• Aftrekposten, zoals de hypotheekrente, partneralimentatie, zorgkosten en donaties worden komend jaar verder versoberd.
  • Als je deze kosten naar voren haalt, kun je nog profiteren van het hogere aftrektarief voor de inkomstenbelasting.
  • Business Insider geeft fiscale eindjaarstips voor 2021: door handig te schuiven met geld kun je fiscaal voordeel halen.
  • Lees ook: Fiscale eindejaarstips 2021: zo bespaar je op de valreep veel vermogensbelasting

Het aftellen naar 2022 is begonnen. Door handig te schuiven met geld voor het einde van het jaar, kun je fiscaal voordeel halen.

In dit drieluik van Business Insider vind je handige fiscale eindejaarstips. In het eerste deel kwam je vermogen in box 3 aan bod.

In dit artikel zoomen we in op aftrekposten waarmee je het belastbare inkomen in box 1 kunt verlagen.


Aftrekposten in box 1? Doe aftrekbare uitgaven nú

De overheid bouwt het voordeel van aftrekposten voor de inkomstenbelasting in box 1 stapsgewijs af. Denk bijvoorbeeld aan aftrekposten voor ondernemers, de hypotheekrente, alimentatie, zorgkosten en giften aan goede doelen.

Deze versobering is voelbaar als je in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting valt, ofwel een inkomen hebt boven de 68.508 euro; volgend jaar geldt een grens van 69.398 euro.

Je bent over het inkomen in hoogste belastingschijf 49,5 procent belasting verschuldigd, maar de bovengenoemde aftrekposten worden tegen een lager percentage verrekend. Dit jaar is dat nog maximaal 43 procent. Volgend jaar wordt dat met drie procentpunt verlaagd naar 40 procent.

Je kunt geld besparen door aftrekbare uitgaven wat eerder te doen. Als je bijvoorbeeld 5.000 euro wilt schenken aan een goed doel, je dit jaar 2.150 euro aftrekken van het belastbare inkomen, terwijl dat volgend jaar nog maar 2.000 euro is.


Betaal hypotheekrente vooruit

Val je dit jaar in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting en verwacht je volgend jaar een flinke daling van je inkomen, omdat je bijvoorbeeld met pensioen gaat of je baan bent kwijtgeraakt? Dan kan het een extra belastingbesparing opleveren als je een deel van de hypotheekrente van 2022 alvast vooruit betaalt vóór de jaarwisseling.

Je profiteert dan dubbel. Ten eerste kun je de rente aftrekken tegen het hogere tarief dat geldt de hoogste belastingschijf. Ten tweede kun je, zoals we hierboven zagen, deze rente over het fiscale jaar 2021 nog aftrekken tegen 43 procent, terwijl in 2022 daalt naar 40 procent.

Vooruitbetalen kan overigens niet onbeperkt. Je mag van de Belastingdienst maximaal zes maanden rente vooruitbetalen, dus tot 1 juli 2022.

Houd er wel rekening mee dat veel geldverstrekkers hier niet aan meewerken, want het is niet verplicht. Informeer bij jouw geldverstrekker of dit mag. Heb je voor je huis een onderhandse lening afgesloten, bij bijvoorbeeld je ouders, dan is het misschien wat makkelijker om hier afspraken over te maken.


Maak haast met aanpassingen aan je hypotheek

Ook oversluitkosten, advieskosten en een boeterente kun je in dit jaar nog tegen een hoger maximumtarief aftrekken dan volgend jaar. Wil je je hypotheek aanpassen, probeer dat dan nog dit jaar te doen.


Verlaag de partneralimentatie

Heb je een belastbaar inkomen van meer dan 69.398 euro, dan zullen je netto alimentatiekosten komend jaar flink stijgen. Want ook voor betaalde partneralimentatie daalt het maximale aftrekpercentage van 43 procent naar 40 procent.

Mocht je hierdoor in problemen komen, dan kun je proberen om de partneralimentatie aan te passen. Check wel of dit ook consequenties heeft voor eventuele toeslagen.

… of koop deze af

Ook kun je overwegen om de partneralimentatieverplichting af te kopen. Dit kan voor jou voordelig uitpakken en het zorgt er bovendien voor dat je niet meer aan elkaar vast zit.

Maar let ook op de nadelen. Zo is je ex-partner in een keer een flink bedrag aan belastingen over het ontvangen bedrag verschuldigd. Dit kun je deels voorkomen via middeling of door de afkoopsom in een lijfrentepolis te storten. Jouw ex ontvangt dan hieruit periodieke uitkeringen die geleidelijk worden belast.

Bedenk verder dat je later niet meer op deze beslissing kunt terugkomen. Dat kan zuur zijn als bijvoorbeeld je ex-partner gaat samenwonen. Laat je hierover dus goed voorlichten.


Voeg zorgkosten samen

Zorgkosten die je niet krijgt vergoed, zoals tandartskosten of fysiotherapie waarvoor je niet bent verzekerd, zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Er geldt wel een drempel, die afhankelijk is van de hoogte van je inkomen. Hoe hoger jouw inkomen, hoe hoger de drempel. Alleen zorgkosten die boven de drempel uitstijgen, zijn aftrekbaar.

Vanwege die drempel kan het de moeite lonen om zorgkosten te bundelen. Stond er al een dure behandeling bij de tandarts in de planning, kijk dan of het nog lukt om de afspraak te vervroegen naar december.

Welke zorgkosten aftrekbaar zijn, lees je in dit artikel.


Bundel giften aan goede doelen

Doneer je weleens geld aan een goed doel? Dan mag je de giften opvoeren als aftrekpost, mits deze bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je verzamelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar.

Voor giften aan culturele instellingen die door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geldt een verhoogde aftrek.

Kom je niet aan deze drempel, dan kun je overwegen de giften over enkele jaren te bundelen.

… of spreid ze juist

Er geldt voor giften ook een bovengrens: je mag niet meer aftrekken dan 10 procent van je drempelinkomen. Komen je giften boven dit plafond uit, dan is het juist slim om je giften over meerdere jaren te spreiden. De eisen die de Belastingdienst stelt voor aftrekbaarheid van giften, kun je lezen in dit artikel.

Lees ook: Zo check je of een collectant geen oplichter is – en 5 andere vragen over giften aan goede doelen


Huis kopen of verkopen? Let op de timing

Sta je op het punt je huis te verkopen of een huis te kopen? Denk dan goed na over het moment van de overdracht.
Verkoop je je huis waarschijnlijk met een overwaarde en vloeit de opbrengst niet nog voor de jaarwisseling naar een nieuwe eigen woning, dan kan het verstandig zijn om de overdracht over de jaarwisseling heen te tillen. Anders moet je het geld dat op je bankrekening staat opgeven als vermogen in box 3 en dat loopt waarschijnlijk behoorlijk in de papieren.

Koop je een huis met (deels) eigen geld, dan kan het juist slim zijn om de overdracht nog voor 1 januari te laten plaatsvinden, omdat je dan je vermogen in box 3 drukt.

Uiteraard moet de verkoper hier wel mee akkoord gaan. Die heeft wellicht een tegenovergesteld belang. Maar proberen kan natuurlijk altijd.


… bijvoorbeeld als je een hypotheek met NHG wil afsluiten

Een lening met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is gunstig. Je geniet niet alleen rentevoordeel, maar hebt ook een vangnet als je door vervelende gebeurtenissen, zoals een echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, de hypotheeklasten niet kunt betalen.

Wil je een hypotheek afsluiten met NHG, dan kan het slim zijn om pas na de jaarwisseling een huis te kopen. Want de kostengrens voor NHG stijgt in 2022 van 325.000 euro naar 355.000 euro. Er komen dus meer huizen in aanmerking voor deze gunstige regeling. Je moet wel goed zoeken, want de gemiddelde huizenprijs ligt inmiddels boven de vier ton.

Lees ook: Huis kopen tijdens de coronacrisis met een vangnet? Zo snel verdien je de premie terug van een NHG-hypotheek

Wil je energiebesparende maatregelen meefinancieren, dan geldt een hogere NHG-grens in 2022: 376.300 euro. Nu is dat nog 344.500 euro. Hiervoor geldt wel als voorwaarde dat je het extra geld volledig besteedt aan maatregelen die het energieverbruik terugdringen, zoals woningisolatie, de aanleg van zonnepanelen of de aanschaf van een warmtepomp. De lijst met erkende maatregelen vind je hier.

Lees ook: Lenen voor zonnepanelen of woningisolatie: dit zijn de mogelijkheden

Wie een lening met NHG afsluit, moet wel eenmalig een extra bedrag neertellen. Deze premie (borgtochtprovisie) gaat komend jaar omlaag van 0,7 procent naar 0,6 procent. Dat is een extra reden om nog even te wachten met de aankoop van een huis.

Lees meer eindejaarstips en veranderingen in 2022: