• De Nederlandse economie zal zich snel herstellen van de impact van de coronapandemie, verwachten economen van de Rabobank.
  • Rabobank stelt de verwachtingen van de groei zelfs naar boven bij.
  • Ook uitkeringsinstantie UWV ziet gunstige ontwikkelingen; een grote banenkrimp blijft waarschijnlijk uit, als de coronasteun van de overheid afloopt.

De vooruitzichten voor de tweede helft van dit jaar zijn ondanks de impact van de coronacrisis uitermate gunstig. Volgens een nieuwe prognose van uitkeringsinstantie UWV herstelt de arbeidsmarkt zich vrij snel en Rabobank stelt de verwachtingen voor de economische groei naar boven bij.

Volgens de bank bleek de Nederlandse economie veerkrachtiger dan gedacht.

De vooruitzichten zijn volgens Rabobank zo gunstig omdat het kabinet een reeks vergaande versoepelingen van de lockdownmaatregelen heeft doorgevoerd. Die ontwikkeling heeft een gunstige impact op de Nederlandse economie, “tegen de achtergrond van het bemoedigende vaccinatietempo, een sterke daling van het aantal besmettingen en de afname van de ziekenhuisopnames”.

Eerder gaf de Europese Commissie aan te verwachten dat Nederland weliswaar traag zou herstellen van de coronaklap, maar er ook veel minder onder te lijden zou hebben gehad.

De verwachting van Rabobank is nu dat de economie dit jaar met 3,8 procent groeit, waar eerder op een groei van 2,3 procent werd gerekend. Daardoor zou de economie in het derde kwartaal van dit jaar de verliezen van de coronacrisis volledig hebben goedgemaakt. Dat is sneller dan andere Europese landen.

Voor volgend jaar rekent de Rabobank op een groei van de economie van 3,7 procent, in plaats van 3,5 procent.

In sommige sectoren is er dit jaar al weer banengroei

Door de gunstige economische vooruitzichten blijft ook na het aflopen van de coronasteun een grote banenkrimp waarschijnlijk uit. In sommige sectoren, bijvoorbeeld specialistische zakelijke diensten, vindt zelfs dit jaar al een groei van het aantal banen plaats, denken de deskundigen.

Het herstel van de arbeidsmarkt is volgens het UWV waarschijnlijk voor het eerst te zien in een stijging van het aantal gewerkte uren.

Wat betreft het totaal aantal banen voorziet het UWV voor 2021 nog een kleine krimp van 0,1 procent, tot ongeveer 10,7 miljoen banen. In 2022 zal het totaal aantal banen over alle sectoren toenemen tot iets meer dan 10,8 miljoen banen. Dat zou dan gaan om een toename van 1,3 procent.

Impact op horeca blijft groot

Sectoren die vorig jaar het meest geraakt zijn door de coronamaatregelen, hebben het dit jaar nog wel erg moeilijk. Daar verwacht het UWV in 2021 nog een wat sterkere banenafname. Bijvoorbeeld in de sector cultuur, sport en recreatie daalt het aantal banen waarschijnlijk met 4,3 procent.

"Niet alle Nederlandse sectoren zullen dit jaar herstellen en sommige zelfs volgend jaar ook nog niet, zoals de horeca", waarschuwen ook de economen van Rabobank.

Een uitzondering hierop is de uitzendbranche. Deze sector werd hard geraakt door de coronacrisis, maar in 2021 groeit het aantal banen in hier juist het hardst met 2,4 procent, voorspelt het UWV.

Ondanks de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid relatief weinig toegenomen, constateert de uitkeringsinstantie verder. Uit onderzoek van het UWV blijkt dat 61 procent van de werknemers die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen een half jaar weer werk vond.

Vanwege het krachtige herstel nemen de zorgen over inflatie toe. Rabobank verwacht dat die zal stijgen, maar relatief beperkt zal blijven. "Voor 2021 verwachten we 1,8 procent procent gevolgd door 1,7 procent in 2022", aldus Hugo Erken van RaboResearch.

LEES OOK: Nederlandse economie kan in vierde kwartaal weer helemaal open