De Belgen zijn het na dagenlang intern overleg eens over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Het akkoord lijkt te worden getekend, maar dat betekent nog niet dat alle zorgen zijn weggenomen.

Het verdrag zal namelijk alleen worden geratificeerd als er wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, blijkt uit een gelekte tekst in handen van onder meer de Vlaamse publieke omroep VRT.

Deze eisen stellen de Belgen, volgens het uitgelekte document:

  • België en Wallonië zijn niet van plan om het verdrag te ratificeren als het omstreden arbitragesysteem ICS niet wordt aangepast.
  • Het Europees Hof van Justitie zal om advies worden gevraagd over de verenigbaarheid van ICS met de Europese wet- en regelgeving.
  • Alle partijen (inclusief de Belgische deelstaten) hebben het recht om een einde te maken aan de voorlopige toepassing van CETA.
  • Samenwerking tussen de EU en Canada op het gebied van regelgeving vereist politieke instemming. Als er aanpassingen vereist zijn met betrekking tot de regionale bevoegdheden in België, dan is daar ook instemming van de regionale parlementen voor nodig.
  • De Belgen en de Belgische deelstaten mogen beschermende maatregelen nemen om te voorkomen dat hun producten worden weggeconcurreerd door Canadese producten. Zelfs als het om maar één product gaat.
  • CETA mag geen invloed hebben op de wetgeving voor genetisch gemodificeerde producten. De teelt van dat soort producten mag worden verboden, in Wallonië is dat nu al zo.