Wat verandert er komend jaar voor je portemonnee? Aan het eind van het jaar brengt Business Insider dit traditiegetrouw in kaart met een serie artikelen.

We trappen af met de zorg. Zorgverzekeringen en andere zorgkosten worden komend jaar wederom ietsje duurder, wat natuurlijk niet zo vreemd is gelet op de vergrijzing, de innovaties in de gezondheidszorg en natuurlijk de coronapandemie.

Ook valt op dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis in 2022 groter is dan ooit: ruim 535 euro. Het is dus zeker de moeite waarde om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken.

Basispakket: extra vergoedingen

De zorg die je krijgt vergoed via je basiszorgverzekering, is voor iedereen gelijk. Er zijn drie kleine wijzigingen in het basispakket.

Patiënten die Covid-19 hebben gehad en nog langere tijd met klachten kampen, zoals vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid, krijgen paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie en voedingsadviezen van een diëtist) nog vergoed tot 1 augustus 2022. Er gelden wel beperkingen in het aantal behandelingen / consulten.

Wie gebruik maakt van zogeheten CAR-T-celtherapie (een immuuntherapie tegen kanker), is verplicht om twee weken lang in de buurt van het ziekenhuis te verblijven waar de behandeling wordt uitgevoerd, voor het geval er complicaties optreden. De verblijfskosten in bijvoorbeeld een hotel of vakantiehuis worden komend jaar tot een bepaalde hoogte vergoed vanuit het basispakket.

Verder mogen patiënten die thuis gebruik maken van een mechanische ademhalingsondersteuning hun elektriciteitskosten rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar.

Premie basispolis: gemiddeld 48 euro duurder

Voor je zorgverzekering ben je volgend jaar gemiddeld 48 euro meer kwijt dan dit jaar, zo becijferde Zorgwijzer onlangs. Dat komt neer op een prijsstijging van 2,6 procent.

De gemiddelde premie komt op jaarbasis uit op bijna 1.540 euro per persoon, ofwel 128,30 euro per maand bij een standaard eigen risico van 385 euro.

De bedragen lopen wel flink uiteen. Volgens Zorgwijzer bedraagt het verschil tussen de goedkoopste en duurste polis 535,80 euro op jaarbasis, terwijl de dekking voor iedereen gelijk is.

Het loont dus de moeite om verzekeringen met elkaar te vergelijken. Er valt ook meer te kiezen, want er worden 73 verschillende basispolissen aangeboden, negen meer dan dit jaar.

Staar je niet blind op de premie, want er zijn soms grote verschillen in de vrijheid van ziekenhuiskeuze en de vergoeding voor zorg door zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten. Ook moet bij sommige prijsvechters alles online worden geregeld, terwijl elders ook persoonlijk contact mogelijk is.

Premiekorting als je de jaarpremie in één keer betaalt

Heb je voldoende spaargeld, dan kun je 1 tot 2 procent premiekorting krijgen als je de zorgpremie in één keer betaalt voor het hele jaar, in plaats van in maandelijkse termijnen, zo heeft Zorgwijzer becijferd.

Voor een gemiddeld gezin kan dit een besparing opleveren tot 72 euro per jaar. Dat is toch mooi meegenomen.

Volledig vrije zorgkeuze is nauwelijks meer mogelijk

Volgens Zorgwijzer wordt het steeds lastiger om een verzekering te vinden waarbij ook de zorg voor ziekenhuizen en zorgverleners waarmee de verzekeraar geen contract heeft afgesloten volledig wordt vergoed. Je bent hiervoor aangewezen op een restitutiepolis, maar er worden komend jaar nog maar 16 van deze verzekeringen afgesloten. Dit jaar waren dat er nog 19 en vorig jaar 22.

Bovendien worden deze verzekeringen steeds prijziger. Een gemiddelde restitutieverzekering is komend jaar 203 euro duurder dan overige verzekeringen. Ter vergelijking: in 2016 was dit verschil nog slechts 57 euro. Vrije zorgkeuze heeft dus een prijs.

Collectiviteitskorting blijft gelijk, maar komend jaar waarschijnlijk voor het laatst

Sluit je een collectieve verzekering af, via bijvoorbeeld je werkgever, sportclub of vakbond, dan kun je soms korting krijgen op je zorgpremie. In 2020 werd de maximale collectiviteitskorting gehalveerd van 10 naar 5 procent. Dit percentage blijft komend jaar gelijk.

Vanaf 2023 mogen zorgverzekeraars waarschijnlijk helemaal geen collectiviteitskorting meer geven op de basisverzekering.

Of zo’n collectieve verzekering voor jou de voordeligste optie is, is overigens maar de vraag. Er zijn ook verzekeringen zonder collectiviteitskorting die scherper geprijsd zijn dan duurdere polissen mèt korting. Let dus niet op het kortingspercentage, maar op de nettopremie.

Aanvullende verzekering: enorme verschillen

Ongeveer 85 procent van alle Nederlanders heeft zich aanvullend verzekerd, voor bijvoorbeeld tandartszorg, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. In lang niet alle gevallen is dit zinvol: uit onderzoek van Radar blijkt dat 59 procent wel eens meer premie betaalt dan ze aan vergoedingen hebben ontvangen. Zij spekken dus de kas van de verzekeraar.

Het is daarom geen overbodige luxe om elk jaar goed na te denken of je zo’n verzekering echt nodig hebt en welke dekking voor jou volstaat; zeker omdat verzekeraars de afgelopen jaren de aanvullende pakketten behoorlijk hebben uitgekleed.

Is een aanvullende verzekering voor jou zinvol, laat dan niet automatisch je polis verlengen, maar pluis de polisvoorwaarden van je huidige verzekering voor 2022 goed uit. Veel verzekeraars brengen elk jaar veranderingen aan in de dekking en de premie. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde behandelingen waar jij gebruik van maakt niet meer worden vergoed of dat de verzekeraar het mes zet in de maximale vergoeding, waardoor zo’n verzekering nauwelijks meer de moeite waard is.

Neem ook de moeite om het aanbod van jouw verzekeraar te vergelijken met andere partijen. De premieverschillen tussen aanvullende verzekeringen zijn nog veel groter dan die van de basispolis: het gaat soms om wel meer dan 600 euro per jaar. Je kunt hier dus een flinke kostenbesparing realiseren als je even de moeite neemt om verschillende polissen naast elkaar te leggen.

Bedenk wel dat zo'n vergelijking een stuk lastiger is dan bij de basispolis, omdat de dekkingen sterk van elkaar verschillen. Je bent al snel appels met peren aan het vergelijken. Wees ook kieskeurig welke zorg je verzekerd wil hebben: dek je alleen in voor zorg die je echt nodig hebt.

Wil je switchen van verzekeraar, dan moet je er wel snel bij zijn. Je moet je vóór 1 januari je huidige polis opzeggen en voor 1 februari een nieuwe verzekering kiezen. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Tandarts: tarieven stijgen met gemiddeld 2,4 procent

De tarieven voor de tandarts stijgen komend jaar met 2,4 procent, die voor implantaten ook met 2,4 procent en die voor orthodontie met 2,3 procent, zo heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaald.

Hoeveel de tandarts volgend jaar maximaal in rekening mag brengen, kun je zien op deze website. Let wel: dit zijn maximumbedragen. Tandartsen kunnen ook lagere tarieven hanteren.

Ook kan de ene tandarts een iets uitgebreidere behandeling geven dan de andere, door bijvoorbeeld extra foto's te maken. Hierdoor ben je niet overal even goedkoop uit.

Eigen risico blijft wederom gelijk

Het verplichte eigen risico blijft in 2022 wederom gelijk. Dit betekent dus dat je net als dit jaar de eerste 385 euro aan zorgkosten zelf moet betalen.

Je betaalt het eigen risico voor vrijwel alle zorg, behalve voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige, kraamzorg, wijkverpleging en zorg uit de aanvullende verzekering. Ook de zorg- en tandartskosten voor kinderen tot achttien jaar vallen buiten het verplichte eigen risico.

Het nieuwe kabinet wil het wel mogelijk maken om steeds per behandeling een eigen bijdrage te betalen, tot het maximum van 385 euro, zodat je niet een groot bedrag in één keer hoeft op te hoesten.

Lees ook: Regeerakkoord Rutte IV: basisbeurs komt terug, lastenverlichting van 3 miljard voor huishoudens en kinderopvang nagenoeg gratis

Eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft 250 euro

De maximale eigen bijdrage voor geneesmiddelen uit het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) blijft komend jaar even hoog als nu: 250 euro.

Vrijwillig hoger eigen risico in ruil voor premiekorting: slim idee?

Wie wil besparen op de zorgkosten, kan besluiten om vrijwillig een hoger eigen risico te nemen, bovenop het wettelijk verplichte eigen risico. Je kunt het eigen risico met maximaal 500 euro verhogen naar 885 euro. Dit levert een premiekorting op van meestal de helft van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt.

Bedenk wel dat deze optie alleen loont als je nauwelijks een beroep doet op gezondheidszorg. Dat valt vooraf helaas niet te voorspellen. Met één ziekenhuisopname bent je het kostenvoordeel kwijt.

Bovendien moet je die 885 euro wel op je rekening hebben staan. Heb je onvoldoende spaargeld, dan is verhoging van je eigen risico niet verstandig.

Zorgtoeslag stijgt licht

De zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je jaarinkomen en je gezinssituatie. Naarmate je inkomen hoger uitpakt, ontvang je minder zorgtoeslag.

Komend jaar gaat de maximale zorgtoeslag iets omhoog. Voor alleenstaanden met een minimuminkomen stijgt dit bedrag met 3 euro per maand (ofwel 36 euro per jaar) naar 111 euro. Heb je een toeslagpartner, dan krijg je er 4 euro per maand bij (ofwel 48 euro per jaar). Je ontvangt dan maximaal 212 euro per maand.

Op deze pagina van de Belastingdienst kun je zelf laten uitrekenen op hoeveel zorgtoeslag je komend jaar recht hebt.

… evenals de inkomens- en vermogensgrenzen om deze te ontvangen

Om voor zorgtoeslag in aanmerking te komen, mag je als alleenstaande in 2022 niet meer dan 32.000 euro per jaar verdienen en hooguit 120.020 euro aan eigen vermogen hebben. Heb je een toeslagpartner, dan liggen de grenzen voor 2022 op respectievelijk 41.000 euro en 151.767 euro.

De grens is daarmee iets hoger dan vorig jaar. Heb je op 1 januari te veel vermogen, dan heb je het hele jaar geen recht op toeslag.

Lees meer over je zorgverzekering in 2022: