Door de lage rente is het zaak om zo weinig mogelijk vermogen in Box 3 aan te geven. Veel kleine zelfstandigen tellen echter ten onrechte hun banksaldi van hun zakelijke rekeningen op bij hun privé-vermogen. Dat is meestal niet handig.

Je ondernemingsvermogen hoef je ook als ondernemer voor de inkomstenbelasting niet aan te geven in Box 3 voor de inkomstenbelasting. Het is immers geld dat je voor je onderneming nodig hebt als werkkapitaal of als reservering voor investeringen. Dat betekent niet dat je er geen belasting over betaalt: de rente die je over je ondernemingsvermogen krijgt, telt mee met de winst.

Maar nu de rente zo laat staat, is dat bijna altijd gunstiger dan de vermogensheffing in Box 3. Stel dat je 2 procent rendement maakt over de 10.000 euro die je in je onderneming hebt zitten. Je winst is dan 200 euro. Daar mag je eerst de 14 procent MKB-winstvrijstelling van aftrekken, zodat nog 172 euro resteert. Vervolgens betaal je daar dan maximaal 52 procent over, wat neerkomt op 89,44 euro.

Geef je die 10.000 euro aan in Box 3 en heb je – daar gaan we in dit rekenvoorbeeld maar even vanuit – meer dan 24.437  euro aan privé-vermogen (of meer dan 48.874 euro samen met je partner), dan krijg je te maken met het beruchte fictieve rendement van 4 procent. Daar betaal je vervolgens 30 procent belasting over, wat neerkomst 1,2 procent belasting over jouw 10.000 euro. Je betaalt dan 120 euro, ongeacht óf je rendement maakt.

Let op bij aangifte

Het is dus zaak je boekhouder eraan te herinneren dat hij zoveel mogelijk vermogen op de balans van jouw onderneming zet. Doe je zelf aangifte, let dan op of de Belastingdienst geld dat jij als ondernemingsvermogen beschouwt, zoals het saldo van je zakelijke rekening, niet automatisch bij je Box 3- vermogen heeft opgeteld.

Let wel op. Liquide middelen die in je bedrijf blijven zitten, moeten een bedrijfsbestemming hebben. Je hebt het geld bijvoorbeeld nodig voor een investering of als werkkapitaal. Het is niet toegestaan om heel veel cash in je bedrijf op te potten om onder de vermogensbelasting uit te komen. Blijvend overtollige liquide middelen zul je naar privé moeten overhevelen.

Lees ook op Business Insider

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op z24.nl