Lonen zitten in de lift en dat is januari 2023 ook te merken op het loonstrookje. Een werknemer met een modaal brutosalaris van 3.086 euro per maand krijgt er in januari 2023 netto 91 euro per maand erbij, een plus van 3,7 procent.

Dat maakte HR-specialist en salarisverwerker ADP woensdag bekend.

De loonstijging als gevolg van fiscale wijzigingen heeft vooral te maken met iets lagere belastingtarieven en de hogere arbeidskorting, oftewel het bedrag dat werkenden in mindering mogen brengen op de te betalen belasting.

De arbeidskorting wordt verhoogd naar maximaal 5.052 euro tot de leeftijd van 67 jaar. Deze belastingkorting wordt echter kleiner naarmate het inkomen toeneemt.

Stijging nettoloon blijft achter bij inflatie

De fiscaal gedreven loonstijging blijft per saldo nog wel nog sterk achter bij de inflatie. De gemiddelde stijging van prijzen van goederen en diensten bedraagt in 2022 naar verwachting zo'n 10 procent, terwijl de verwachting van economen voor de inflatie in 2023 rond de 4 procent ligt.

De stijging van het netto modale loon met 3,7 procent puur vanwege de fiscale wijzigingen blijft dus achter bij de inflatie. Maar veel werkgevers verhogen de lonen in 2023. Inclusief het fiscale effect betekent dit dat modale nettolonen in veel gevallen met meer dan de door ADP genoemde 3,7 procent stijgen.

In de onderstaande grafiek heeft ADP voor diverse brutolonen aangegeven hoe groot de stijging is van het nettoloon op basis van de fiscale wijzigingen bij de belastingtarieven en de fiscale heffingskortingen.

Voor het minimumloon geldt dat dit bruto per 1 januari 2023 met 10,15 procent wordt verhoogd tot 1.934,40 euro per maand, vanaf de leeftijd van 21 jaar. Netto komt dit volgens ADP neer op een plus van 218 euro per maand op basis van diverse fiscale aanpassingen.

In de tabel hieronder is voor brutolonen tussen de 1.500 en 7.500 euro per maand weergegeven hoeveel het nettoloon stijgt in januari 2023. Hierbij is dus alleen naar het fiscale effect gekeken en nog geen rekening gehouden met loonsverhogingen van werkgevers.

Te zien is dat de variatie van de toename van het nettoloon bij verschillende bruto salarissen uiteenloopt tussen 51 euro per maand en 97 euro per maand.

LEES OOK: Lonen in november ruim 6% hoger: record voor dit jaar