Dat transacties van cryptomunten gepaard kunnen gaan met een hoog energieverbruik, was al bekend. Afhankelijk van de methode die wordt gebruikt om transacties op het digitale logboek van een cryptomunt goed te keuren, kan sprake zijn van een hoge energie-intensiteit.

Vooral de zogenoemde proof-of-work methode van de bitcoin doet een zwaar beroep op de rekenkracht van computers en is daarmee zeer energie-intensief. Het was voor ondernemer Elon Musk in 2021 de reden om te stoppen met het accepteren van de bitcoin als betaalmiddel voor zijn automerk Tesla.

Het hoge energieverbruik van de proof-of-work methode voor het goedkeuren van transacties was ook één van de redenen dat het Ethereum-platform afgelopen jaar is overgestapt op een andere verificatiemethode. Die is veel minder energie-intensief en dat heeft duidelijk gevolgen voor het geschatte energieverbruik en de CO2-uitstoot van Ethereum.

Maar wat zijn nu precies de meest milieubelastende cryptomunten? En hoeveel bomen moet je jaarlijks planten om de uitstoot van het gebruik van verschillende cryptovaluta te compenseren? Bij het Luxemburgse databureau Forex Suggest besloten ze erin te duiken.

Bijna 432 miljoen bomen planten voor 1 jaar bitcoin

In een vrijdag gepubliceerde studie wordt gesteld dat voor het compenseren van de geschatte CO2-uitstoot van de bitcoin er liefst 431,6 miljoen bomen geplant zouden moeten worden. En dan gaat het alleen om de gevolgen van het energieverbruik van de bitcoin in 2022.

De bitcoin overtroeft daarmee ruimschoots de uitstoot van de overige zeven meest milieubelastende cryptovaluta ter wereld.

Om de geschatte CO2-uitstoot van alle litecoins uit 2022 te compenseren, zouden zo'n 2,6 miljoen bomen moeten worden geplant. Bitcoin cash, een afsplitsing van de bitcoin, completeert de top 3 meest milieubelastende cryptovaluta met 707.332 te planten bomen.

Hieronder zie je hoeveel bomen er geplant moeten worden volgens de studie van Forrex Suggest om de uitstoot te compenseren voor de acht meest energie-intensieve cryptovaluta.

De onderzoekers kwamen tot dit aantal door te analyseren hoeveel stroom je nodig hebt per transactie van een bepaalde cryptovaluta en hoeveel transacties er per munt in 2022 zijn gedaan.

Om per munt tot het aantal uitgestoten ton CO2 te komen, gebruikten de onderzoekers een rekenmodule van datasite Carbonify. De module leverde ook het aantal te planten bomen ter compensatie van deze CO2-uitstoot. Carbonify baseert zijn rekenmodule op onder meer studies van de Universiteit van Chicago en de Verenigde Naties.

Bij het aantal te planten bomen houdt Carbonify rekening met het feit dat een boom in vochtig tropengebied gemiddeld 22 kilogram CO2 uit de lucht haalt in 40 jaar tijd. Gedurende zijn gehele levensduur zal een boom 1 ton CO2 uit de lucht halen, maar lang niet alle bomen halen dit. Sommige sterven af en andere worden gekapt.

Carbonify gaat er daarom vanuit dat vijf bomen geplant moeten worden om te verzekeren dat één boom 40 jaar zal leven en dat de vijf bomen gezamenlijk 1 ton CO2 uit de lucht kunnen halen.

Hieronder zie je per cryptovaluta het verbruik aan stroom en daaraan gekoppelde schatting van de CO2-uitstoot over geheel 2022.

CO2-uitstoot cryptovaluta neemt toe

De uitstoot van cryptovaluta neemt bovendien toe, blijkt uit een analyse van de data van Forrex Suggest.

De acht meest energie-intensieve cryptomunten verbruikten in 2021 nog afgerond 107 miljard kWh aan stroom, terwijl dit in 2022 toenam tot 116 miljard kWh. In de tabel hierboven is te zien dat de bitcoin in z'n eentje het gros van dit energieverbruik voor z'n rekening neemt.

Koppel je dat aan een schatting voor de CO2-uitstoot, dan ging het in 2021 om afgerond 80 miljoen ton CO2 voor de top 8 van energie-intensieve cryptomunten. Afgelopen jaar steeg dit tot ruim 87 miljoen ton CO2.

De CO2-uitstoot nam in absolute zin het meest toe bij de bitcoin, dat zijn mondiale CO2-uitstoot in 2022 met 29,4 miljoen ton CO2 zag stijgen ten opzichte van het jaar ervoor.

In relatieve zin bleek cryptomunt Cardano de grootste stijger op de uitstootladder. De geschatte CO2-uitstoot van deze munt klom afgelopen jaar met liefst 113 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Cryptomunt Ethereum zag zijn uitstoot zowel in absolute als relatieve zin het snelst dalen in 2022. De munt stootte in 2021 nog afgerond 22 miljoen ton CO2 uit, maar wist dit in 2022 terug te brengen tot 8,8 ton CO2. Dit heeft dus alles te maken naar de overstap op de zogenoemde proof-of-stake methode voor het goedkeuren van transacties.

Lees ook: The Merge van Ethereum is afgerond – volgens sommigen de belangrijkste cryptogebeurtenis sinds de creatie van de bitcoin

Bitcoin verbruikt op één dag 331 miljoen kWh stroom

Hoeveel stroom verbruikt de bitcoin eigenlijk per dag? Om dat te berekenen kijken we naar het dagelijkse aantal bitcointransacties. Dat schommelt de laatste maanden grofweg tussen de 240.000 en 300.000 transacties, blijkt uit data van website Ycharts dat het dagelijks aantal bitcointransacties bijhoudt.

Daar heb je behoorlijk wat stroom voor nodig, zo blijkt. Op donderdag 5 januari werden er volgens Ycharts mondiaal in totaal 279.391 bitcointransacties gedaan.

Uit de data van Forrex Suggest blijkt dat per transactie 1.184 kWh aan stroom nodig is. Door deze twee aantallen met elkaar te vermenigvuldigen, leren we dat er voor alle bitcointransacties op donderdag afgerond 330,8 miljoen kWh aan stroom nodig was.

Hoeveel bomen je daarvoor moet planten, kunnen we op basis van de module van Carbonify niet berekenen. Wel kunnen we het gemiddeld aantal bomen berekenen dat je dagelijks in 2022 moest planten om de CO2-uitstoot van de bitcoin te compenseren.

We doen dit door het totaal aantal te planten bomen, dus 431,6 miljoen, te delen door het aantal kalenderdagen in één jaar (365). Dit levert een totaal van afgerond 1,2 miljoen bomen per dag op. Dat is nogal wat voor een hoogst volatiele munt, waarvan het de vraag is of die de status van breed geaccepteerd betaalmiddel ooit gaat bereiken.

LEES OOK: Goedkeuren van transacties met de bitcoin in VS even vervuilend als 6 miljoen auto’s, volgens milieugroepen – eis tot verbod op meer ‘mining’