• De Nederlandsche Bank laat de eis vallen dat cryptobedrijven bij elke transactie de identiteit van klanten moeten checken.
  • Handelsplatform Bitonic had daar eerder een kort geding over aangespannen.
  • Bedrijven moeten wel transacties screenen, maar mogen zelf inschatten wanneer er risico is op zaken als witwassen.

Cryptobedrijven hoeven hun klanten toch niet te dwingen om bij iedere transactie hun identiteit te bewijzen. De bedrijven moeten wel de transacties blijven screenen, maar mogen daarbij zelf inschatten bij welke transactie er een groot risico op zaken als witwassen is.

Dat bevestigt De Nederlandsche Bank (DNB), nadat bitcoinhandelaar Bitonic had gemeld dat de toezichthouder de eis had afgezwakt nadat dat bedrijf daartegen bezwaar had aangetekend.

Het Amsterdamse bedrijf had een registratie aangevraagd en gekregen van DNB, maar vond de eisen van de toezichthouder veel te streng. Daarom ging Bitonic niet alleen in bezwaar, maar spande ook een kort geding aan om de identificatie-eis per direct te schorsen.

Dat vond de rechter onnodig, maar DNB moest wel binnen zes weken onderbouwen waarom de beslissing is genomen.

Bitonic had vooral bezwaar tegen de eis dat gebruikers bij iedere transactie via een videoverbinding moeten bewijzen dat zij een transactie uitvoeren. Dat is niet alleen bewerkelijk en leidde tot het vertrek van een deel van de klanten, maar was volgens de bitcoinhandelaar ook in strijd met de privacywetgeving.

Een woordvoerder van de centrale bank geeft aan niet op individuele gevallen te kunnen ingaan. Wel zijn er bij de bank nieuwe inzichten gekomen over de toepassing van de zogeheten sanctiewet.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven bepaalde onlangs dat trustkantoren ruimte hebben voor risicogebaseerd toezicht en die uitspraak gaf DNB houvast over de te stellen eisen. Dat is volgens de zegsman meegenomen in het denken over registraties van bitcoinbedrijven.

Registratie is sinds vorig jaar verplicht voor cryptoaanbieders

Sinds 21 mei 2020 moeten aanbieders van cryptodiensten geregistreerd staan bij DNB en kunnen aantonen dat zij voldoende doen tegen witwassen en financiering van terrorisme. Voor bedrijven die al vóór 21 mei actief waren, gold een overgangsperiode tot 21 november 2020.

Crypto-ondernemingen moeten zich registeren bij de toezichthouder, alle transacties in de gaten houden en de identiteit van klanten verifiëren. Bestuurders en aandeelhouders met een belang groter dan 10 procent worden getoetst.

Tot nu toe hebben ruim 20 cryptobedrijven een groen vinkje gekregen van DNB, waaronder Bitonic. Kleine bedrijfjes gooiden bij voorbaat de handdoek in de ring, grotere crypto-ondernemers kozen voor een vertrek uit Nederland om de DNB-regels te omzeilen.

Het grote handelsplatform eToro stopte zelfs met crypto-accounts in Nederland, omdat het niet op tijd lukte om de verplichte DNB-registratie rond te krijgen. Cryptobeleggers moesten hun digitale munten vóór 23 januari 2021 noodgedwongen verkopen – al dan niet met verlies.

[activecampaign form=28]

Lees meer over cryptomunten: