• Op Prinsjesdag 2022 zijn een aantal fiscale maatregelen aangekondigd die van belang zijn voor huiseigenaren en autobezitters.
  • Zo wordt de hypotheekrenteaftrek verder afgebouwd, net als de lagere fiscale bijtelling voor leaserijders die een elektrische auto nemen.
  • Business Insider zet de wijzigingen voor woning- en autobezitters op een rij.

Het kabinet-Rutte III is demissionair en kan met de begroting voor 2022 niet echt ‘nieuw beleid’ voeren. Maar op fiscaal gebied lopen er wel tal van maatregelen door die eerder in gang zijn gezet.

Zo wordt de beperking van de hypotheekrenteaftrek verder doorgevoerd. Daarnaast zijn er een aantal andere fiscale maatregelen in het Belastingplan 2022 die relevant zijn voor de huiseigenaren en autogebruikers.

Hieronder volgen de belangrijkste fiscale maatregelen voor huis en auto in 2022 die op Prinsjesdag zijn aangekondigd.


Eigenwoningforfait daalt

Huiseigenaren moeten via het eigen woningforfait een percentage van de woz-waarde van hun woning optellen bij hun belastbare inkomen. Dat percentage is afhankelijk van de woz-waarde. Voor de meeste huiseigenaren geldt dat hun woz-waarde tussen de 75.000 euro en 1.110.000 euro ligt.

Voor deze categorie geldt dat in 2022 0,45 procent van de woz-waarde bij het belastbare inkomen moet worden opgeteld. In 2021 was dat 0,50 procent.


Beperking hoogste tarief hypotheekrenteaftrek

In het kader van de beperking van de hypotheekrenteaftrek daalt het hoogste tarief voor de hypotheekrenteaftrek in 2022 opnieuw met 3-procentpunt tot 40 procent.

Wie in 2021 meer dan 69.398 euro verdient en over het inkomen boven deze grens de betaalde hypotheekrente wil inzetten om het belastbare inkomen te verlagen, kan dat doen tegen een tarief van maximaal 40 procent. Dit is lager dat het belastingtarief in de hoogste schijf, want dat ligt op 49,50 procent.

Het maximale tarief voor de hypotheekrenteaftrek daalt de komende jaren verder en komt vanaf 2023 gelijk te liggen aan het belastingtarief van de eerste schijf, dat op iets meer dan 37 procent ligt.

Voor het inkomensdeel dat in 2021 onder de 69.398 euro ligt, is het aftrekpercentage van de hypotheekrente gelijk aan het tarief van de te betalen belasting, te weten 37,07 procent in 2022.


Aanschafbelasting BPM: aanscherping tarieven op basis van CO2-uitstoot

Bij het kopen van een nieuwe auto betaal je de aanschafbelasting BPM. Die is gekoppeld aan de CO2-uitstoot van de auto. De tarieven hiervoor worden per 2022 verder aanscherpt.

In de onderstaande tabel staan de nieuwe schijfgrenzen voor de BPM in 2022:

Kijk voor een overzicht van de schijfgrenzen van 2021 hier.


Bijtelling lease elektrische auto: 16% in 2022

Voor privégebruik van leaseauto's moet je een bedrag van de cataloguswaarde optellen bij je belastbare inkomen. Normaal gesproken is dit 22 procent van de cataloguswaarde.

Voor elektrische leaseauto's, die geen CO2 uitstoten, ligt dit tarief lager, maar die lagere bijtelling wordt stapsgewijs afgebouwd.

In 2021 ligt het bijtellingstarief voor elektrische auto's op 12 procent en dat stijgt in 2022 naar 16 procent van de cataloguswaarde.

Daarbij gaat de catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage geldt omlaag. In 2021 gold 12 procent bijtelling tot een waarde van 40.000 euro. In 2022 wordt dat 35.000 euro. Daarboven betaal je het hoge bijtellingstarief van 22 procent.

In 2023 wordt de cataloguswaarde voor het lage tarief verder naar beneden geschroefd tot 30.000 euro. De bijtelling voor elektrische leaseauto's wordt in komende jaren verder verhoogd tot 22 procent in 2026.

LEES OOK: Dit verandert er fiscaal in 2022: vrijstelling op spaargeld en beleggingen in box 3 iets omhoog, hypotheekrenteaftrek verder beperkt