Banken mogen ook in het vierde kwartaal van 2020 geen dividend uitkeren aan aandeelhouders.

De Europese Centrale Bank heeft banken gevraagd de opschorting van dividenden tot eind dit jaar voor te zetten en dat komt in de praktijk neer op een harde oekaze.

De dividendstop raakt aandeelhouders van ING en ABN Amro, maar ook beleggers in Rabobank Certificaten.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft banken formeel gevraagd om ten minste tot het einde van het jaar nog geen dividend uit te keren of eigen aandelen in te kopen. Daarmee moeten ze hun financiële slagkracht in de coronacrisis beter in stand houden.

Volgens veel beleidsbepalers bij de centrale bank is de economische situatie door de coronacrisis nog te onzeker om te rechtvaardigen dat kredietverstrekkers weer kapitaal aan hun aandeelhouders teruggeven, zo bleek eerder al.

De ECB riep banken in de eurozone in maart al op om in ieder geval tot 1 oktober geen dividend uit te keren zolang de coronapandemie blijft duren. Ook inkoopacties van eigen aandelen, waar aandeelhouders ook indirect van profiteren, werden voorlopig uit den boze.

De aanbevelingen van de ECB hadden betrekking op de dividenden over de jaren 2019 en 2020. Daarmee gaat het dus om de winsten van vorig jaar en de winsten dit jaar die voorlopig niet uitgekeerd zullen worden.

Lees ook op Business Insider

Uit een analyse van de centrale bank blijkt dat banken in het eurogebied veerkrachtig zijn en momenteel bestand tegen de financiële stress die de coronapandemie veroorzaakt.

Maar een waarschuwing is er ook. Als de situatie blijft verslechteren, treedt er mogelijk “een materiële verslechtering van het bankenkapitaal op”, aldus de onderzoekers. Dat zou onder meer aangejaagd kunnen worden door blootstelling aan slechte kredieten en verliezen op de financiële markten.

In Nederland komt grootbank ING komende week met de cijfers over het tweede kwartaal, waarbij de aandacht vooral zal uitgaan naar de voorzieningen voor probleemleningen.

Geen dividend voor aandeelhouders ING en ABN Amro; en ook niet voor Rabo Certificaten

De eis van de ECB heeft niet alleen gevolgen voor beursgenoteerde banken die normaal gesproken dividend uitkeren, zoals ING en ABN Amro. Ook houders van zogenoemde Rabobank Certificaten hebben last van de maatregel.

Rabobank is niet beursgenoteerd. Je kunt geen aandelen kopen in deze coöperatieve bank. Maar de zogenoemde Rabobank Certificaten hebben wel een beursnotering.

Deze certificaten tellen mee als ‘eigen vermogen’ van Rabobank en zijn dus risicodragend kapitaal. Ze lijken wat dat betreft op aandelen.

De Rabo Certificaten kenden tot begin dit jaar een behoorlijk hoge contante uitkering per kwartaal, een dividend. Dat maakte ze populair bij beleggers. Door de oekaze van de ECB is de kwartaaluitkeringen van de Rabobank Certificaten echter opgeschort.

LEES OOK: Rabobank Certificaten lijken in crisistijd toch iets meer op aandelen: weg is de mooie winstuitkering van 6,5%