Prijzen van stroom en gas stijgen de komende jaren naar verwachting, mede door aanpassingen van de energiebelasting. Het kan daardoor lonen om maatregelen te nemen om je huis te verduurzamen. Als je niets doet, stijgt je energierekening hoogst waarschijnlijk. Maar hoe zwaar tikt dat aan?

Het verduurzamen van de woningvoorraad kost veel geld en wie een eigen huis heeft zal zich afvragen of een investering ooit wordt terugverdiend. Laat staan of je er netto op vooruit gaat. Is het niet gunstiger om af te wachten en niets te doen?

Wie overweegt de eigen woning niet aan te passen zal in ieder geval zien dat de jaarlijkse energiekosten tussen nu en 2030 nemen gemiddeld met 13 procent toenemen. Dat stelde het economische bureau van ING deze week in een analyse.

De economen van ING hanteren bij hun analyse de volgende uitgangspunten:

  • Belastingen op aardgas stijgen en de energiebelasting op stroom gaan omlaag in de periode tot 2030. Tegelijk verhoogt de overheid de duurzaamheidstoeslag voor zowel stroom als gas (ODE), maar daar staat weer een extra korting op de energiebelasting tegenover. Per saldo zorgen de overheidsmaatregelen er volgens ING voor dat prijzen van stroom en gas tussen 2019 en 2030 met 6 procent stijgen.
  • Het Internationale Energieagentschap rekent in de periode tot 2030 op een stijging van stroom- en gasprijzen met 7 procent door marktontwikkelingen
  • In totaal komt dit neer op een stijging van gas- en stroomprijzen tussen 2019 en 2030 met 13 procent.

Leningen en subsidies maken werk aan eigen huis aantrekkelijker

Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen is het simpelweg hard nodig dat woningen snel een stuk duurzamer worden. Daarom zorgt de Nederlandse overheid er voor dat het verduurzamen aantrekkelijker wordt.

Dat doet ze in de eerste plaats door de genoemde belastingheffing, maar ook door ook door het aanbieden van een verduurzamingsleningen. De rente daarvan is lager dan die de markt op dit moment aanbiedt, en dat maakt het dus een aantrekkelijke weg om snel een eigen woning te verduurzamen.

Lees hier meer over  je huis verduurzamen: waar begin je?

Tenslotte moeten subsidies voor verbouwingen die de eigen woning verduurzamen, huiseigenaren over de streep trekken. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk precies als je besluit gewoon niets bijzonders aan je huis te doen?

De prijs van niets doen: hogere energierekening voor stroom en gas

Het economisch bureau van ING heeft de gevolgen van niets doen aan verduurzaming in kaart gebracht. Voor verschillende soorten woningen is berekend wat de extra kosten voor stroom en gas zijn, als je de komende jaren niets doet. Daarbij is het gemiddelde stroom- en gasverbruik meegenomen voor woningen die uiteenlopen in grootte.

We beginnen met de extra kosten voor aardgas. In de onderstaande tabel is te zien hoeveel je per jaar méér betaalt in 2030 vergeleken met 2019, zonder aanpassingen om je huis energiezuiniger te maken.

De kostenstijging loopt uiteen van 147 euro voor een klein appartement van maximaal 50 vierkante meter, tot 654 euro voor een vrijstaande woning met een woonoppervlak van 250 tot 500 vierkante meter.

Hoeveel je kosten oplopen als je niets doet aan je woning, verschilt dus flink per woningtype. De kosten van het gasverbruik stijgen relatief hard, vergeleken met die van het stroomverbruik. Dit komt mede doordat de overheid de energiebelasting op aardgas verhoogt de komende jaren.

Maar niets doen aan verduurzaming betekent dat ook de stroomkosten stijgen. Dat is te zien in onderstaande tabel.

Wie niets aan de eigen woning verduurzaamt, is als eigenaar van een vrijstaande woning ook qua stroomgebruik het slechtste af. Een alleenstaande woningeigenaar met een appartement hoeft in 2030 maar zo’n 55 euro extra uit te geven aan “licht”.

De kosten die “niets doen” met zich meebrengen worden enigszins beperkt door de verhoging van de teruggaaf energiebelasting. de economen van ING verwachten dat die tussen nu tien jaar tijd met zo’n 142 euro stijgt. Dat bedrag zorgt er dus voor dat de last van het niet verduurzamen iets minder zwaar wordt.

Hoewel het verduurzamen van de woning ook kosten met zich meebrengt en de teruggave energiebelasting de kosten drukt, loont goede woningisolatie en het gebruik van zonnepanelen nu al.

Een meerderheid van de woningeigenaren is in ieder geval ook daadwerkelijk bereid om zijn huis verder te verduurzamen. Nederlanders zijn wel pragmatisch in de aanpak en willen graag zien wat het nu eigenlijk oplevert.

Uit de verdere berekeningen van ING blijkt in ieder geval dat een warmtepomp voor je huis voorlopig nog niet rendabel is.

Lees meer over maatregelen om je huis te verduurzamen: