De werkloosheid in Nederland is in januari licht opgelopen. Het totaal aantal werklozen steeg ten opzichte van december met 2.000 toe tot 645.000 personen. 

Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. Daarmee is 7,2 procent van de beroepsbevolking op zoek naar een baan. Dat percentage is even hoog als in december.

De werkloosheid daalde van maart tot en met september vorig jaar, maar die trend kwam vorig najaar ten einde.

De toename in de afgelopen vier maanden komt vooral doordat er weer meer mensen op zoek gaan naar werk. Doordat niet iedereen van hen direct een baan vindt, neemt het aantal werklozen toe. Wie geen baan heeft maar daar ook niet actief naar zoekt, telt niet mee in het werkloosheidscijfer.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) noemde het “teleurstellend” dat de werkloosheid weer oploopt. Hij wees er echter op dat ook het aantal werkenden is gestegen. De afgelopen drie maanden kwamen er maandelijks zo’n 6000 werkenden bij in Nederland.

“Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen met 4 duizend per maand toe. In dezelfde periode groeide ook de werkzame beroepsbevolking, maandelijks gemiddeld met 6 duizend“, schrijft het CBS. “De toename van de beroepsbevolking komt deels doordat jongeren zich weer vaker melden op de arbeidsmarkt. Maar ook zijn ouderen langer beroepsmatig actief.”

Meer jongeren vinden werk

De jeugdwerkloosheid zakte vorige maand van 11,8 naar 11,7 procent. Volgens Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid verbeteren langzaam maar zeker de perspectieven voor jongeren.

Lees ook op Business Insider

Sterk: “De afgelopen maanden vinden steeds meer jongeren werk. Het aantal werkloze jongeren neemt langzaam af. Dat is doorgaans een teken van voorzichtig economisch herstel. De werkloosheid onder jongeren blijft echter nog altijd te hoog.”

Veel jongeren hebben een kleine baan, van minder dan 12 uur per week. Van de bijna 1 miljoen mensen met zo’n kleine baan is ruimschoots de helft jonger dan 25 jaar.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl