• Bitcoin-mining is verantwoordelijk voor ongeveer 0,5 procent van het wereldwijde energieverbuik, volgens The New York Times.
  • Dat is ongeveer zeven keer zoveel als de totale energieconsumptie van Google.
  • De negatieve milieugevolgen van de bitcoin worden naar verwachting groter nu de cryptomunt aan populariteit wint.

De koers van de bitcoin is het afgelopen jaar bijna vervijfvoudigd. Die snelle stijging leidt wereldwijd tot aanmerkelijk hoger energieverbruik voor de populaire cryptomunt.

Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat meer mensen met elkaar concurreren om de bitcoin te minen – een proces waarbij ingewikkelde wiskundige problemen worden opgelost die helpen om digitale transacties te verifiëren. Miners die deze problemen oplossen ontvangen een deel van van bitcoin, en hoe meer mensen met elkaar concurreren om ze te minen, hoe meer energie ervoor nodig is.

Het is moeilijk om precies te meten hoeveel energie wordt gebruikt voor het minen van bitcoins, maar een nieuwe analyse van The New York Times heeft onthutsende gegevens opgeleverd die het energieverbruik in perspectief plaatsen:

  • Met het minen van bitcoins is jaarlijks ongeveer 91 terawatt-uren aan electriciteit gemoeid.
  • Dat is een groter gebruik dan dat van heel Finland, een land met 5,5 miljoen inwoners.
  • Het betreft bijna 0,5 procent van al het wereldwijde elektriciteitsgebruik, en een vertienvoudiging ten opzichte van vijf jaar geleden.
  • Het is ongeveer dezelfde hoeveelheid energie die jaarlijks wordt verbruikt in de Amerikaanse staat Washington, en meer dan een derde van de elektriciteit die jaarlijks wordt gebruikt in de Verenigde Staten voor de verkoeling van woningen.
  • Ook is het meer dan zeven maal de elektriciteit die wordt gebruikt voor de wereldwijde activiteiten van Google.

Gezien de prijssprong van de bitcoin in de afgelopen jaren, ligt het voor de hand dat het elektriciteitsgebruik zal blijven groeien. De bitcoin is inmiddels ongeveer 50.000 dollar waard, ongeveer een vervijfvoudiging ten opzichte van een jaar geleden. In 2016 bracht een bitcoin 500 dollar op.

Minen is een industrie geworden

Door toegenomen concurrentie is het minen van bitcoins een eigen industrie geworden, waarbij gespecialiseerde apparatuur, servers, en enorme datacenters worden gebruikt, met voldoende afkoelingscapaciteit om te voorkomen dat de computers oververhit raken.

Het miningproces is complexer geworden; volgens The New York Times kon een eenvoudige desktop computer in 2011 met gemak bitcoins minen, toen de cryptovaluta weinig belangstelling trok. Inmiddels is er ongeveer "dertien jaar van het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden" voor nodig om een enkele bitcoin te minen.

A man stands at the end of a long corridor. The walls are packed with computers and wires, which are being used to mine bitcoin.
Een bitcoin-miningbedrijf in Moskou. Foto: Maxim Zmeyev/AFP via Getty Images

Wie de bitcoin en de bredere sector van cryptovaluta's heeft gevolgd, weet dat de milieugevolgen al langer een probleem zijn. Iran kampte eerder dit jaar met stroomuitval die voor een deel werd geweten aan de bitcoin. In maart waarschuwde Bill Gates dat de bitcoin "niet geweldig is voor het klimaat." De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen noemt het energieverbruik "duizelingwekkend".

'Vermogensbeheerders houden rekening met milieu'

Sommige vermogensbeheerders proberen iets aan de milieuzorgen te doen. Michael Hanus, senior managing director van het alternatieve investeringsplatform RealBlocks, heeft eerder tegen Insider gezegd dat asset managers zich in toenemende mate bewust worden van de duurzaamheidsproblemen van cryptovaluta's.

Hanus verwees naar ESG (Environmental, Social en Governance) analysis, een investeringsfilosofie die bedrijven aanmoedigt om bij beleggingen rekening te houden met zakelijk bestuur en met de gevolgen voor het milieu en de maatschappij.

"Veel managers, als je naar ESG kijkt, waren oorspronkelijk gefocust op de 'G' van governance in dat rijtje, om hun portefeuilles te verbeteren. Ik denk dat dat nu verschuift, en er is toenemende nadruk op de 'E' en de 'S' in ESG," aldus Hanus.

In andere woorden: vermogensbeheerders proberen de negatieve gevolgen van cryptovaluta's voor het milieu en de maatschappij in balans te brengen met het geld dat beleggers ermee kunnen verdienen.

[activecampaign form=28]

Lees meer over bitcoin: