Met de coronacrisis en zwakkere economische vooruitzichten, ligt mogelijk ook economische tegenspoed op de loer voor huizenkopers.

Wellicht vinden zij het verstandig om een vangnet te hebben in de vorm van een NHG-hypotheek.

De Nationale Hypotheek Garantie betaalt onder voorwaarden een eventuele restschuld, als je die zelf niet kunt opbrengen door bijvoorbeeld werkloosheid.

Voor de NHG betaal je als huizenkoper eenmalig 0,7 procent van hoogte van de hypotheek. Business Insider berekende hoe snel je deze premie hebt terugverdiend.

Door de coronacrisis zien de economische vooruitzichten er voorlopig niet heel florissant uit. Als je in deze tijd een huis koopt, maar beducht bent voor financiële tegenspoed, kun je als vangnet een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten.

De NHG zorgt er onder voorwaarden voor dat een restschuld wordt terugbetaald aan een geldverstrekker, op het moment dat je die zelf niet meer kunt opbrengen door een scheiding, werkloosheid of overlijden. Het lijkt erop dat huizenkopers meer behoefte hebben aan dit vangnet.

In het eerste kwartaal van 2020 nam het aantal NHG-garanties met 12 procent toe ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, meldt NHG maandag in een persbericht. Het gaat om 28.900 huishoudens die in het eerste kwartaal van 2020 een hypotheek met NHG hebben afgesloten.

Je kunt alleen een NHG-hypotheek afsluiten als de lening niet hoger is dan 310.000 euro, of 328.000 euro als er sprake is van energiebesparende voorzieningen. Bovendien betalen huizenkopers eenmalig borgtochtprovisie, ofwel premie voor de NHG. Deze bedraagt sinds 1 januari 2020 0,7 procent van de koopsom.

Tegenover deze extra kosten voor de NHG staat doorgaans wel een lagere hypotheekrente. Immers, dankzij de NHG loopt de bank nauwelijks het risico dat een eventuele restschuld niet wordt betaald.

Sinds de coronacrisis is de rente voor hypotheken zonder NHG ook meer gestegen dan de hypotheekrentes mét NHG.

Premie NHG terugverdienen met lagere hypotheekrente

De premie kun je dus terugverdienen met het renteverschil tussen hypotheken met en zonder NHG. Business Insider bekeek hoe lang het duurt voordat je de eenmalige NHG-premie hebt terugverdiend, aan de hand van de gemiddelde rentes voor hypotheken met en zonder NHG.

We gaan hierbij uit van een hypotheek van 300.000 euro, waarvoor de eenmalige NHG-premie uitkomt op 2.100 euro, ofwel 0,7 procent van het leenbedrag. Fiscale voordelen als aftrek van de NHG-premie en hypotheekrenteaftrek bij de inkomstenbelasting, hebben we buiten beschouwing gelaten.

De tabel hieronder laat het renteverschil zien tussen hypotheken met en zonder NHG.

In het overzicht is te zien dat het renteverschil oploopt naarmate de rentevaste periode langer wordt. De NHG-premie is dus eerder terugverdiend met een langere rentevaste periode.

Maar hoe lang doe je er dan precies over?

De tabel hieronder toont hoeveel euro's goedkoper de NHG-hypotheek per jaar is bij een hypotheek van drie ton en hoe lang het duurt voordat de eenmalige NHG-premie van 2.100 euro is terugverdiend. Nogmaals het gaat hier om bruto bedragen, dus exclusief de hypotheekrenteaftrek.

Zoals je ziet heb je de NHG-premie vrij snel terugverdiend. In alle gevallen binnen twee jaar.

Lees meer over hypotheken: