Premium content ophalen
  • Bij de belastingheffing in box 3 voor sparen en beleggen gaat de fiscus uit van een specifieke verdeling tussen spaargeld en beleggingen.
  • In de praktijk kun je je vermogen ook anders verdelen en bijvoorbeeld net iets meer beleggen dan de fiscus veronderstelt.
  • Business Insider rekent voor hoe dit kan uitpakken voor je vermogen en de belastingdruk in box 3.

Nederlanders sparen zich suf, ook in coronatijd. Tegelijk klagen we graag over het ‘fictieve rendement’ op spaargeld en beleggingen waarmee de fiscus werkt in box 3. Zeker voor kleine spaarders is dat nadelig, in tijden dat spaargeld vrijwel niets oplevert.

Belangrijk is wel dat de fiscus bij de belastingheffing in box 3 uitgaat van een specifieke verdeling van vermogen tussen sparen en beleggen. Daar hoef je je in de praktijk natuurlijk niet aan te houden.

Wie bijvoorbeeld net iets meer belegt dan de fiscus veronderstelt, kan de klap van de vermogensrendementsheffing in box 3 verzachten met opbrengsten uit beleggingen.

Premium content ophalen