ING stopt per direct met de financiering van de zoektocht naar en ontginning van nieuwe olie- en aardgasvelden. De bank wil tegelijkertijd meer geld steken in de ontwikkeling van hernieuwbare energie, waar bijvoorbeeld windmolenparken of zonnepanelen voor zorgen.

Over iets minder dan drie jaar moet de financiering van dit soort projecten met de helft zijn gestegen, kondigt ING aan. Daarmee zegt de bank bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelen van Parijs.

ING stapt niet volledig uit de sector voor fossiele energie. Zo verstrekt het financieel concern nog wel krediet voor bijvoorbeeld olie- en gaspijpleidingen, om zo de toelevering van energie veilig te stellen. Ook blijft de bank werk aan bestaande olie- en gasvelden financieren.

Volgens het hoofd bedrijfsethiek van ING, Arnaud Cohen Stuart, volgt de bank met de aangekondigde stappen de aanbevelingen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op. Om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken zouden geen nieuwe gas- en olievelden moeten worden ontgonnen, waarschuwde die adviseur vorig jaar. Maar als de ontwikkeling van bestaande olie- en gaswinningsprojecten volledig stopt, daalt de productie van die brandstoffen te snel, stipt Cohen Stuart aan.

ING heeft een portefeuille van 3,5 miljard euro aan financiering voor de zogeheten upstream-activiteiten van bedrijven in de fossiele industrie. Dat is het zoeken naar en oppompen van bijvoorbeeld olie en gas. De bank wil dat dit leningenboek in 2025 zeker 12 procent kleiner is dan in 2019. In 2040 moet de portefeuille ruim de helft kleiner zijn dan in 2019.

Tegelijkertijd voert ING de financiering van hernieuwbare energie ieder jaar met een tiende op ten opzichte van 2021. Dat kan gaan om leningen die in de eigen portefeuille terechtkomen, maar dat hoeft niet per se. De bank heeft nu 7,3 miljard aan leningen en beleggingen in bijvoorbeeld zonne-energie of windenergie op de balans staan.

LEES OOK: Russische sancties raken €700 miljoen aan ING-leningen