Een deel van de boeren in Nederland heeft plannen om op dinsdag 29 oktober naar Schiphol te trekken als vervolg op de actiedag op dinsdag in Den Haag.

Plannen hiervoor circuleren op sociale media en WhatsApp, bevestigen woordvoerders van Agractie en Farmers Defence Force (FDF). Agractie, de organisator van de manifestatie in Den Haag, steunt die plannen niet.

Bart Kemp van Agractie heeft oproepen zien langskomen, maar schaart zich er niet achter. “Wij verwachten van minister Carola Schouten binnen twee weken een antwoord op de manifestatie van dinsdag. Dat willen wij niet doorkruisen. Wij zullen dus aan zoiets niet deelnemen, al hebben wij er verder geen mening over.”

“Ik heb oproepen zien langskomen”, aldus Mark van den Oever van FDF. “Dit zijn wilde ideeën van jonge jongens die elkaar gek maken. Wij zijn niet benaderd voor de organisatie ervan. Dit soort dingen komt spontaan op, maar zo werkt dat niet. We zijn net terug uit Den Haag, laten we dat eerst goed afwerken. Ik zou deze plannen niet groter maken dan ze zijn.”

De protesterende boeren voelen zich oneerlijk behandeld voelen, omdat ze onevenredig hard geraakt zouden worden door milieuwetgeving. Bijvoorbeeld ten opzichte van de luchtvaart: “Mijn gras legt CO2 vast. En Schiphol?” stond maandag op een van de borden. Een ander protestbord meldt: “Schiphol mag los. Boer de klos.”

Door het vliegverkeer stil te leggen zou het stikstofprobleem in een keer zijn opgelost, stellen de boeren. Maar dat is in de praktijk niet het geval. De luchtvaart draagt weliswaar behoorlijk bij aan de uitstoot van CO2 en fijnstof, maar bij stikstof speelt vliegverkeer maar een kleine rol. Dat blijkt uit cijfers van de commissie-Remkes die de stikstofproblematiek onderzocht.

De luchtvaartsector was in 2018 slechts verantwoordelijk voor 1 procent van alle emissie van stikstofoxiden in Nederland, niet eens genoeg voor een eigen kopje in de tabel uit het stikstofrapport van Remkes. Landende en opstijgende vliegtuigen vallen onder ‘overig verkeer’.

Lees ook op Business Insider

De grootste uitstoter van stikstofoxiden? Dat is de landbouw. De boeren dus.

Bij de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt, is nog geen melding binnengekomen van een boerenprotest. “Ze mogen demonstreren, maar moeten dat wel melden. Zodra we weten wat de boeren van plan zijn, kunnen we passende maatregelen nemen”, zegt de woordvoerster van de burgemeester.

Dinsdag kwamen boeren massaal naar het Malieveld in Den Haag onder meer omdat ze zich oneerlijk behandeld vinden in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van stikstofuitstoot. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot had de toorn van de sector over zich afgeroepen door te pleiten voor een halvering van de veestapel.

Schouten heeft gezegd dat dit niet gebeurt zolang zij minister van Landbouw is. De boeren willen meer waardering en respect voor de manier waarop zij voedsel produceren.