Als het gaat over stijgende prijzen van huizen en commercieel vastgoed denk je al snel aan grote steden als Amsterdam en Utrecht. Maar zijn grote steden ook echt het aantrekkelijkst voor een huis of kantoor als belegging?

Uit een nieuwe analyse van ABN Amro blijkt dat een aantal kleinere gemeenten misschien wel veel aantrekkelijker is.

Analisten van ABN Amro hebben voor een analyse van kansen op de vastgoedmarkt gebruikgemaakt van de zeven indicatoren voor alle gemeenten in Nederland, gebaseerd op data van de site waarstaatjegemeente.nl en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Gekeken is naar het verwachte woningtekort, historische verkoopprijzen, het besteedbaar inkomen, faillissementen, de omvang van de werkzame beroepsbevolking, leegstand van woningen en de bevolkingsgroei.

Indicatoren zoals het woningtekort en de verkoopprijzen zeggen iets over de aantrekkelijkheid van woningbeleggingen, terwijl bijvoorbeeld faillissementen iets aangeven over de aantrekkelijkheid van een gemeente voor bedrijven, consumenten en inwoners.

Per indicator krijgt een gemeente maximaal 361 punten, waarbij de maximale score dus 2.527 punten is.

Dit levert het volgende lijstje op voor de potentieel meest aantrekkelijke gemeenten om te beleggen in woningen, kantoren of winkels:

De best scorende gemeente is Midden-Delfland, gevolgd door Ouder-Amstel en Lansingerland. Opvallend genoeg gaat het hier in alle gevallen om kleinere gemeenten die in de buurt van grotere steden liggen.

Aantrekkelijke gemeenten voor huis of kantoor als belegging

Er zijn duidelijk een aantal clusters te onderscheiden tussen Rotterdam en Den Haag, tussen de driehoek Utrecht-Leiden-Amsterdam en in het gebied rond Den Bosch. De algemene conclusie van de analisten van ABN Amro is dat de 'Randstad-plus' het aantrekkelijkste gebied is voor beleggen in huizen, kantoren en winkels.

Onderstaande kaart geeft een overzicht. Hier kun je zelf zoeken per gemeente.

Uit het onderzoek blijkt niet dat grotere steden met meer dan 100 duizend inwoners gemiddeld genomen interessanter zijn voor vastgoedbeleggers dan kleinere gemeenten, stellen de analisten van ABN Amro.

Kijk je naar de vier grote steden, dan zijn Amsterdam (1.469 punten), Utrecht (1.449 punten), Den Haag (1.241 punten) en Rotterdam (962 punten) eerder middenmoters.

De score van omringende gemeenten zoals Amstelveen (1.902 punten), Barneveld (1.837 punten), Pijnacker-Nootdorp (2.108 punten) en Westland (1.992) zijn beduidend hoger.

Lees meer over de huizenmarkt: