• De meeste werknemers krijgen tussen 21 en 25 januari hun eerste loonstrookje van het nieuwe jaar in de mailbox.
  • Dit jaar zal er extra veel aandacht zijn voor het netto loon, vanwege fiscale veranderingen en salarisverhogingen die veel werknemers krijgen.
  • Maar wat betekenen de vele andere begrippen op het loonstrookje? Business Insider neemt de belangrijkste zaken door.
  • Lees ook: Netto loon in 2023: dit kun je verwachten voor loonstrookje in januari

Het eerste loonstrookje van 2023 komt voor de meeste werknemers tussen 21 januari en 25 januari binnen. Daarbij draait het in eerste instantie om één cijfer: het netto loon.

Dit jaar is dat extra spannend. Door de hoge inflatie staat de koopkracht van veel werknemers onder druk. Tegelijk verhogen veel bedrijven de salarissen en ook de overheid biedt steun in de vorm van lagere belastingen voor werkenden.

Eerder deze maand belichtte Business Insider hoeveel werknemers met een bruto maandsalaris tussen de 1.500 euro en 7.500 euro erop vooruit kunnen gaan.

Lees hier meer: Netto loon in 2023: dit kun je verwachten als je bruto loon 2% tot 6% stijgt

Maar even terug naar het loonstrookje. Iedereen begrijpt wat het netto salaris betekent. Dat is het bedrag dat op je bankrekening wordt gestort. Maar hoe zit het met de rest van het loonstrookje?

Het loonstrookje is vaak een onbegrijpelijke brij van cijfers, moeilijk te plaatsen begrippen en niet te ontcijferen afkortingen.

Business Insider neemt een aantal begrippen door aan de hand van het fictieve loonstrookje dat HR-dienstverlener Visma Raet op de site heeft staan.

De meeste loonstrookjes bestaan uit grofweg drie delen. Per onderdeel kijken we naar enkele sleutelbegrippen.


Deel 1: Personalia en periode

Op de loonstrook staan om te beginnen je personalia, bedrijfscodes en de periode waarop de loonstrook betrekking heeft.


Deel 2: de berekening van bruto naar netto

Dit is doorgaans het meest interessante gedeelte van de loonstrook. Met bovenin het 'salaris', dat wil zeggen het bruto loon. En onderin de 'uitbetaling', ofwel het netto loon dat je op je bankrekening krijgt.

Maar daartussen zitten diverse posten die nader uitleg behoeven.

De loonheffing is gebaseerd op een combinatie van loonbelasting en de premies die je afdraagt voor de volksverzekeringen. Die volksverzekeringen bestaan op hun beurt weer uit premies voor AOW, ANW en WLZ.

Verder wordt er rekening gehouden met de pensioenpremie. Als je bij een pensioenfonds bent aangesloten betaal je daar als werknemer aan mee. En er is een inhouding in verband met de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WIA-WGA)

Ook zie je in de rechterkolom nog een aparte sectie voor het zogenoemde SV-loon. Dat is de grondslag voor wat je werkgever allemaal betaalt aan sociale premies. Denk hierbij aan de werkgeversbijdrage voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, ziektekostenverzekering en werkloosheidsuitkering.

Maar ook vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van je auto zijn gebaseerd op het SV-loon.


Deel 3: specificaties

In het onderste gedeelte van deze loonstrook vind je een reeks begrippen en specificaties, waarvan je waarschijnlijk niet allemaal wilt weten wat het inhoudt. We lichten er een paar uit, waarvan het handig is als je weet waar het over gaat.

De loonheffingskorting is een korting die ervoor zorgt dat je over een bepaald gedeelte van je salaris geen belasting hoeft te betalen. Goed nieuws dus! Minder leuk is dat je deze korting maar bij één werkgever toe kunt laten passen. Staat er bij het kopje loonheffingskorting 'ja', dan gaat hier hier om de loonstrook waar deze heffingskorting wordt verrekend.

Heb je op je twee banen allebei loonheffingskorting laten toepassen? Zet het dan op een van de twee stop, het liefst op die van het laagste bedrag.

Een nadere specificatie is in dit geval de arbeidskorting, wat dus een vorm van loonheffingskorting is. De arbeidskorting is een bedrag dat op de te betalen belasting in mindering wordt gebracht. Dit wordt dus al verrekend via de loonstrook.

Loonheffingstabel: Wit wil zeggen dat er loonheffing is berekend volgens de witte tabel, die geldt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De fiscus kent twee tabellen: een witte en een groene. Werk je in loondienst, dan is de witte tabel op jou van toepassing, de groene geldt wanneer je een uitkering krijgt of met pensioen bent.

De deeltijdfactor, de term spreekt eigenlijk al voor zich. Werk je full time dan staat er 100, ofwel 100 procent. Werk je bijvoorbeeld 4 dagen, dan hoort hier 80 of 80 procent te staan.


LEES OOK: 5 dingen om op te letten als je een hoger salaris vraagt