Jaarlijks verandert er een hoop op fiscaal en financieel gebied per 1 januari. Business Insider brengt dit in kaart in een serie artikelen. Wat zijn de de belangrijkste wijzigingen in 2022?

In eerdere artikelen kwamen de zorgkosten, kosten voor auto en trein, familiezaken, financiële regelingen voor je huis en de fiscale wijzigingen bij de inkomstenbelasting en vermogen in box 3 aan bod.

In dit deel leggen we de nadruk op veranderingen voor ondernemers en werknemers.

In 2022 gaat wederom het mes in diverse aftrekposten voor ondernemers. Investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen worden wel extra beloond, al worden elektrische auto’s van de lijst voor de MIA afgevoerd. De bijtelling voor elektrische auto’s gaat trouwens ook fors omhoog, dus elektrisch rijden wordt fiscaal minder gefaciliteerd.

Er komen ook wat aanpassingen in de vennootschapsbelasting. Of dit voor jou positief uitpakt, hangt af van de hoogte van de winst van je bedrijf.

Ook voor werknemers verandert er het nodige. Zo kun je komend jaar mogelijk aanspraak maken op een onbelaste thuiswerkvergoeding en wordt roken op de werkvloer ten strengste verboden. Tot slot gaat de AOW-leeftijd omhoog.

Bekijk hieronder de belangrijkste fiscale maatregelen die van belang zijn voor ondernemer en werknemer:

Zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers. Deze wordt stapsgewijs afgebouwd, omdat de overheid het verschil tussen ondernemers en werknemers wil verkleinen. Komend jaar gaat deze aftrek met 360 euro omlaag naar 6.310 euro.

Het nieuwe kabinet wil de aftrek vanaf 2023 versneld afbouwen, in ruil voor een verhoging van de arbeidskorting.

Verdere afbouw aftrekposten voor inkomstenbelasting

Zoals je in het artikel met veranderingen voor huiseigenaren in 2022 hebt kunnen lezen, wordt de maximale hypotheekrenteaftrek komend jaar verlaagd van 43 procent naar 40 procent.

IB-ondernemers krijgen te maken met een vergelijkbare maatregel. Voor diverse aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de persoonsgebonden aftrek, geldt in 2022 eveneens een maximaal aftrektarief van 40 procent (in plaats van de huidige 43 procent). Dit is alleen voelbaar met een inkomen boven 69.399 euro.

Hoogste tarief vennootschapsbelasting stijgt

Voor de vennootschapsbelasting die van toepassing is op bv's en nv's gelden er twee belastingschijven. Het lage tarief blijft komend jaar gelijk: 15 procent. Wel gaat dit lagere tarief gelden tot een winst van 395.000 euro: 50.000 euro meer dan nu. Dat is natuurlijk gunstig, want hierdoor maken meer bedrijven aanspraak op het lagere tarief.

Het hoge tarief, dat voor de winst boven 395.000 euro geldt, gaat komend jaar helaas omhoog van 25 procent naar 25,8 procent.

Heffing op aanmerkelijk belang blijft gelijk

Wie meer dan 5 procent van de aandelen of stemrecht in een vennootschap heeft, heeft een zogeheten aanmerkelijk belang. Over de inkomsten die je hieruit ontvangt, zoals dividend, moet je belasting betalen.

Dit tarief blijft in 2022 even hoog als nu: 26,9 procent.

Belastingrente vennootschapsbelasting gaat weer fors omhoog

Als je te laat aangifte hebt gedaan of niet het juiste bedrag hebt opgegeven, brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening.

Voor de vennootschapsbelasting is dat normaal gesproken 8 procent, maar vanwege de coronacrisis was dit tijdelijk verlaagd (eerst naar 0,01 procent en sinds oktober 2020 opgehoogd naar 4 procent).

Vanaf 1 januari is het echter uit met de pret en moet je weer 8 procent betalen.

… maar verlaagde invorderingsrente blijft voor iedereen nog even bestaan

Als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt, heft de fiscus normaal gesproken 4 procent invorderingsrente vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Sinds 23 maart 2020 is dit bedrag verlaagd naar 0,01 procent.

Deze regeling blijft nog tot 30 juni 2022 van kracht. Daarna gaat de invorderingsrente stapsgewijs omhoog naar het oude niveau.

Op 1 juli wordt het 1 procent, op 1 januari 2023 gaat het omhoog naar 2 procent. Op 1 januari 2024 betaal je weer 4 procent.

Bijtelling elektrische auto's gaat fors omhoog

De bijtelling voor benzine- en dieselauto's van de zaak blijft komend jaar even hoog als nu: 22 procent. De bijtelling voor elektrische auto's gaat wel fors omhoog, van 12 naar 16 procent.

Het lagere tarief van 16 procent geldt straks alleen tot een cataloguswaarde van 35.000 euro. Nu is dat nog 40.000 euro.

Koop je een elektrische auto die duurder is dan 35.000 euro, dan betaal je straks boven elke euro die boven dit bedrag uitkomt de hogere bijtelling van 22 procent. Kort gezegd komt het er dus op neer dat meer elektrische auto's in 2022 deels onder het verhoogde tarief gaan vallen.

Voor zonnecelauto’s geldt komend jaar een verlaagde bijtelling over de hele catalogusprijs. Het maakt daarbij dus niet uit hoe duur die auto is.

Meer informatie over de bijtelling en autobelastingen vind je in dit artikel.

Lees meer: Bijtelling leaseauto, verkeersboetes en treinkaartjes: dit verandert er in 2022 voor autobezitters en treinreizigers

Aftrek studiekosten verdwijnt

Als je op eigen kosten een opleiding volgt voor je werk of een toekomstig beroep, mag je je studiekosten aftrekken van je inkomen op je belastingaangifte. Deze aftrekpost gaat komend jaar verdwijnen.

In plaats daarvan wordt het zogeheten STAP-budget in het leven geroepen: een individueel leer- en ontwikkelingsbudget dat je kunt aanvragen als je een opleiding wil volgen. Hiervoor komt straks maximaal 1.000 euro per persoon per jaar beschikbaar.

Milieu-investeringsaftrek gaat omhoog

Ondernemers die milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen, mogen een deel van deze investeringen van hun winst aftrekken, zodat ze minder winstbelasting hoeven te betalen. Dit heet de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Er gelden drie aftrekpercentages. Welk percentage voor welke investering van toepassing af, hangt af van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel dat je hebt afgeschaft.

Deze percentages gaan komend jaar omhoog, waardoor deze investeringen meer lonen. Dit worden de aftrekpercentages:

  • 27 procent (tegen 13,5 procent nu)
  • 36 procent (tegen 27 procent nu) en
  • 45 procent (tegen 36 procent nu).

Om van deze regeling gebruik te maken moet het bedrijfsmiddel wel minimaal 2.500 euro moet hebben gekost. De bovengrens wordt komend jaar verdubbeld naar 50 miljoen euro.

Een investering in een elektrische auto zal minder lonen: deze auto's worden in 2022 van de lijst voor de MIA afgevoerd.

Extraatjes voor je personeel, zoals kerstpakketten, worden duurder

Als werkgever betaal je belasting over het salaris van je personeel. Daarnaast is er ruimte om aan je medewerkers belastingvrij iets extra's te geven, zoals een kerstpakket, cadeaubon of ergonomische bureaustoel voor de thuiswerkplek. Dit is de zogeheten vrije ruimte binnen de werkkostenregeling.

Deze vrije ruimte is dit jaar verhoogd van 1,7 procent tot 3 procent over de eerste 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen. Voor het bedrag boven 400.000 euro geldt een lager percentage: 1,18 procent.

In 2022 gaat de vrije ruimte over de eerste 400.000 euro weer omlaag naar 1,7 procent. Over het meerdere van de loonsom blijft het percentage 1,18 procent.

Invoering onbelaste thuiswerkvergoeding

Vanwege de coronacrisis werken veel mensen noodgedwongen thuis. Vanaf 1 januari mogen werkgevers aan hun personeel een onbelaste thuiswerkvergoeding betalen van maximaal 2 euro per dag, om de extra kosten voor bijvoorbeeld de verwarming, koffie en thee, elektra en wc-papier deels te dekken.

Daarnaast blijft een onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 19 cent per kilometer bestaan. Wel vervalt dan de vaste reiskostenvergoeding. Dit betekent dat alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed mogen worden. Dat leidt tot de nodige rompslomp.

Als werkgever mag je trouwens per dag kiezen of je een thuiswerkvergoeding of reiskostenvergoeding betaalt.

Meer vrouwen aan de top bij beursgenoteerde bedrijven

Om het old boys network te doorbreken moeten raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven in de toekomst voor minimaal een derde uit vrouwen bestaan. Mannelijke commissarissen hoeven hun plekje niet af te staan, maar bij nieuwe benoemingen moeten bedrijven met dit quotum rekening houden.

Daarnaast moeten naamloze en besloten vennootschappen streefcijfers opstellen om de verhouding tussen mannen en vrouwen in de (sub)top evenwichtiger te maken. Ze moeten elk jaar over de voortgang rapporteren.

Roken? Niet meer op het werk

Roken op het werk wordt komend jaar een stuk moeilijker gemaakt. Vanaf 1 januari geldt er namelijk een rookverbod in bedrijfsgebouwen. Een rookruimte buiten is wel toegestaan, mits deze niet aan het gebouw grenst of overlast veroorzaakt voor anderen. Een sigaret opsteken onder een afdakje of fietsenhok mag dus niet meer.

Wist je dat ook leaseauto’s en vrachtwagens onder dit rookverbod vallen; zelfs als niemand meerijdt? Alleen als de auto jouw eigendom is en niemand naast je zit, mag je daar een sigaret opsteken

Vanaf augustus: gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Je kunt nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van je kind. Maar dat is in principe onbetaald, tenzij daar in je CAO andere afspraken over zijn gemaakt.

Vanaf augustus volgend jaar krijgt iedereen de eerste negen weken van de 26 weken ouderschapsverlof deels uitbetaald. Je krijgt dan een UWV-uitkering van 50 procent van je dagloon.

Minimumloon gaat omhoog

Het wettelijk brutominimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat omhoog naar 1.725 euro per maand. Uitkeringen, zoals de AOW en de WIA, stijgen mee, omdat deze zijn gekoppeld aan het wettelijk brutominimumloon.

AOW-leeftijd gaat omhoog

De AOW-leeftijd gaat komend jaar omhoog naar 66 jaar en zeven maanden. Dat is drie maanden later dan nu.

... net als de AOW

Ook de AOW gaat iets omhoog. Ben je alleenstaand, dan ontvang je vanaf januari 1.244,35 euro. Dat is netto circa 18 euro meer dan nu.

AOW-ers met een partner zien hun inkomen met circa 13 euro stijgen naar 851,52 euro.

Lees meer over fiscale en andere financiële veranderingen in 2022: