• Zelf verantwoordelijkheid dragen voor je pensioen wordt steeds meer de norm.
  • Wie aanvullend pensioen wil opbouwen naast de AOW-uitkering kan gebruik maken van fiscaal vriendelijke regelingen voor vermogensopbouw.
  • Hoeveel moet je maandelijks opzij zetten via een pensioenrekening om aan een pensioen van €30.000 tot €60.000 per jaar te komen? Business Insider rekende het uit.

Een toereikend inkomen op je oude dag is niet meer vanzelfsprekend. Met het nieuwe pensioenakkoord van vakbonden en werkgevers verdwijnt voor veel werknemers de zekerheid van een vaste pensioenuitkering.

Voor werknemers die via een pensioenfonds van de werkgever pensioen opbouwen, wordt de toekomstige uitkering afhankelijk van het beursrendement. Voor zelfstandige ondernemers en werknemers die niet zijn aangesloten bij een pensioenfonds geldt sowieso dat ze zelf hun pensioenzaken moeten regelen.

Voor je toekomstige pensioen zijn een aantal bouwstenen belangrijk: de AOW-uitkering van de staat, pensioen dat je via een werkgever opbouwt, en individuele pensioenbeleggingen.

Business Insider nam in eerdere artikelen over pensioen door wat er gebeurt met je netto inkomen als je vanaf je pensioen een kwart minder inkomen hebt en voorheen 40.000 euro tot 80.000 euro bruto per jaar verdiende.

Ook gaven we aan wat je aan aanvullend inkomen bovenop de AOW-uitkering nodig hebt (via een pensioenfonds of een lijfrenteuitkering) om na je pensioen een jaarlijks inkomen van 30.000 euro tot 60.000 euro te hebben.

Verder lieten we zien hoeveel vermogen je zelf moet opbouwen via een fiscaal vriendelijke pensioenrekening voor het eerder genoemde jaarlijkse bruto inkomen.

In dit artikel bespreken we hoeveel je gedurende 20 of 40 jaar maandelijks via een fiscaal vriendelijke pensioenrekening moet beleggen om een vermogen van 100.000 euro tot 800.000 euro op te bouwen.

Pensioen opbouwen naast de AOW

We beginnen met een korte opfrisser. Als je inclusief de AOW-uitkering op een jaarinkomen van 30.000 euro tot 60.000 euro uitkomt bij pensionering, vertaalt dat zich in netto maandbedragen (na belasting) naar ongeveer 2.100 euro tot 3.400 euro, zo berekenden we in dit artikel.

Voor de hoogte van de AOW-uitkering is relevant of je alleenstaand bent of samenwoont. Voor alleenstaanden is de AOW-uitkering hoger dan voor gehuwden en samenwonenden.

Om bij pensionering tot een bruto jaarinkomen van 30.000 euro tot 60.000 euro te komen, moeten gehuwden en samenwonenden zorgen voor een op de AOW aanvullend inkomen tussen de grofweg 19.000 euro en 49.000 euro per jaar, zo berekenden we in dit stuk. Voor alleenstaanden ligt dit bedrag tussen de ongeveer 14.000 euro en 44.000 euro.

In het derde artikel in deze reeks berekenden we dat je met een opgebouwd vermogen van 100.000 euro tot 400.000 euro kunt komen tot jaarlijkse bruto uitkeringen van 5.000 euro tot 20.750 euro, gedurende twintig jaar.

Ga je voor een levenslange uitkering uit een lijfrenteproduct, dan kom je met 600.000 euro op een jaarlijkse uitkering van rond de 24.000 euro uit; met 800.000 euro ga je naar ongeveer 32.000 euro op jaarbasis.

Vermogensopbouw via een pensioenrekening

Een voor de hand liggende manier om zelf extra pensioen op te bouwen, is met fiscaal vriendelijke regeling. Dit wordt door de fiscus een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht genoemd, maar kent in de praktijk verschillende namen, zoals 'lijfrente-opbouw', 'banksparen' en 'pensioenrekening'.

Je betaalt bij fiscaal vriendelijke vermogensopbouw geen vermogensbelasting in box 3 in de opbouwfase, maar bent wel verplicht om het opgebouwde vermogen bij pensionering in een zogenoemd lijfrenteuitkeringsproduct te stoppen.

Maar wat moet je gedurende 20 of 40 jaar maandelijks opzij zetten om de eerder genoemde tonnen aan eigen vermogen – die in de vorm van een lijfrenteuitkeringsproduct dienen als aanvulling op de AOW – te bereiken?

Vanzelfsprekend speelt de beleggingshorizon een grote rol. Indien je hetzelfde eindkapitaal in minder jaren wilt bereiken, moet je maandelijks immers meer inleggen. Daarnaast is ook het verwachte rendement van belang; je inleg groeit natuurlijk sneller aan bij een hoger percentage.

In de tabel hieronder geven we de benodigde maandelijkse inleg weer voor een eindkapitaal van €100.000 tot €800.000 ton bij een beleggingshorizon van 20 jaar en een verwacht rendement variërend van gemiddeld 5 procent tot 8 procent per jaar.

Te zien is dat het maandelijks opzij te zetten bedrag verschilt van 175 euro tot bijna 2.000 euro. Dat enorme gat ontstaat door het verschil in het verwachte jaarlijkse rendement – 8 procent tegenover 5 procent – en het gewenste eindkapitaal. Dat laatste varieert immers van 100.000 euro tot 800.000 euro.

Verleng je de beleggingshorizon naar 40 jaar en geef je daarmee je geld dubbel zoveel tijd om aan te groeien, dan valt de benodigde maandelijks inleg ineens een stuk lager uit. De bedragen verschillen nu 'slechts' van 31 euro tot 537 euro per maand.

Welke inleg het beste bij jou past, is afhankelijk van je persoonlijke (financiële) situatie en wat je aan extra pensioen nodig denkt te hebben naast de AOW om later prettig te kunnen leven.

Het definitieve rendement valt van tevoren nooit vast te stellen. De beurs kan plotseling onderuitgaan of juist jarenlang nieuwe records vestigen. Als het rendement een tijdlang hoger uitvalt dan je verwacht had, kan dat positief uitpakken voor de benodigde inleg.

In ieder geval geven bovenstaande bedragen een idee over de orde van grootte waar je aan moet denken als je zelf belegt of spaart voor een aanvullend pensioen.

[activecampaign form=24]

Zelf vermogen opbouwen? Check ook deze stukken eens: