Premium content ophalen
  • Zelf verantwoordelijkheid dragen voor je pensioen wordt steeds meer de norm.
  • Wie aanvullend pensioen wil opbouwen naast de AOW-uitkering kan gebruik maken van fiscaal vriendelijke regelingen voor vermogensopbouw.
  • Hoeveel moet je maandelijks opzij zetten via een pensioenrekening om aan een pensioen van €30.000 tot €60.000 per jaar te komen? Business Insider rekende het uit.

Een toereikend inkomen op je oude dag is niet meer vanzelfsprekend. Met het nieuwe pensioenakkoord van vakbonden en werkgevers verdwijnt voor veel werknemers de zekerheid van een vaste pensioenuitkering.

Voor werknemers die via een pensioenfonds van de werkgever pensioen opbouwen, wordt de toekomstige uitkering afhankelijk van het beursrendement. Voor zelfstandige ondernemers en werknemers die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds geldt sowieso dat ze zelf hun pensioenzaken moeten regelen.

Voor je toekomstige pensioen zijn een aantal bouwstenen belangrijk: de AOW-uitkering van de staat, pensioen dat je via een werkgever opbouwt, en individuele pensioenbeleggingen.

Business Insider nam in eerdere artikelen over pensioen door wat er gebeurt met je netto inkomen als je vanaf je pensioen een kwart minder inkomen hebt en voorheen 40.000 euro tot 80.000 euro bruto per jaar verdiende.

Ook gaven we aan wat je aan aanvullend inkomen bovenop de AOW-uitkering nodig hebt (via een pensioenfonds of een lijfrenteuitkering) om na je pensioen een jaarlijks inkomen van 30.000 euro tot 60.000 euro te hebben.

Verder lieten we zien hoeveel vermogen je zelf moet opbouwen via een fiscaal vriendelijke pensioenrekening voor het eerder genoemde jaarlijkse bruto inkomen.

In dit artikel bespreken we hoeveel je gedurende 20 of 40 jaar maandelijks via een fiscaal vriendelijke pensioenrekening moet beleggen om een vermogen van 100.000 euro tot 800.000 euro op te bouwen.

Premium content ophalen