Voor ondernemers vormt de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, een belangrijke aftrekpost bij de jaarlijkse belastingaangifte. Maar ook voor investeringen in bedrijfsmiddelen zijn er veel aftrekmogelijkheden.

De bekendste is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), bedoeld voor ondernemers die kleine tot middelgrote investeringen doen. Heb je dit jaar bij elkaar opgeteld tussen de 2.301 en 318.449 euro geïnvesteerd in je eigen bedrijf, dan kun je een deel van dit bedrag als aftrekpost opvoeren.

Zit je nog onder die drempel van 2.301 euro, kijk dan of je wat investeringen naar voren kunt halen. Let wel op: alleen bedrijfsmiddelen die meer dan 450 euro kosten, komen hiervoor in aanmerking. Een boormachine van 130 euro mag je dus niet meenemen in de berekening, maar een professionele naaimachine van 850 euro wel.

Ook zijn sommige investeringen voor aftrek uitgesloten, zoals het kopen van woonhuizen, personenauto’s voor privégebruik en bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur. Dus kijk deze lijst even na voor je je portemonnee trekt.

Zit je tegen de maximumgrens aan, dan is het verstandig om geplande investeringen over de jaarwisseling heen te tillen, zodat die investeringen alsnog aftrekbaar zijn.

De investeringsaftrek is geen vast bedrag. Er geldt een stelsel met drie schijven, waarbij de aftrek trapsgewijs omlaag gaat naarmate het investeringsbedrag stijgt.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 € 0
€ 2.301 t/m € 57.321 28% van het investeringsbedrag
€ 57.322 t/m € 106.150 € 16.051
€ 106.151 t/m € 318.449 € 16.051 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 106.150
meer dan € 318.449 € 0

Gelet op dit schijvensysteem kan het de moeite lonen om investeringen in twee stukken te knippen.

Stel: je wil in totaal 80.000 euro investeren, verdeeld over verschillende bedrijfsmiddelen. Kies je ervoor om alle investeringen nog dit jaar te doen, dan kun je 16.051 euro aftrekken.

Til je echter de helft van de investeringen over de jaarwisseling heen, dan mag je dit jaar 11.200 euro aftrekken en volgend jaar hetzelfde bedrag: in totaal dus 22.400 euro. Dat levert 6.349 euro belastingvoordeel op. Door je investeringen slim te plannen, kun je dus veel geld besparen.

Lees meer fiscale eindejaarstips: