Premium content ophalen
  • Mensen die zelf hun pensioen regelen, moeten goed opletten dat ze voldoende vermogen opbouwen voor een comfortabele oude dag.
  • Iedereen die tussen z’n 15e en 67e onafgebroken in Nederland heeft gewoond of gewerkt, kan aanspraak maken op een volledige AOW-uitkering.
  • Maar om prettig te leven is het fijn om extra inkomen te hebben voor je pensioen.
  • Business Insider rekent voor hoeveel kapitaal je op 66e moet hebben voor een pensioenuitkering van 1.500 euro, 2.000 euro of 3.000 euro per maand.

Voor een comfortabel leven als pensionado wil je graag een maandelijkse uitkering die in voldoende mate de kosten van je levensonderhoud dekt. Door de inflatie stijgen elk jaar immers de kosten van het levensonderhoud.

Iedereen die tussen z’n 15e en 67e onafgebroken in Nederland woont of werkt heeft recht op een volledige AOW-uitkering. Maar die varieert, afhankelijk van of je een partner hebt, netto tussen de iets meer dan 600 euro en bijna 1.000 euro per maand.

Werknemers die zijn aangesloten bij pensioenfondsen krijgen in principe een aanvullende pensioenuitkering bovenop de AOW. Maar er zijn ook flink wat zelfstandige ondernemers en werknemers die zelf voor aanvullend pensioen moeten zorgen. Daarvoor moet je vermogen opbouwen.

Premium content ophalen