Om minder belasting te betalen over je vermogen in box 3 is het altijd handig om te kijken of je een grote uitgave nog net voor de jaarwisseling kunt doen. In dat verband is schenken aan je kind voor de aankoop van een woning altijd een goede optie.

Wie op 1 januari 2020 een vermogen heeft dat groter is dan 30.846 euro (of het dubbele voor fiscaal partners), moet hierover belasting betalen in box 3. Het effectieve belastingpercentage over spaargeld en beleggingen is in 2020 0,54 procent tot 1,60 procent, afhankelijk van de omvang van je vermogen.

Boven de belastingvrije drempel van bijna 31.000 euro betaal je tot een ton effectief 0,54 procent. Voor vermogen tot een miljoen euro ligt het effectieve belastingpercentage op 1,27 procent.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je vermogen in box 3 te drukken om minder belasting te hoeven betalen. Lees daar hier meer over.

Maar voor ouders die hun kind willen helpen met het kopen van een huis, kan een schenking een goede optie zijn. Overigens hoef je geen bloedverwant te zijn om als weldoener op te treden voor een starter op de woningmarkt.

Financieel intermediair De Hypotheekshop deed deze maand een peiling onder hypotheekadviseurs. Daaruit blijkt dat ouders steeds vaker bijspringen om kinderen te helpen bij de aankoop van een huis. Dat heeft uiteraard te maken met de hoge prijzen op de woningmarkt die starters op achterstand zetten.

Schenken is het meest populair, maar lenen is een goede tweede voor ouders die hun kind willen helpen bij de aankoop van een huis. Daarover later meer.

De Hypotheekshop signaleert dat bij drie op de vijf hypotheekaanvragen van starters, ouders bijspringen om voor 10 tot 25 procent van de totale financiering te zorgen. In één op de zes gevallen is de bijdrage van de ouders 25 tot 50 procent van de totale financiering.

Schenken voor aankoop huis

Bij schenken voor aankoop van een woning gelden een aantal regels. De Belastingdienst stelt in 2019 deze voorwaarden voor de belastingvrije schenking van maximaal 102.010 euro:

  • Je mag als ontvanger de schenking alleen gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een huis.
  • Het geld dat je via de schenking krijgt moet je uiterlijk in 2021 uitgeven voor die aankoop of verbouwing van een eigen woning.
  • De Belastingdienst wil ook schriftelijke bewijsstukken zien. Bewijs dat je de schenking kreeg én bewijzen dat je het geld daadwerkelijk in een huis stak.
  • Als de schenking op schrift staat, mogen er geen extra voorwaarden in de schenking staan. Hij mag niet zomaar ingetrokken kunnen worden. Het mag ook niet alleen maar een belofte, een schenking op papier zijn.
  • Het geld moet je als ontvanger na je 18de en vóór je 40ste levensjaar krijgen. Of vóórdat je partner 40 jaar wordt.

Als je al eerder een flinke schenking hebt gehad van je ouders en een andere weldoener, dan is een belastingvrije schenking in 2019 misschien niet meer mogelijk. De fiscus kijkt ook naar eerdere schenkingen voor een huis, je studie of een andere schenking. Als je al eens gebruikmaakte van een schenkingsvrijstelling, dan let de fiscus extra op nieuwe schenkingen.

Het is daarbij van belang in welk jaar je ouders geschonken hebben en wat het schenkingsbedrag was. Een voorbeeld: je ouders schonken al 40.000 euro in 2018, dan kunnen ze nog 62.010 belastingvrij schenken in 2019.

De complete regels als je al eerder een hoge schenking kreeg zie je hier.

Mocht je de schenking voor de eigen woning al opgebruikt hebben, dan is er nog de jaarlijkse schenking van 5.428 euro, het ‘normale’ jaarlijks vrijgestelde belastingbedrag.

Schenking hoeft niet in één keer

De schenking voor een huis hoeft niet altijd de maximale schenking te zijn van ruim een ton. Soms is een kind al geholpen met een veel kleinere schenking. Bijvoorbeeld als er net iets meer geld nodig is dan 100 procent van de waarde van een woning. Dat is tegenwoordig het maximale bedrag dat een bank zal financieren.

De belastingvrije schenking mag ook worden opgeknipt, bijvoorbeeld in tranches van 33.000 euro in 2019, 2020 en 2021. Zolang de starter of diens partner jonger is dan 40 en voldoet aan de andere voorwaarden, gaat het goed. Je moet als ontvanger wel steeds aangeven bij de Belastingdienst hoeveel je belastingvrij ontvangt.

De vrijstellingsregeling is overigens niet alleen gericht op de aankoop van een nieuwe woning. Het geschonken bedrag mag ook gebruikt worden voor de – extra – aflossing op een lopende hypotheek of voor een eventuele restschuld.

Naast ouders mogen ook grootouders, een suikeroom of suikertante of iemand van buiten de familie belastingvrij schenken. Het kan handig zijn goede relaties te onderhouden, héél goede relaties, ook buiten het gezin, in de verdere familie- of vriendenkring.

Lenen aan je kind voor de eigen woning kan ook handig zijn

Bij hulp aan starters op de huizenmarkt denken ouders vaak in eerste instantie aan een schenking. Maar lenen aan je kind kan ook interessant zijn, zei financieel expert Hanneke Kroonenberg van Van Lanschot Bankiers eerder tegen Business Insider.

Als je enkele tienduizenden euro’s leent aan je kind voor aan aankoop van de woning, kun je de rente die je ontvangt weer terugsluizen naar je kind via de jaarlijkse belastingvrije schenking van ruim 5.000 euro.

Lees meer over de afweging tussen schenken of lenen aan kinderen voor de aankoop van een eigen huis »