Investeren in zonnepanelen is de meest winstgevende optie in 2019 als je kijkt naar verschillende mogelijkheden om je huis duurzamer te maken.

Zonnepanelen leveren net iets meer op dan betere woningisolatie. Geld dat je uitgeeft aan een warmtepomp verdien je niet terug.

Dat stelt het economische bureau van ING woensdag een analyse waarin verschillende mogelijkheden om je woning duurzamer te maken tegen elkaar worden afgezet.

De economen van ING hanteren bij de analyse de volgende uitgangspunten:

  • Belastingen op aardgas stijgen en de energiebelasting op stroom gaan omlaag in de periode tot 2030. Tegelijk verhoogt de overheid de duurzaamheidstoeslag voor zowel stroom als gas (ODE), maar daar staat weer een extra korting op de energiebelasting tegenover. Per saldo zorgen de overheidsmaatregelen er volgens ING voor dat prijzen van stroom en gas tussen 2019 en 2030 met 6 procent stijgen.
  • Het Internationale Energieagentschap rekent in de periode tot 2030 op een stijging van stroom- en gasprijzen met 7 procent door marktontwikkelingen
  • In totaal komt dit neer op een stijging van gas- en stroomprijzen tussen 2019 en 2030 met 13 procent, aldus de economen van ING.

Op basis van dit scenario heeft het economisch bureau van ING becijferd welke investeringen in het verduurzamen van woningen het meest lonen anno 2019. En wat het meest oplevert in 2030.

Een en ander hangt natuurlijk af van het soort woning, de grootte van een huishouden en hoeveel aardgas en stroom je verbruikt. Maar als je uitgaat van een gemiddelde situatie, dan komt ING uit op het volgende plaatje bij het rendement van diverse soorten investeringen:

In de bovenstaande tabel is gerekend met de zogenoemde netto contante waarde. Dit is het saldo van de aanvankelijke investering, verdere uitgaven en de opbrengsten in de loop van de tijd, teruggerekend naar een bedrag dat de nettowaarde van een investering weergeeft.

Een netto contante waarde van groter dan nul betekent dat de investering winstgevend is, een negatief bedrag betekent dat de investering verliesgevend is.

Investeren in zonnepanelen anno 2019 meest rendabel

Te zien is dat investeren in zonnepanelen anno 2019 het meest oplevert, méér bijvoorbeeld nog dan woningisolatie. In 2030 daarentegen levert investeren in woningisolatie net iets meer op dan zonnepanelen.

Dit verschil heeft mede te maken met de zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen. Die loopt in de huidige vorm tot eind 2022 en maakt het voor huishoudens met zonnepanelen mogelijk om voor stroom die ze terugleveren aan het net een relatief hoge prijs te krijgen. Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling echter afgebouwd, waardoor dit voordeel kleiner wordt.

Lees hier meer over de salderingsregeling voor zonnepanelen en wat er verandert.

Ofwel: als je nu in zonnepanelen investeert en nog ruim drie jaar profiteert van de lucratieve salderingsregeling, maakt dat zonnepanelen relatief iets aantrekkelijker dan investeren in woningisolatie.

In het voorbeeld gaat ING uit van tien zonnepanelen die 3.917 euro kosten, exclusief btw. De btw kan worden teruggevraagd en verder is er geen subsidie. De terugverdientijd is 7 jaar als je de zonnepanelen dit jaar koopt. De netto contante waarde is 5.900 euro positief over de levensduur van 25 jaar.

Voor woningisolatie gaat ING uit van spouwmuur- of binnengevelisolatie, dak- en vloerisolatie en HR++ glas met een totale investering van 11.500 euro inclusief btw en zonder subsidie in 2019.

De investering in woningisolatie verdien je dan na 28 jaar terug en na 40 jaar levert dit een netto contante waarde van 4.100 euro op. Om dezelfde terugverdientijd als zonnepanelen te krijgen (7 jaar) is een subsidie van 8.500 euro nodig.

Uit de berekeningen van ING blijkt verder dat een warmtepomp voor je huis voorlopig niet rendabel is. Pas in 2030 kan het lonen om een hybride warmtepomp te nemen. Andere varianten blijven problematisch.

Lees meer over maatregelen om je huis te verduurzamen: