Van alle werkenden lopen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) het meeste risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Zzp’ers hebben vaker een besteedbaar inkomen onder die grens dan werknemers en zelfstandigen met personeel.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dinsdag op basis van nieuw onderzoek dat 2,5 procent van de werkenden in de leeftijd van 15 van 75 jaar in 2017 deel uitmaakte van een huishouden met een inkomen onder de kritische grens, oftewel met risico op armoede.

In prijzen van 2017 kwam die grens voor alleenstaanden uit op 1.040 euro netto per maand, voor een alleenstaande ouder met één kind op 1.380 euro, en voor een paar met twee kinderen op 1.960 euro.

Het totale aandeel werkenden in de gevarenzone bleef onveranderd ten opzichte van 2016, maar onder zzp’ers nam het risico wel toe.

Armoederisico voor zzp’er

Vanaf het piekjaar 2013, toen nog bijna 250 duizend werkenden te maken hadden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens (3,5 procent), daalde het armoederisico bij zowel werknemers als zelfstandigen met personeel en zzp’ers. In 2017 is onder zzp’ers het aandeel met een laag inkomen weer gestegen van 8,1 procent naar 8,6 procent.

Dit laatste is opvallend, omdat dat economische groei in 2017 extreem hoog was met een plus van 2,9 procent.

In 2017 behoorde 0,6 procent van de werkenden vier jaar of langer tot een huishouden met een armoederisico. Dit aandeel is vanaf 2014 vrijwel onveranderd.

Lees ook op Business Insider

Bij werknemers en zzp’ers kwam het aandeel sinds 2014 jaarlijks uit op respectievelijk 0,4 en 1,9 procent. Bij zelfstandigen met personeel (zmp’ers) daalde het percentage van 1,0 procent in 2014 naar 0,7 procent in 2016 en kwam uit op 0,8 procent in 2017.

(klik voor vergroting)

Werknemers die voltijd werken, lopen het minste risico op (langdurige) armoede. Hier zijn de zmp’ers juist het meest kwetsbaar. Bijna drie op de tien zelfstandigen met personeel die maximaal 24 uur per week werken, krijgt te maken met armoede.

Qua samenstelling van huishouden komen de hoogste risico’s op armoede voor bij alleenstaande werkenden en eenoudergezinnen. Ook hier zijn de armoederisico ’s het grootst voor zzp’ers.

Werkenden met een niet-westerse achtergrond lopen beduidend meer risico op een laag inkomen, terwijl een hoger opleidingsniveau gaat gepaard met een lager armoederisico.

LEES OOK: De goedkoopste Tesla Model 3 moet Jan Modaal aan de elektrische auto krijgen – dit zijn 3 vergelijkbare alternatieven