• De ministeries van Financiën en Landbouw hebben vergevorderde plannen om boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen, om zo de stikstofuitstoot terug te dringen.
  • NRC schrijft over twee plannen om de landbouw aan te pakken. De kosten variëren van 9 miljard euro tot 17 miljard euro.
  • De ministeries lijken het erover eens over dat het uitkopen van een handvol piekbelasters niet genoeg is en zien onteigening als onvermijdelijk.

De Nederlandse stikstofuitstoot moet worden teruggebracht. Om dat te verwezenlijken, hebben ambtenaren van de ministeries van Financiën en Landbouw deze zomer vergevorderde plannen opgesteld om boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen.

De kosten daarvan kunnen in de miljarden lopen, zo meldt NRC, dat documenten daarover heeft ingezien.

In april besloot het kabinet al de komende tien jaar 5 miljard euro uit te trekken voor maatregelen om de stikstofcrisis te lijf te gaan. Maar op de korte termijn is meer nodig om de vergunningen voor onder meer grote bouwprojecten, waarbij ook stikstof vrijkomt, veilig te stellen, zo redeneert het kabinet.

Kosten van aanpak lopen in de miljarden

NRC schrijft over twee plannen om de landbouw, die geldt als grootste uitstoter, aan te pakken. Het eerste kost 9 miljard euro en houdt in dat de overheid de productierechten van veehouders opkoopt. Daarmee worden ze aan de markt onttrokken.

Het tweede is gebaseerd op het opkopen van de grond van boeren om duurzame landbouw mogelijk te maken. Mogelijk worden boeren hierbij gedwongen hun land aan de overheid te verkopen. De kosten van deze operatie komen uit op 17 miljard euro.

Lees meer: Zo werkt het als de staat boeren wil uitkopen – een gemiddeld varkensbedrijf kan ruim €700.000 opleveren

Beide ministeries lijken het erover eens dat het uitkopen van een handvol piekbelasters niet genoeg is en zien onteigening – een maatregel waar volgens het NRC tot dusver alleen nog de politieke wil voor ontbrak – als onvermijdelijk.

Haagse bronnen benadrukken tegenover de NOS dat er nog niks besloten is en dat er meer scenario's op tafel liggen om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Meer stikstofnieuws? Bekijk ook deze stukken eens: