2020 staat voor de deur. Dat betekent dat er weer veel zaken veranderen die invloed hebben op je portemonnee. In een vijfdelige serie heeft Business Insider hier uitgebreid op ingezoomd. Voor een goed overzicht zetten we de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Ondernemers, families, huizenbezitters, autobezitters, zorgconsumenten… iedereen krijgt na de jaarwisseling te maken met nieuwe maatregelen. In sommige gevallen pakken ze gunstig uit; in andere gevallen ga je er wat op achteruit.

Onder de streep zullen de meeste Nederlanders netto iets meer te besteden krijgen door wat fiscale aanpassingen. Wat staat jou in 2020 te wachten?

1. Minder belastingschijven (box 1)

Volgend jaar zijn er nog maar twee belastingschijven voor de inkomstenbelasting, in plaats van drie:

  • basistarief van 37,35 procent voor inkomens tot 68.507 euro
  • toptarief voor 49,5 procent voor elke euro daarboven.

Het tarief in de eerste schijf neemt daarmee iets toe (want dat is nu nog 36,65 procent) en het hoogste tarief daalt (want dat is nu nog 51,75 procent).

2. Wijzigingen vennootschapsbelasting (box 2)

Het tarief van de vennootschapsbelasting op winsten tot en met 200.000 euro gaat komend jaar omlaag van 19 procent naar 16,5 procent. Het tarief op winsten vanaf 200.000 euro daarentegen gaat niet omlaag, zoals eerder was toegezegd, maar blijft onveranderd op 25 procent.

Verder wordt komend jaar bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht als je de aangifte voor 1 juni hebt ingediend en deze aangifte klopt.

Wie beschikt over meer dan 5 procent van de aandelen of stemrecht in een vennootschap, heeft een zogeheten aanmerkelijk belang. Het tarief over de inkomsten die je hierover ontvangt, zoals dividend, gaat omhoog van 25 procent naar 26,25 procent.

3. Lagere vermogensbelasting (box 3)

De vermogensbelasting gaat iets omlaag:

  • Over de eerste schijf (voor vermogens tussen 30.846 en 72.797 euro) betaal je straks per saldo 0,54 procent belasting (tegen 0,58 procent nu).
  • Over de tweede schijf (tot 1.005.572 euro) moet je 1,27 procent afrekenen (tegen 1,34 procent nu)
  • Het vermogen daarboven wordt belast tegen 1,6 procent (versus de huidige 1,62 procent).

De vrijstelling gaat omhoog naar 30.846 euro (of 61.692 bij fiscaal partners). Nu is dat nog respectievelijk 30.360 euro en 60.720 euro.

4. Goed nieuws: hogere heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt. De meeste heffingskortingen gaan omhoog, zoals de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting.

Meer informatie over fiscale wijzigingen vind je in dit artikel.

5. Basispakket zorgverzekering wordt iets uitgebreid

Het pakket van de basiszorgverzekering wordt komend jaar iets uitgebreid. Zo betaal je geen eigen risico meer als je via de huisarts deelneemt aan een stoppen-met-rokenprogramma.

Moet je langer dan drie aaneengesloten dagen naar het ziekenhuis voor behandelingen zonder dat je wordt opgenomen (zoals voor een chemotherapie) en woon je ver van het ziekenhuis, dan krijg je straks recht op een logeervergoeding van maximaal 75 euro per nacht.

Ook worden apotheekbereidingen voor dure geneesmiddelen straks vergoed.


Volledig bij blijven over hypotheken en al je geldzaken? Schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief over personal finance.


6. Premie basispolis stijgt met gemiddeld 1,9 procent

De basisverzekering wordt gemiddeld 2,28 euro per maand duurder, volgens Zorgwijzer. Dat komt neer op een premiestijging van 1,9 procent.

7. Halvering collectiviteitskorting

Toch wordt de pijn voor de meeste verzekerden een stuk groter, omdat de maximale collectiviteitskorting voor de basispolis wordt gehalveerd, van 10 naar 5 procent. Volgens Zorgwijzer wordt je basisverzekering hierdoor in één klap 60 tot 80 euro per jaar duurder.

Meer informatie over de zorg in 2020 vind je in dit artikel.

8. Verdere beperking hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. Hierdoor daalt het maximale tarief waartegen je de rente mag aftrekken komend jaar van 49 procent naar 46 procent.

9. … maar lager eigenwoningforfait

Om huiseigenaren hiervoor te compenseren daalt het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde van 75.000 tot 1.060.000 euro van 0,65 procent naar 0,60 procent.

10. Verdere afbouw Wet Hillen

De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huizenbezitters die hun hypotheek (grotendeels) hebben afgelost (Wet Hillen), wordt met 3,3 procentpunt afgebouwd naar 93,34 procent.

11. Tweeverdieners kunnen meer lenen

Alleen huishoudens die komend jaar meer gaan verdienen, kunnen een hogere hypotheek krijgen. Maar blijft je loon gelijk, dan daalt de maximale hypotheek voor bruto inkomens boven de 40.000 euro.

Voor tweeverdieners is er goed nieuws: het tweede inkomen gaat zwaarder meetellen bij de hypotheekaanvraag. Het laagste inkomen gaat straks voor 80 procent meetellen bij het berekenen van de maximale hypotheek. Nu is dat nog 70 procent. Tweeverdieners kunnen hierdoor een hogere hypotheek krijgen.

12. NHG: hogere grens en lagere premie

De grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omhoog van 290.000 euro naar 310.000 euro. Je kunt dus een duurdere woning kopen met NHG.

Een andere positieve verandering is dat de premie die je voor een NHG-lening moet betalen wordt verlaagd van 0,9 procent van de hypotheeksom naar 0,7 procent.

Helaas is het komend jaar niet meer mogelijk om een hypotheek zonder NHG over te sluiten naar een hypotheek met NHG als de getaxeerde waarde van de woning boven de NHG-grens uitkomt.

13. WOZ-waarde stijgt

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen stijgt komend jaar naar verwachting met 8 tot 10 procent. Dat pakt nadelig uit voor het eigenwoningforfait, de erfbelasting en de lokale belastingen.

14. Hogere lokale lasten

De onroerende zaakbelasting (OZB) stijgt komend jaar met gemiddeld 4 procent naar 305 euro, zo blijkt uit een steekproef van de Vereniging Eigen Huis. De afvalstoffenheffing gaat met gemiddeld 8,2 procent (ofwel 20 euro) omhoog. De gecombineerde aanslag van OZB, afvalstoffen- en rioolheffing stijgt met gemiddeld 4,4 procent.

15. Lagere energierekening

De energiebelasting op gas gaat met 8 cent omhoog, terwijl die op stroom met bijna 1 cent wordt verlaagd. Ook krijg je een hogere teruggave van energiebelasting. Wel stijgen de kosten voor netbeheer met gemiddeld 5 euro op jaarbasis.

Per saldo ga je er circa 61 euro op vooruit.

16. Meer belastingvrij schenken voor huis

De verruimde belastingvrijstelling voor schenkingen die worden aangewend voor de eigen woning stijgt komend jaar met 1.633 euro naar 103.643 euro.

Wil je meer weten over veranderingen voor huizenbezitters? Lees dan dit artikel.

17. Hogere bijtelling voor elektrische leaseauto

De bijtelling voor een volledig elektrische auto wordt komend jaar verdubbeld, van 4 naar 8 procent.

Koop je een auto die duurder is dan 45.000 euro, dan betaal je straks boven elke euro die boven dit bedrag uitkomt een hogere bijtelling van 22 procent. Die grens ligt nu nog op 50.000 euro. Er gaan dus meer auto's deels onder de verhoogde bijtelling vallen.

Voor overige auto's - ook hybride auto's – blijft de bijtelling gelijk: 22 procent.

18. Wegenbelasting iets omhoog

De tarieven voor de wegenbelasting worden aangepast. Hoe dit voor jou uitpakt verschilt per provincie. Alleen in Gelderland daalt deze belasting. In de overige provincies ben je duurder uit. Friesland spant de kroon, met een stijging van bijna 25 procent.

19. Roettaks voor dieselauto’s

Eigenaren van een dieselauto die meer dan 5 milligram per kilometer fijnstof uitstoten krijgen een extra fijnstoftoeslag (roettax) voor de kiezen. Zij moeten 15 procent meer wegenbelasting betalen. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto komt dat neer op een belastingverhoging van 225 euro per jaar.

20. Maximumsnelheid omlaag

Tijdens het weekend van 12 tot en met 16 maart gaat de maximumsnelheid op alle snelwegen in ons land omlaag naar 100 kilometer per uur. Dit geldt alleen tussen 6 en 19 uur. Daarbuiten blijft de maximumsnelheid gelijk

21. BPM: Overstap naar nieuwe meetmethode

Het duurt nog even, maar vanaf juli 2020 wordt voor het vaststellen van de BPM (aanschafbelasting voor auto’s) gebruik gemaakt van een nieuwe meetmethode voor de CO2-uitstoot.

Het kabinet heeft toegezegd dat dit niet mag leiden tot hogere BPM-opbrengsten. Maar volgens de Bovag en RAI Vereniging kan de BPM toch 450 euro per auto hoger uitvallen.

22. Hogere straf voor ernstige verkeersdelicten

De straffen voor ernstige verkeersdelicten gaan fors omhoog. Zo kun je voor gevaarlijk rijden straks 6 maanden de cel in (in plaats van 2 maanden). Veroorzaak je door roekeloos rijden een ernstig ongeluk, dan kun je een gevangenisstraf van maximaal 6s jaar krijgen.

Verder kun je voor rijden onder invloed, doorrijden na een ongeluk of rijden zonder (geldig) rijbewijs een celstraf van maximaal 1 jaar krijgen. Nu is dat nog 3 maanden.

23. Fiets van de zaak aantrekkelijker

Voor een fiets van de zaak geldt komend jaar een vaste bijtelling van 7 procent over de consumentenadviesprijs van de fiets, inclusief accessoires. Nu is nog sprake van een kilometervergoeding.

24. Landelijke regels milieuzones

Vanaf 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones.

Meer informatie over wijzigingen voor automobilisten en fietsers vind je in dit artikel.

25. Meer kindgebonden budget

Het kabinet trekt in 2020 meer geld uit voor het kindgebonden budget: een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderen. Circa 320.000 gezinnen krijgen er op jaarbasis gemiddeld 990 euro bij. Daarnaast krijgen bijna 300.000 meer gezinnen recht op deze tegemoetkoming. Zij gaan gemiddeld zo'n 600 euro per jaar ontvangen.

26. Kinderbijslag ook voor ouders van minderjarige studenten

Ouders van 16- en 17-jarigen die al studeren of boven een bepaalde inkomensgrens uitkomen komen vanaf 1 januari ook in aanmerking voor kinderopvangtoeslag en houden ook recht op kindgebonden budget.

27. Langer geboorteverlof voor partners

Krijgen jullie een kind, dan heeft de partner van de moeder straks recht op vijf weken geboorteverlof. Tijdens deze periode krijgt hij of zij 70 procent van het loon doorbetaald. Deze maatregel gaat pas op 1 juli 2020 in.

28. Lagere duur partneralimentatie

De maximale periode waarin partneralimentatie moet worden betaald, gaat fors omlaag. Nu is dat nog twaalf jaar. Dat wordt straks hooguit de helft van de tijd die het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van vijf jaar.

Er zijn wel enkele uitzonderingen gemaakt, voor ouders met jonge kinderen en huwelijken die heel lang hebben geduurd.

29. AOW-leeftijd wordt bevroren

De AOW-leeftijd wordt in 2020 en 2021 bevroren op 66 jaar en 4 maanden.

Meer informatie over veranderingen in familiezaken lees je in dit artikel.

30. Zelfstandigenaftrek gaat stapsgewijs omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat vanaf komend jaar met 250 euro omlaag naar 7.030 euro.

31. Versnelde afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Voor de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, de persoonsgebonden aftrek en de terbeschikkingstellingsvrijstelling gaat het maximale aftrektarief omlaag van 49 procent naar 46 procent.

32. Kleineondernemersregeling op de schop

De kleineondernemersregeling (KOR) gaat komende jaar op de schop. Is je omzet niet meer dan 20.000 euro per jaar (exclusief btw), dan mag je worden vrijgesteld van btw. Deelname aan deze regeling is vrijwillig.

33. Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

Alle 1,3 miljoen eenmanszaken in ons land hebben van de Belastingdienst een nieuw btw-identificatienummer ontvangen, waarin het burgerservicenummer niet meer is verwerkt. Dit nummer moet je vanaf 1 januari vermelden op al je facturen en de website.

34. Ook aftrek voor CO2-besparende investeringen

De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt uitgebreid. Ook investeringen die de uitstoot van CO2 verminderen komen voor deze tegemoetkoming in aanmerking.

35. Aanpassingen in arbeidscontracten: flex versus vast

Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) worden vaste contracten komend jaar minder vast en flexcontracten minder flex. Zo krijgen werkenden straks vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding en mag een werkgever straks weer drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aanbieden.

Ook betalen werkgevers vanaf 2020 een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract dan een flexibel contract. Hierdoor wordt het voor hen aantrekkelijker om werknemers een vast contract te geven.

Daarentegen wordt ontslag makkelijker doordat werkgevers meerdere ontslaggronden mogen combineren.

Alle wijzigingen voor ondernemers en werknemers in 2020 staan opgesomd in dit artikel.

Lees meer over veranderingen in 2020 en eindejaarstips: