ANALYSE – Nu de energieprijzen torenhoog zijn, komt het kabinet Rutte huishoudens tegemoet met 190 euro per maand in november en december. Waar de ene energieleverancier dit in neutrale bewoordingen aan klanten meldt, slaat de ander een jubeltoon aan.

De eenmalige korting van in totaal 380 euro moet huishoudens helpen hun energierekening betaalbaarder te maken voordat het prijsplafond ingaat op 1 januari 2023. Het prijsplafond betekent dat je in 2023 maximaal 1,45 euro per kuub betaalt voor gas, tot een verbruik van 1.200 kuub per jaar, en 0,40 euro per kWh voor stroom tot een jaarverbruik van 2.900 kWh.

Kom je boven het maximale verbruik uit voor gas en stroom, dan betaal je voor dat deel de prijs die op dat moment in je energiecontract staat. Deze steunmaatregelen (inclusief de vaste korting) kost het Rijk ongeveer 23,5 miljard euro als de energieprijzen op hetzelfde niveau blijven.

In oktober hebben de meeste energieleveranciers verhogingen aangekondigd van de variabele tarieven. Deze gaan na de nodige strubbelingen veelal in november in.

De 190 euro in november en december moet de pijn bij huishoudens verzachten. Of dit daadwerkelijk het geval is, daar lijkt de ene energieleverancier meer van overtuigd dan de ander, zo blijkt uit hun mails aan klanten.

Business Insider nam de de mails van vijf energieleveranciers onder de loep en oordeelde over hun taalgebruik.

1. Vattenfall: 'De overheid wil al eerder helpen'

Vattenfall legt in neutrale bewoordingen uit wat er gaat gebeuren in november en december. De mail begint met de mededeling dat op 1 januari 2023 het prijsplafond ingaat. Daarna geeft de energieleverancier duidelijk aan dat de overheid al eerder wil helpen.

Wat hier opvalt is het woord 'al'. Eerder volstaat. Kniesoor die erop let, maar het klinkt subjectiever dan 'eerder'. Hoezo al? zou een lezer kunnen denken die ál maanden zijn energierekening niet kan betalen.

Wat verder opvalt is dat de aanhef van de mail informeel is met 'Beste meneer/mevrouw', maar de klant wordt in de tekst aangesproken met 'u'.

2. Eneco: 'We betalen de korting aan je uit'

Eneco begint zijn mail ook met de mededeling dat er in 2023 een prijsplafond komt. Daarna volgt deze zin: "Om je in 2022 al te helpen met het verlagen van je energierekening, ontvang je zowel in november als in december een korting van €190 van de overheid".

Ook hier valt weer het woord 'al' op. Eerder of in 2022 was ook goed geweest.

Daarnaast geeft Eneco net als Vattenfall duidelijk aan dat de korting van de overheid komt. Maar rept wel over 'We betalen de korting aan je uit', waar Vattenfall het heeft over 'in orde maken'.

Dat maakt de mail iets informeler dan die van Vattenfall. Eneco gebruikt 'Beste' en in dit geval het formelere 'heer' als aanhef, om de klant daarna aan te spreken met het informele 'je'.

3. Greenchoice: 'Energiekorting overheid (CEK22) niet voor tuinhuis'

Ook Greenchoice schrijft neutraal over de overheidstegemoetkoming, maar op een andere manier dan Vattenfall en Eneco. De mail is opgebouwd uit korte zinnen en leest staccato.

"Je hebt vast gehoord over de extra tegemoetkoming van 190 euro voor de maanden november en december", luidt de eerste zin. "We noemen dit ook wel Energiekorting overheid (CEK22)", legt Greenchoice uit, waarmee het bedrijf meteen duidelijk maakt dat het om een overheidskorting gaat.

Daarna volgt een aantal vragen: Wanneer heb je recht op deze compensatie? En hoe wordt dit verrekend? We geven in deze mail antwoord op veelgestelde vragen. Ook het prijsplafond dat per 1 januari 2023 ingaat komt aan bod, schrijft de energieleverancier.

Anders dan de andere energieleveranciers treedt Greenchoice meer in details. Door bijvoorbeeld de officiële naam van de overheidskorting te noemen en door uit te leggen dat de tegemoetkoming niet geldt voor een garagebox of volkstuin.

De mail is informeel aangezien de klant wordt aangesproken met 'je', maar komt door details en de korte zinnen wat technisch en misschien wat afstandelijk over.

3. Essent: 'Hier hebben we samen met de overheid hard aan gewerkt'

Waar Greenchoice, Vattenfall en Eneco redelijk neutraal blijven en een oordeel over de boodschap die ze brengen achterwege laten, lijkt Essent ervan uit te gaan dat klanten het bericht als positief ervaren.

Fijn vooruitzicht, begint de mail, waarna de mededeling volgt dat de klant in november en december 190 euro minder voor energie betaalt. Daarna volgt een kop in dikke, rode letters waarin nogmaals de 190 euro tegemoetkoming in november en december wordt genoemd.

Vervolgens lijkt de mail opnieuw te beginnen. Goed nieuws voor jou, luidt de eerste zin van de tweede alinea, alsof Essent de klant ervan wil overtuigen dat dit toch echt een positieve boodschap is. "In beide maanden ontvang je 190 euro tegemoetkoming voor je energiekosten", schrijft de energieleverancier weer.

Waar die twee keer 190 euro vandaan komt - namelijk ons belastinggeld - wordt niet echt duidelijk met de zin die volgt: "Hier hebben we samen met de overheid hard aan gewerkt", aldus de Essent.

Hoe de korting bij de klant komt, "werkt heel simpel". "Je hoeft hier niets voor te doen", belooft de energieleverancier. De 190 euro wordt verrekend met het termijnbedrag en eventuele bedragen die nog openstaan.

Dat vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond geldt, wordt in de derde alinea na een vraag-en-antwoord-blokje genoemd. Ook hier is Essent "hard aan het werk", dit keer om het prijsplafond in te richten. Klanten krijgen later te horen wat dat betekent voor hun termijnbedrag.

De aankondiging van Essent is dus informeel. In de aanhef wordt 'Beste' gebruikt, in dit geval wel in combinatie met het formelere 'heer'. De klant wordt aangesproken met 'je'.

5. Energiedirect: 'Twee keer €190. Beter!'

Energiedirect schrijft al even enthousiast over de overheidskorting als moederbedrijf Essent. Het bedrijf lijkt ervan uit te gaan klanten dit als een behoorlijke meevaller zien.

"Je ontvangt een flinke tegemoetkoming voor je energiekosten in november en december", luidt de eerste zin. Mocht je als klant twijfelen of je hier iets aan hebt, dan weet Energiedirect blijkbaar het antwoord: "Altijd welkom in dure wintermaanden", schrijft het bedrijf, terwijl het in ieder geval in november nog herfst is.

Na deze eerste alinea prijkt een kop in groene letters: Twee keer €190

In de alinea die volgt lijkt Energiedirect zelf op bovenstaande te reageren: Beter!, oordeelt het bedrijf . Vervolgens gaat het in op de tegemoetkoming. En net als Essent maakt Energiedirect niet echt duidelijk waar de twee keer 190 euro vandaan komt.

"In beide maanden ontvang je van ons 190 euro tegemoetkoming op je energiekosten. Dit hebben we samen met de overheid voor je gefikst", aldus Energiedirect.

Hiervoor hoef je als klant "niks te doen". "We regelen 't", belooft het bedrijf, waarna uitleg volgt over de verrekening met het termijnbedrag en eventuele openstaande bedragen.

De structuur van de mail is hetzelfde als bij Essent. Na een vraag-en-antwoord-blokje volgt een alinea over het prijsplafond. Maar waar Essent schrijft dat het hard werkt om het prijsplafond in te richten, houdt Energiedirect het bij de mededeling dat je een mail krijgt zodra het prijsplafond is ingericht.

Energiedirect is dus net als Essent in hoge mate informeel. De aanhef luidt in dit geval 'Beste mevrouw'. Vervolgens wordt de klant niet alleen aangesproken met 'je' maar wordt deze ook gemaand dingen te 'checken'. 'Check de details' en check onze site'.

Energiekorting als marketing

Afgaande op de aankondigingen van de overheidskorting van deze vijf energieleveranciers, zou je kunnen zeggen dat Vattenfall, Eneco en Greenchoice zichzelf als doorgeefluik of uitvoerder ervan zien. Hun mails zijn neutraal met nauwelijks of geen waardeoordeel over de eenmalige tegemoetkoming van in totaal 380 euro. Deze is niet 'flink' of wordt niet gebracht als 'goed nieuws'.

Essent en dochterbedrijf Energiedirect daarentegen, lijken het aankondigen van de overheidskorting te zien als een gelegenheid om marketing te bedrijven. Met zinnen als 'we regelen 't' en 'we zijn hard aan het werk' benadrukken deze bedrijven hoeveel ze voor hun klanten doen. Tegelijk stellen ze dat je als klant 'niks hoeft te doen'.

Daarnaast wordt de 190 euro in november en december gebracht als een cadeautje aan de klant. Met kreten als 'fijn vooruitzicht' en 'flinke tegemoetkoming', wordt de overheidskorting al in een positief daglicht geplaatst voordat de klant hier een oordeel over kan vellen.

Essent en Energiedirect lijken in hun mails ook nog eens de gulle gever van het cadeautje, omdat ze niet precies duidelijk maken dat het kabinet heeft besloten tot de tegemoetkoming. "In beide maanden ontvang je van ons 190 euro tegemoetkoming op je energiekosten. Dit hebben we samen met de overheid voor je gefikst", schrijft Energiedirect. Essent laat het woordje 'ons' achterwege: "In beide maanden ontvang je 190 euro tegemoetkoming voor je energiekosten. Hier hebben we samen met de overheid hard aan gewerkt".

Als je het nieuws niet hebt gevolgd zou je als lezer kunnen denken dat Essent en Energiedirect de tegemoetkoming uit eigen zak betalen.

Lees meer over de energierekening: