Het kabinet wil de leennormen voor de maximale hypotheek van tweeverdieners versoepelen.

Vanaf 2021 zou het inkomen van de minst verdienende partner zwaarder moeten meetellen bij de berekening van de maximale hypotheek.

Studieschulden zouden juist minder zwaar moeten meewegen bij het vaststellen van de maximale hypotheek.

Het kabinet-Rutte III werkt aan een wetsvoorstel dat de maximale leencapaciteit voor hypotheken van tweeverdieners verruimt.

Dat meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van een wetswijziging die minister Hoekstra van Financiën afgelopen vrijdag heeft ingediend.

Het kabinet mikt op een aanpassing van de normen voor de maximale hypotheek die jaarlijks worden vastgesteld door budgetinstituut Nibud. Als de wetswijziging doorgaat, worden de leenregels voor tweeverdieners vanaf 2021 versoepeld.

De hogere leencapaciteit voor tweeverdieners moet uit twee wijzigingen voortkomen. Op de eerste plaats zou voor tweeverdieners straks 90 procent van het inkomen van de minst verdienende partner moeten meetellen bij de berekeningen van de leencapaciteit, in plaats van de huidige 80 procent.

De tweede voorgestelde wijziging is een lagere weging van studieschulden. Die worden nu meegewogen volgens een vaste factor die zes jaar geleden is bepaald. Daar zou meer flexibiliteit in moeten komen, vooral omdat rentes de afgelopen jaren flink zijn gedaald, waardoor de feitelijke maandlasten van studieschulden zijn gedaald.

Hypotheekadviseur René Wickerhoff van Van Bruggen Adviesgroep geeft tegenover het FD aan dat de voorgestelde versoepeling een extra leenruimte schept van 10.000 euro tot 12.000 euro voor tweeverdieners die nu maximaal zo'n 300.000 kunnen lenen.

Maximale hypotheek tweeverdieners

Voor dit jaar geldt dat tweeverdieners, waarbij het inkomen 50/50 is verdeeld voor een hypotheek mét Nationale Hypotheekgarantie vanaf een inkomen van iets meer dan 60.000 euro, maximaal 310.000 kunnen lenen (dat is de bovengrens voor NHG-hypotheken).

Voor hypotheken zonder NHG-garantie ligt de maximale hypotheek hoger naarmate het inkomen hoger is. Zo kunnen tweeverdieners die samen ongeveer 84.000 euro verdienen een hypotheek van ruim 470.000 euro krijgen bij de huidige normen.

Zie ook dit artikel over de maximale hypotheek in 2020 op basis van het inkomen in 2019.

Lees meer over hypotheken: