan 300 miljoen (in totaal 3 miljard) naar natuurbehoud, en 200 miljoen naar 'bronmaatregelen' om de stikstofuitstoot bij de bron te verminderen.

Die maatregelen richten zich vooral op vervuilende melkveebedrijven, zeggen ingewijden. Ook moet de bouw van huizen en de aanleg van infrastructuur schoner worden.

Het kabinet wil ook dat de stikstofneerslag in bepaalde gebieden flink naar beneden gaat. Hiervoor moet een doel worden vastgelegd in de wet, zodat de overheid ernaartoe moet werken. Dat is bijvoorbeeld ook gedaan met de klimaatwet, waarin de verlaging van de CO2-uitstoot wettelijk is verankerd.

Hoofdpijndossier vóór de coronacrisis

Het stikstofdossier houdt het kabinet al bijna een jaar bezig en was voor de uitbraak van het coronavirus het grootste politieke hoofdpijndossier.

In mei vorig jaar zette de Raad van State een streep door de stikstofaanpak die de jaren daarvoor was gehanteerd. Bij het uitgeven van een vergunning werd destijds slechts 'beloofd' dat de stikstofuitstoot later zou worden gecompenseerd.

Dat was veel te vrijblijvend, oordeelde de RvS. Volgens een Europese richtlijn moeten bepaalde natuurgebieden veel beter beschermd worden, ook tegen de neerslag van stikstof, waarvan een teveel voor veel planten schadelijk is.

Lees meer over de stikstofcrisis: