Nu steeds meer vrouwen naar buiten treden met verhalen over seksisme en seksueel wangedrag door collega’s en leidinggevenden, zien vrouwelijke werknemers hun carrières bedreigd door een nieuw fenomeen: mannelijke bazen die bang zijn voor een-op-een-contact met vrouwen. Dat geldt althans in de Verenigde Staten

Dit blijkt uit een studie van Sheryl Sandberg’s LeanIn, een organisatie die zich hard maakt voor gelijke beloning en gelijke carrièremogelijkheden voor vrouwen, onder bijna 6.000 volwassen Amerikanen.

In het post-#MeToo-tijdperk is “60 procent van de mannelijke managers bang voor een-op-een-gesprekken met een vrouw”, zegt topvrouw Sandberg van Facebook in een  interview met CNBC.

Sandberg zegt dat een vergelijkbaar patroon zichtbaar is, als het gaat over zakelijk reizen met vrouwelijke collega’s. Maar ook het taboe op samen uit eten gaan wordt steeds groter in de VS: ten opzichte van 2018 geeft 33 procent méér managers aan dit te vermijden.

Al met al betekent het ontwijkgedrag op het werk dat een hoog percentage van de mannelijke managers hun vrouwelijke werknemers niet de vereiste begeleiding biedt. Wat weer repercussies heeft voor de carrièreperspectieven van die vrouwen.

Managers begeleiden vrouwelijke werknemer onvoldoende

Een slechte zaak, zo stelt Sandberg: “Vrouwen kregen al niet dezelfde begeleiding als mannen – en gekleurde vrouwen al helemaal niet. Problematisch, want niemand heeft ooit promotie gekregen zonder dat daar een-op-een-gesprekken bij kwamen kijken”.

Als belangrijkste motief voor dit gedrag zeiden de leidinggevenden bang te zijn voor wat anderen van die een-op-eentjes zouden denken.

Lees ook op Business Insider

“Mannen en vrouwen moeten met elkaar kunnen reizen, samen naar vergaderingen kunnen gaan, samen uit eten kunnen gaan”, zegt Sandberg. En als een man vreest dat hij onterecht wordt beschuldigd van seksisme, wat statistisch gezien een zeldzaamheid is,  dan nog kunnen ze dineren in een publieke ruimte als een restaurant, zegt ze.

“Het moet natuurlijk heel gewoon zijn om níet lastig gevallen te worden, maar we mogen ook weer niet genegeerd worden,” zegt Sandberg.

Het ironische aan het hele verhaal is dat zelfs wanneer een mannelijke manager een-op-eentjes met vrouwelijke werknemers vermijdt, hij daarmee precies een klimaat schept waarbinnen seksueel wangedrag en seksisme kunnen gedijen.

Wanneer vrouwen niet begeleid worden terwijl ze om meer verantwoordelijkheden vragen, dan daalt het aandeel vrouwen in leidinggevende posities. En wat blijkt voorts uit onderzoek?  Seksueel wangedrag komt tweemaal zo vaak voor in door mannen gedomineerde organisaties dan in organisaties waar zowel mannen als vrouwen aan de bestuurstafel zitten.

Voor de mannen die er nochtans van overtuigd zijn dat het beter is níet met een vrouwelijke werknemer alleen in één ruimte te zijn, heeft Sandberg een helder alternatief. “Wanneer een man geen zakelijke diners met een vrouw wil hebben, dan moet hij dat ook niet met een man willen. Houd dan groepslunches, als dat is wat ze willen.”

LEES OOK: