De discussie over het verlagen van het eiwitgehalte in veevoer loopt hoog op. Landbouwminister Carola Schouten hoopt zo de stikstofuitstoot terug te dringen, maar boeren vrezen voor de gezondheid van de koe.

Zowel wetenschappers als veevoederfabrikanten zoeken naar manieren om koeien voldoende eiwit toe te dienen voor een hoge melkproductie, zonder dat dit gepaard gaat met een hoge stikstofuitstoot.

Een Wageningse wetenschapper vestigt zijn hoop op gekweekte insecten als alternatieve eiwitbron voor soja. De eerste resultaten van het onderzoek worden over een jaar verwacht.

Landbouwminister Carola Schouten is er bij boeren niet populairder op geworden de afgelopen weken. Ze stelde voor om per 1 september de hoeveelheid ruw eiwit in veevoer te verlagen. Dat moet de uitstoot van stikstof in de vorm van ammoniak verlagen.

Ammoniak (NH3) is schadelijk voor de natuur als er te veel van in de lucht, bodem of water terechtkomt.

“In de melkveehouderij wordt over het algemeen meer eiwit gevoerd dan nodig is”, schreef Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. “Het teveel aan eiwit wordt niet opgenomen door het dier, maar in de vorm van ammoniak uitgestoten.” Volgens de minister wordt dat “in de sector en in de wetenschap breed onderschreven”.

Boeren komen met eigen plan om de stikstofuitstoot te verlagen

Het ‘eiwitplan’ was aanleiding voor een nieuwe ronde boerenprotesten. Veehouders claimen dat krachtvoer met minder proteïne leidt tot een lagere melkproductie. De gezondheid van de koeien zou zelfs in gevaar komen.

"De deskundigen hebben al lang laten weten dat het verlagen van het eiwitgehalte een negatief effect heeft", aldus Mark van den Oever van actiegroep Farmers Defence Force. "Wij gaan gewoon door met onze acties, net zo lang totdat dit voorstel van onherroepelijk van tafel is."

Woensdag kwamen boze agrariërs massaal bijeen op een locatie in de buurt van het RIVM in Bilthoven om hun ongenoegen te uiten.

De boeren hebben zelf een alternatieve voermaatregel bedacht die beter zou werken dan het plan van Schouten. Dat moet alleen wel nog door het Planbureau voor de Leefomgeving worden doorgerekend. In augustus worden de resultaten verwacht.

Insecten als alternatieve eiwitbron in veevoer kan de uitstoot verlagen

Ondertussen zoeken zowel wetenschappers als veevoederfabrikanten naar manieren om koeien voldoende eiwit toe te dienen voor een hoge melkproductie, zonder dat dit gepaard gaat met een hoge stikstofuitstoot.

Zo geven de provincies Gelderland en Overijssel tezamen met de EU enkele tonnen subsidie aan een onderzoek van zeven partijen, waaronder veevoerproductent Agruniek, naar een diervoeder dat leidt tot minder CO2- en stikstofuitstoot. Daarbij wordt gezocht naar alternatieve eiwitbronnen voor het krachtvoer.

Ook aan de Wageningse universiteit start een dergelijk onderzoek. Met een subsidie van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gaat de universiteit na of eiwitten uit het skelet van de buffalokever kunnen dienen als ingrediënt voor krachtvoer voor koeien.

Veevoeronderzoeker Dennis Oonincx vermoedt dat een koe zo minder stikstof uitstoot dan met het huidige voer op basis van soja, zegt hij tegen Trouw.

"Over de uitkomsten van het laboratoriumonderzoek kunnen we over een jaar waarschijnlijk wel iets zeggen", aldus Oonincx. "De uitkomst kan dan ook zijn dat de eiwitbenutting door de koe helemaal niet verbetert. Ik ben zelf optimistisch, maar laten we eerlijk zijn: niet alle wetenschappelijke ideeën blijken uiteindelijk te werken."

Lees meer over de stikstofcrisis: