In 2023 gaan voor veel werknemers de lonen omhoog. Hoeveel je er netto bijkrijgt, kun je zien op het loonstrookje van januari, dat voor veel werkenden dezer dagen in de mailbox belandt. Het loonstrookje is ook relevant voor toeslagen waar je mogelijk recht op hebt, zoals de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag.

In het kader van de koopkrachtondersteuning heeft het kabinet Rutte per 1 januari 2023 veel toeslagen verhoogd.

Zo gaat de zorgtoeslag gedurende 1 jaar extra omhoog. Je hebt recht op zorgtoeslag als je jaarinkomen in 2023 niet hoger is dan 38.520 euro. Heb je een toeslagpartner, dan mag je samen niet meer dan 48.224 euro aan inkomen hebben voor recht op de zorgtoeslag.

Voor de huurtoeslag geldt dat deze ook extra omhoog gaat. Je hebt dit jaar recht op huurtoeslag, als de huur niet hoger is dan 808,06 euro per maand en je aan bepaalde inkomenseisen voldoet.

Ook de kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Vanwege de sterke stijging van de tarieven in de kinderopvang, heeft het kabinet Rutte besloten om het maximumtarief voor de vergoeding van opvangkosten te verhogen naar 9,12 euro per uur. Het gaat hier om de dagopvang. Voor de buitenschoolse opvang bij een kindercentrum geldt een maximale uurprijs van 7,85 euro in 2023.

Loonstrookje 2023: check je inkomen voor hoogte kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en huurtoeslag

Van belang bij dit alles is dat de dienst Toeslagen voor 2023 beschikt over het juiste inkomen voor het jaar 2023. Uiteraard weten werknemers aan het begin van het jaar nog niet met zekerheid hoe hoog het jaarinkomen wordt, maar met de loonstrook van januari kun je al wel een aanpassing doen voor het recht op een bepaalde toeslag.

Om het inkomen voor de toeslagen te berekenen, kun je gebruik maken van deze tool van de dienst Toeslagen. Let wel op, want het gaat hierbij niet om het bruto salaris. Het recht op toeslagen wordt berekend aan de hand van het 'fiscaal loon'. Dit wordt ook wel LH-loon of 'loon loonheffing' genoemd.

In een eerder artikel behandelde Business Insider de verschillende onderdelen van het loonstrookje, waar je ook het 'fiscaal loon/loon loonheffing' kunt terugvinden. Dit wordt niet bij elk loonstrookje op dezelfde plek vermeld.

In een voorbeeld van salarisverwerker Visma Raet hebben we het 'loon loonheffing' hieronder aangegeven. Je ziet ziet dat dit afwijkt het bruto 'salaris' (linksboven).

Het fiscaal loon per maand wordt gebruikt als uitgangspunt om het zogenoemde toetsingsinkomen te berekenen. Afhankelijk van je situatie kan dit betekenen dat bijvoorbeeld een fiscaal maandloon van 2.918,46 euro per maand met twaalf wordt vermenigvuldigd. Dan wordt het toetsingsinkomen 35.022 euro per jaar.

Voor een alleenstaande zonder toeslagpartner val je dan bijvoorbeeld net onder het maximale inkomen voor de zorgtoeslag. Je kunt hier nagaan of je volgens de Belastingdienst wel of geen toeslagpartner hebt.

Als je niet in loondienst bent, maar bijvoorbeeld als zzp'er werkt, raadt de fiscus aan om elke drie maanden te checken of de inschatting voor het toetsingsinkomen klopt. Dat is van belang voor het recht op de zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag.

LEES OOK: Netto loon in 2023: dit kun je verwachten voor loonstrookje in januari