Het gaat minder hard met de stijging van de huizenprijs, zo bleek afgelopen week uit cijfers van makelaarsclub NVM. Maar tussen regio’s zijn er grote verschillen. Dat is ook te zien aan de zogenoemde ‘krapte-indicator’, een maatstaf die aangeeft hoeveel keuze kopers hebben in een bepaalde regio.

Volgens economen van ING is de huizenmarkt in 2018 gepiekt en valt de gemiddelde stijging van de huizenprijs in 2019 en 2020 steeds lager uit. Die inschatting wordt bevestigd door de kwartaalcijfers van de NVM.

De gemiddelde huizenprijs is in het tweede kwartaal van dit jaar met 7,4 procent gestegen, vergeleken met een jaar eerder. Maar ten opzichte van de eerste drie maanden van 2019 bedraagt de stijging nog maar 3 procent.

Per saldo betekent dit nog wel dat de krapte op de Nederlandse woningmarkt hoog blijft. Alleen hangt er wel vanaf waar je als huizenkoper zoekt.

De krapte op de woningmarkt wordt uitgedrukt door de NVM-krapte-indicator. Die indicator geeft aan uit hoeveel gelijksoortige woningen een woningzoekende in een regio kan kiezen. Hoe lager dat cijfer, hoe krapper dus de markt.

Voor heel Nederland is de krapte-indicator in het tweede kwartaal 3,3. Dus als je een huis wilde kopen, kon je in de maanden april, mei en juni gemiddeld uit 3,3 'concurrerende woningen' kiezen.

Huizenmarkt: regio's met minste en meeste aanbod

Kijk je op regionaal niveau, dan zijn er drie regio's waar kopers het meest staan te dringen: Midden-Kennemerland (omgeving Beverwijk), de Zaanstreek en de stad Groningen. In deze gebieden kunnen kopers gemiddeld uit 1,7 tot 2,1 vergelijkbare huizen kiezen.

De stad Groningen steekt schril af tegen de omgeving. Het ruimste aanbod in Nederland vind je even verderop in de regio Noordoost-Groningen. Daar kunnen huizenzoekers gemiddeld uit 7,7 concurrerende woningen kiezen.

Een ruim aanbod vinden we ook in Noordoost-Brabant en de omgeving Oss, waar de krapte-indicator tussen de  6 en 7 ligt.

In de kaart hieronder is voor alle 76 NVM-regio's aangegeven hoe het zit met de plaatselijke krapte op de huizenmarkt.

Volgens de NVM is de krapte landelijk het grootste bij tussenwoningen. Op dat gebied kunnen woningzoekenden gemiddelde genomen maar uit 2,1 vergelijkbare woningen kiezen.

Ook appartementen zijn zeer gewild: de indicator komt daar uit op 2,4.

Veel beter gaat het mensen af die een vrijstaande woning zoeken. De makelaarsclub ziet ook hier de krapte snel toenemen, maar vindt die markt nog gezond met een krapte-indicator van 7,8.

Welke regio's zijn populair op Funda?

De waardes van de krapte-indicator komen aardig overeen met de populariteit van zoekopdrachten op huizensite Funda. De NVM houdt namelijk ook bij hoe populair regio's zijn bij zoekopdrachten, vergeleken met het landelijke gemiddelde.

Groningen en de Zaanstreek zitten bij Funda in de top van drie populairste zoekregio's. Verder is op Funda de regio Zuid-Kennemerland (Haarlem en omstreken) nog iets populairder dan Midden-Kennemerland.

Interessant zijn ook de regio's waar in het tweede kwartaal een grote stijging is bij de zoekopdrachten op Funda: Zuid-Friesland, de omgeving van Slochteren en Zuidwest-Drenthe zijn een stuk populairder geworden, zo blijkt uit hun Fundafactor.

Lees meer over de ontwikkelingen van de huizenprijzen: