• De bitcoin staat weer volop in de belangstelling, niet in de laatste plaats vanwege de forse koersstijging van de afgelopen maanden.
  • Om enigszins te begrijpen welke factoren een rol spelen bij de handel in bitcoin is een goed begrip van het aanbod van bitcoins en de partijen die daarbij een rol spelen onontbeerlijk.
  • Business Insider benoemt vijf zaken die je als bitcoinbelegger op een rij moet hebben.

De bitcoin is nog met afstand de belangrijkste cryptomunt in de wereld, met een marktwaarde van om en nabij de 700 miljard dollar. Dagelijks wordt er al gauw in zo’n 10 procent van de beschikbare bitcoins gehandeld.

Daarbij is het voor beleggers ook goed om te begrijpen wat er speelt bij het aanbod van bitcoins.

We behandelen hieronder vijf aspecten van de aanbodzijde van de bitcoin die je in de gaten moet houden als je geïnteresseerd bent in deze cryptomunt.

1. Er komen maximaal 21 miljoen bitcoins in omloop

Er zijn momenteel zo’n 18,6 miljoen bitcoins in omloop en dat aantal wordt volgens de technische opzet van de achterliggende infrastructuur maximaal 21 miljoen.

Nieuwe bitcoins komen momenteel in omloop als zogenoemde miners transacties op het digitale logboek van de bitcoin (de blockchain) goedkeuren. Dat gebeurt via het oplossen van complexe rekenvraagstukken door krachtige computers.

De miner die erin slaagt om zo'n puzzel op te lossen, zorgt ervoor dat een bitcointransactie wordt vastgelegd op het digitale logboek en krijgt als vergoeding nieuwe bitcoins.

De vergoeding aan de miners wordt echter om de vier jaar gehalveerd. Het aantal nieuwe bitcoins dat in omloop komt bij het goedkeuren van transacties op het digitale logboek neemt daardoor stelselmatig af.

De technische infrastructuur van de bitcoin-blockchain werkt zo dat, als er 21 miljoen bitcoins in omloop zijn, het goedkeuren van transacties op de blockchain geen nieuwe bitcoins meer oplevert voor miners. Miners moeten vanaf dat moment op een andere manier beloond worden om het transactiesysteem in stand te houden.

2. Walvissen: een kleine groep beleggers bezit veel bitcoins

In de wereld van de bitcoin bestaat een relatief kleine groep eigenaren die veel bitcoins bezitten. Zij worden in de cryptowereld aangeduid als whales, of 'walvissen' in het Nederlands.

Volgens de Britse krant The Telegraph is ongeveer 13 procent van alle uitgegeven bitcoins in bezit van iets meer dan honderd individuele bitcoinaccounts. Die hebben samen een actuele waarde van ongeveer 89 miljard dollar.

En 40 procent van alle bitcoins behoort toe aan ongeveer 2.500 bitcoinadressen, van de honderd miljoen adressen in totaal.

Het aantal adressen met minimaal 1.000 bitcoins stond volgens de site Coindesk in december 2020 op recordhoogte, met 2.334 stuks.

Kortom: een relatief klein aantal accounts bezit een groot deel van alle bitcoins.

3. Een deel van de bitcoins zit vast in dode accounts door vergeten wachtwoorden

Een niet onaanzienlijk aantal bitcoineigenaren heeft sinds de introductie van de digitale munt in 2009 per ongeluk wachtwoorden verloren of de harde schijf waarop bitcoins waren opgeslagen, weggegooid. Hierdoor zijn er nog al wat 'dode' bitcoinaccounts die ervoor zorgen dat een deel van de uitgegeven bitcoins permanent ontoegankelijk is geworden.

Naar schatting zit zo’n 20 procent van de bestaande 18,6 miljoen bitcoins – met een huidige waarde van in totaal 140 miljard dollar – vergrendeld in digitale portemonnees die niet meer toegankelijk zijn. Dat berichtte The New York Times afgelopen maand, op basis van een analyse van cryptodatabedrijf Chainalysis.

4. Actief wordt in iets meer dan 20 procent van bitcoins gehandeld

Alles bij elkaar is volgens een recente analyse van de site Glasnode zo'n 78 procent van de bitcoins 'illiquide'. Dat wil zeggen dat er weinig of niet in wordt gehandeld.

Dit kan dus zijn omdat het bitcoins betreft die zijn gekoppeld aan 'dode' accounts, of simpelweg bitcoins die in handen zijn 'whales' die maar met een klein deel van hun voorraad transacties doen.

De 22 procent van de bitcoins waarin wel actief wordt gehandeld komt dus overeen met zo'n 4 miljoen bitcoins. Aangezien de bovengenoemde 'walvissen' samen zo'n 2,4 miljoen bitcoins bezitten, is duidelijk dat een grote bitcoinbezitter forse invloed kan hebben op de koers van de bitcoin als zo'n walvis gaat handelen.

5. Bitcoin: digitaal goud of dagelijks betaalmiddel?

De vraag of de bitcoin zich vooral gaat ontwikkelen als opslag van waarde of als dagelijks betaalmiddel is onbeslist.

Wel is het zo dat de kans dat de bitcoin veel gebruikt wordt voor betalingen klein is, zolang de koers heftig beweegt.

De snelle stijging van de koers van de cryptomunt in de afgelopen maanden zorgt ervoor dat de bitcoin meer waard is geworden ten opzichte van klassieke valuta zoals de dollar en de euro.

Hiermee is het voor eigenaren van bitcoins in principe aantrekkelijker om hun bitcoins niet te gebruiken om een kopje koffie te kopen in euro's of dollars, omdat ze mogelijk twee kopjes koffie kunnen kopen als ze de cryptomunt een dag langer in bezit hebben.

Dit probleem zou minder spelen als je grootschalig fysieke producten kon afrekenen in bitcoins, want dan wordt het waardeverschil met andere andere valuta minder relevant bij de beslissing om een product te kopen.

Onderliggend is het probleem dat het goedkeuren van transacties in bitcoin op de blockchain relatief traag gaat. De blockchain van de bitcoin is niet ingesteld op miljarden transacties, zoals die dagelijks plaatsvinden in dollars en euro's.

Er wordt al wel een aantal jaar gewerkt aan technische oplossingen om een soort tweede laag boven op de blockchain te leggen, waarmee veel sneller bitcointransacties gedaan kunnen worden. Een bekend voorbeeld hiervan is het Lightning Network.

Toch zijn dit soort applicaties nog lang niet ver genoeg ontwikkeld om de bitcoin als transactiemunt op gelijke voet te stellen met klassieke valuta van overheden.

Dit is het eerste artikel in de Maand van het vertrouwen in crypto. Deze serie wordt mogelijk gemaakt door LiteBit. LiteBit is de plek waar je veilig, simpel en persoonlijk kunt handelen in crypto.