• Olaf Sleijpen, directeur bij De Nederlandsche Bank, beweert dat benzine in Nederland niet duurder hoeft te worden door nieuwe klimaatplannen.
  • Volgens Sleijpen zou de overheid de accijnzen op benzine moeten verlagen ‘om dubbeltelling te voorkomen’.
  • Als onderdeel van Timmermans’ klimaatpakket zouden ook pomphouders moeten betalen voor de CO2-uitstoot van auto’s.

Een uitbreiding van de Europese CO2-heffing hoeft niet per se een nog hogere benzineprijs in Nederland te betekenen. Dat zegt Olaf Sleijpen, directeur bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Hij benadrukt dat de invulling van de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie een politieke keuze is. Dan kan de overheid er ook voor kiezen om zich meer te richten op sectoren die nu nog geen uitstootbelasting betalen, aldus Sleijpen.

Het gaat om het klimaatpakket dat in juli werd gepresenteerd door vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie.

Lees ook: EU wil met zevenmijlslaarzen klimaatdoel halen: brandstofauto’s in 2035 verboden, ook hybride wagens en Ferrari’s

Onderdeel daarvan is dat het Europese emissiehandelssysteem moet worden uitgebreid zodat veel meer bedrijven hiermee te maken krijgen. Aanbieders van diesel en benzine aan de pomp zouden dan dus ook moeten gaan betalen voor CO2-rechten.

Maar de accijnzen op benzine zijn hier al erg hoog. Nederland verschilt daarin van andere landen, aldus Sleijpen. Dan kan de overheid er ook voor kiezen om de accijnzen wat te verlagen “om dubbeltelling te voorkomen”, zodat automobilisten straks niet veel meer kwijt zijn.

Beperkte gevolgen voor Nederlandse economie

Met DNB heeft hij uitgezocht of de extra uitstootbeprijzing niet schadelijk kan zijn voor de Nederlandse economie. Straks zou nagenoeg de gehele industrie, energie- en transportsector te maken kunnen krijgen met een heffing van 50 euro per ton CO2-uitstoot.

Uit de analyse is naar voren gekomen dat de gevolgen hiervan voor Nederland beperkt zijn. “De Nederlandse economie kan dit prima hebben en het zorgt voor een gelijker speelveld”, zegt Sleijpen.

Door de extra heffingen wordt het in heel Europa duurder om te produceren. In Nederland lopen de productiekosten waarschijnlijk een fractie meer op dan het Europese gemiddelde, maar beduidend minder dan in Centraal- en Oost-Europa waar nu nog veel met energie uit kolen wordt gewerkt.

Binnenvaart en luchtvaart gaan gevolgen voelen

Wel wijst de DNB’er erop dat de Nederlandse binnenvaart en luchtvaart nu in feite nog gratis CO2-rechten hebben. Zij zullen het dus wel gaan voelen. “Er gaan bedrijven zijn die hier last van krijgen. Dat is zeker. Maar dat is in zekere zin ook de bedoeling.”

Sleijpen stipt verder aan dat het klimaatpakket ook een voorstel bevat voor CO2-heffing aan de Europese grens. Daardoor wordt voorkomen dat bedrijven van buiten de EU opeens een groot concurrentievoordeel krijgen.

Met name dat is erg belangrijk voor Nederland. Voor sommige sectoren zou er volgens Sleijpen nog aan tijdelijke compensatiemaatregelen kunnen worden gedacht. Maar hierbij is het dan wel belangrijk dat deze niet ten koste gaan van de prikkel tot verduurzaming.

LEES OOK: Tank niet op maandag – en 7 andere trucs om geld te besparen aan de pomp