• Naarmate de formatie langer duurt, krijgt de economie de kans om natuurlijk herstel te laten zien.
  • Nederland zou hiermee een duur herstelplan van de overheid kunnen vermijden, aldus hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO in tv-programma Buitenhof.
  • Nederland hoeft niet massaal te bezuinigen, ondanks dat de overheid afgelopen jaar veel geld heeft uitgegeven.

De voortslepende kabinetsformatie in Nederland zou economisch gezien wel eens een “geluk bij een ongeluk” kunnen zijn. Naarmate de formatie langer duurt, krijgt de economie de kans om natuurlijk herstel te laten zien.

En dat zou Nederland een duur herstelplan van de overheid kunnen schelen, heeft hoofdeconoom Sandra Phlippen van ABN AMRO aangegeven in tv-programma Buitenhof.

“Dan hoeft de pot niet verteerd te worden voor het herstel en is er meer geld voor de grote structuurproblemen die hardnekkiger naar voren komen na de crisis”, aldus Phlippen.

Ze gaf aan haar twijfels te hebben over de noodzaak van een herstelplan waarbij de overheid miljarden zou uittrekken om de economie aan te zwengelen.

Aanvankelijk werd gevreesd dat de klap van de coronacrisis de grootste economische catastrofe zou worden sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar momenteel lijkt het in Nederland mee te vallen en zien de economische vooruitzichten er mede door alle geboden crisissteun weer goed uit.

Dit beaamden ook de economen Marieke Blom van ING en Ester Barendregt van Rabobank aan tafel bij Buitenhof.

Onlangs kwam De Nederlandsche Bank (DNB) al met een vergelijkbaar betoog. Die stelde al dat het nieuwe kabinet niet meer met nieuwe maatregelen hoeft te komen om het economisch herstel te stutten.

Nederlandse huizenmarkt is markt van 'insiders en outsiders'

Volgens Blom zijn er nog wel andere dossiers waar snel iets aan moet worden gedaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om het klimaat en de stikstofkwestie die zorgt voor problemen bij de woningbouw. "Er moet wel geregeerd worden", benadrukte Blom.

Ze wees er ook op dat de vermogensongelijkheid waarschijnlijk is toegenomen, wat te maken heeft met de flinke stijging van de huizenprijzen. "De huizenmarkt is een markt van insiders en outsiders geworden. Dat is niet hoe we het willen", vulde Barendregt aan.

Lees ook: Huizenprijzen stijgen dit jaar met 10% en in 2022 met bijna 6%, verwacht DNB

Nederland hoeft in de ogen van de economen nu niet massaal te gaan bezuinigen, ondanks dat de overheid afgelopen jaar veel geld heeft uitgegeven.

Blom legde uit dat bezuinigingen makkelijk verkeerd kunnen uitpakken. Dan gaat de staatsschuld niet echt omlaag, terwijl het bijvoorbeeld wel veel werkgelegenheid kost. Met dergelijk beleid heeft men de financiële crisis van meer dan een decennium terug eigenlijk langer en ernstiger gemaakt, aldus Blom.

Phlippen denkt dat zelfs als Nederland zijn financiële tekort niet zou wegwerken de staatsschuld op den duur toch gaat dalen. Dat komt omdat de rente veel lager ligt dan de verwachte groei. "Je groeit vanzelf uit je problemen", merkte ze op.

Al moest Phlippen ook toegeven dat het slagen van die koers wel afhankelijk is van de rentestand, wat voor grote onzekerheid zorgt.

Door de oplopende inflatie in met name de Verenigde Staten is er de laatste tijd juist discussie over wanneer centrale banken hun rentetarieven weer zouden moeten verhogen.

Hierop wees ook Barendregt. Volgens haar begint de Amerikaanse Federal Reserve inmiddels "ongemakkelijk in zijn stoel te zitten."

LEES OOK: De Nederlandse economie heeft in het 3e kwartaal de coronaverliezen alweer goedgemaakt – een grote klap voor de banenmarkt blijft uit