• De gemiddelde loonstijging zal de komende twee jaar achterblijven bij de stijging van de inflatie. Daardoor dalen de ‘reële’ besteedbare inkomens, verwacht ABN Amro.
  • Dat komt deels doordat veel cao’s verlopen en vanwege alle onzekerheid over de nabije toekomst niet worden vernieuwd.
  • Daarnaast voorziet ABN Amro ook toenemende werkloosheid, meer mensen in de bijstand en pensioenkortingen.

De Nederlandse economie groeit de komende twee jaar, maar het zogenoemde reële besteedbaar inkomen zal dalen, verwacht ABN Amro. Dat komt omdat de inflatie wat hoger zal zijn dan de gemiddelde loonstijging. Die zal geremd worden doordat veel cao’s verlopen.

Economen van ABN Amro voorzien in een maandag gepubliceerde analyse een economische groei van 2,1 procent in 2021 en in het jaar daarna een vergelijkbare groei.

De lonen zullen echter maar beperkt stijgen volgend jaar, met gemiddeld 1,1 procent. Dat is minder dan het verwachte inflatieniveau van 1,4 procent, aldus de economen van ABN Amro.

Dat de loonontwikkeling achter zal blijven, komt volgens ABN Amro deels doordat er weinig nieuwe cao-afspraken gemaakt zullen worden. Werkgevers zijn te onzeker over de toekomst om zich vast te pinnen op hogere lonen, terwijl veel werknemers vast willen houden aan verlopen cao’s om geen loonoffers te hoeven doen.

Infographic: ABN Amro
Infographic: ABN Amro

Momenteel hebben al bijna anderhalf miljoen Nederlanders een verlopen cao. Dat aantal zal toenemen, denkt ABN Amro.

In sectoren waar de laatste tijd wel afspraken werden gemaakt, ligt de loonstijging wel wat hoger dan de inflatie (1,5 procent tot 2 procent). Maar door alle verlopen cao’s waar de loonontwikkeling nul procent blijft, wordt het gemiddelde flink gedrukt.

Naast de verlopen cao’s voorziet ABN Amro ook dat de werkloosheid oploopt en dat meer mensen in de bijstand komen. Verder worden de fiscale maatregelen die nettolonen stimuleren mogelijk niet verlengd en dreigt er een korting op pensioenen.Lees meer over de gevolgen van de coronacrisis: