• Er is al een tijdje veel te doen om box 3 voor spaargeld en beleggingen, waar je altijd belasting betaalt, ongeacht het daadwerkelijke rendement.
  • Ook voor de belastingaangifte over 2020 klopt de fiscus weer aan om spaargeld en beleggingen te belasten.
  • Business Insider bekeek wat je effectief aan belasting betaalt met vermogens tussen de 30.000 euro en 2 miljoen euro, als single of met een fiscale partner.

Sinds 1 maart is het seizoen voor de belastingaangifte geopend. We mogen de fiscus weer vertellen hoeveel we in de pocket hebben en hoeveel daarvan we aan de schatkist mogen afdragen.

Met dit keer als bonus: wie voor 8 april zijn de aangifte over 2020 indient, krijgt binnen 6 weken een reactie.

Lees ook: Belastingaangifte 2020: dit zijn de 15 interessantste aftrekposten

Er is al een tijdje veel te doen om box 3 voor spaargeld en beleggingen. Want hoewel de spaarrente vrijwel op nul staat en je bij de meeste banken moet betalen om daar te mogen sparen als je meer dan 250.000 euro spaargeld hebt, betaal je toch elk jaar belasting over je spaargeld en beleggingen in box 3.

De overheid gaat in box 3 namelijk uit van een fictief rendement op spaargeld en beleggingen. Dit wordt hoger naarmate je meer vermogen hebt. De overheid belast het fictieve rendement vervolgens tegen 30 procent. Dat is pech hebben, want op passief spaargeld toucheren we nagenoeg geen enkel rendement.

Gelukkig heb je voor het belastingjaar 2020 per persoon een vrijstelling van 30.846 euro. Voor fiscale partners is dat het dubbele.

Vervolgens is er een getrapt heffingssysteem, waarbij de effectieve belasting over het vermogen er voor 2020 als volgt uitziet:

  • Zoals gezegd is de eerste 30.846 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap) vrijgesteld;
  • Over de eerste schijf (voor het vermogensdeel boven de vrijstelling tussen de 30.847 en 103.644 euro) betaal je per saldo 0,54 procent belasting;
  • Over het vermogensdeel hierboven (tussen de 103.645 euro en iets meer dan 1 miljoen euro) moet je 1,27 procent afrekenen;
  • Het vermogen daarboven wordt belast met 1,6 procent.

In 2021 veranderen de bedragen voor de vrijstelling en de belastingpercentages overigens. Lees daar hier meer over.

Maar wat betaal je nu effectief aan belastingen bij welke hoeveelheid vermogen? En wat is dan de effectieve belastingdruk op je vermogen?

Business Insider Nederland berekende met behulp van een rekentool van de site berekenhet.nl wat je kwijt bent in 2020 voor vermogens tot 2 miljoen euro. Tot een miljoen euro doen we dat in stappen van steeds 50.000 euro erbij. Boven de 1 miljoen euro nemen we alleen de vermogens van 1,5 miljoen euro en 2 miljoen euro mee.

Zoveel belasting betaal je in 2020 in box 3

We gaan er gemakshalve vanuit dat je geen groene beleggingen hebt en berekenen de belasting voor twee situaties: mét en zonder fiscaal partner. En dan komen we uit op de twee onderstaande tabellen:

Wat direct opvalt is dat naarmate je meer vermogen hebt, de sprongen in belastingdruk minder groot worden.

Ga je van 50.000 euro naar 100.000 euro vermogen, dan maakt de belastingdruk een sprong van 0,2 procent naar 0,37 procent, ofwel een toename van 0,17 procentpunt.

Vanaf een vermogen van 350.000 euro worden de procentuele sprongen een stuk minder groot. Zo is de effectieve belastingdruk met 350.000 euro aan spaargeld en beleggingen precies 1 procent; met 50.000 euro extra loopt de belastingdruk met 0,03 procentpunt op.

De absolute bedragen worden uiteraard wel fors hoger naarmate het vermogen oploopt. Zonder fiscaal partner ben je met een ton aan vermogen 371 euro kwijt. Zit je op 1 miljoen euro aan vermogen, dan mag je 11.646 euro aftikken bij de Belastingdienst.

Heb je een fiscaal partner, dan betaal je beduidend minder vermogensbelasting dan wanneer je fiscaal als single door het leven gaat. De dubbele vrijstelling voor fiscaal partners werkt stevig door.

Zo zit je met een ton aan vermogen als koppel op een bedrag van 205 euro aan belasting, terwijl een single met hetzelfde vermogen 166 euro meer afdraagt.

De verschillen in de effectieve belastingdruk tussen fiscale partners en alleenstaanden zijn vooral tot een vermogen van 500.000 euro relatief groot. Bij dat bedrag zit je als koppel op een effectieve belastingdruk van 1 procent, terwijl een single dan op 1,07 procent uitkomt.

LEES OOK: Zoveel vermogen heb je nodig om bij je pensioen maandelijks van €1.500 euro, €2.000 of €3.000 te leven (en nog een erfenis na te laten)