• Sinds 1 maart mag je de belastingaangifte over 2020 indienen bij de Belastingdienst.
 • De deadline voor de aangifte inkomstenbelasting is nu aangebroken, deze moet vóór 8 mei worden gedaan.
 • Business Insider maakte een uitgebreide serie over aftrekposten waarmee je geld kunt besparen.
 • Bekijk het samenvattende overzicht met de 15 meest interessante aftrekposten bij de aangifte van 2020.

Wie de belastingaangifte 2020 nog niet heeft gedaan, moet vandaag achter de computer kruipen om dat alsnog te doen. De aangifte moet vóór 8 mei bij de fiscus binnen zijn.

Sinds 1 maart mag je aangifte doen voor de inkomstenbelasting van 2020. Door de coronapandemie is 2020 op zijn zachtst gezegd een bijzonder jaar dat invloed heeft op de belastingaangifte.

Wil je geen dief zijn van je eigen portemonnee, kijk dan of er kosten zijn die je mag aftrekken.

In een uitgebreide serie heeft Business Insider de afgelopen weken tientallen aftrekposten besproken. We zetten de 15 meest interessante voor je op een rij.

Lees ook: Belastingaangifte 2020: de belangrijkste deadlines, plus 7 handige tips en weetjes


1. Eigen woning: hypotheekrente en overige kosten

Voor woningbezitters vormt de hypotheekrente een heel belangrijke aftrekpost. Maar je mag ook alle kosten aftrekken die je hebt gemaakt om die lening te verkrijgen, zoals:

 • taxatiekosten
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • afsluitprovisie
 • kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot
 • bouwrente en
 • de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Dit geldt niet alleen voor de aankoop van een huis, maar ook als je je hypotheek oversluit.

Val je in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting (met een inkomen boven 68.508 euro), dan mag je de hypotheekrente niet aftrekken tegen het gebruikelijke belastingtarief (49,5 procent), maar tegen 46 procent.

De kosten voor onderhoud of een verbouwing zijn helaas niet aftrekbaar, maar de rente over een lening die je hiervoor afsluit wèl.


2. Eigen woning: boeterente bij oversluiten of rentemiddeling

Heeft je hypotheekverstrekker een boeterente in rekening gebracht, omdat je een groot bedrag vervroegd hebt afgelost, de hypotheek hebt afgesloten of hebt besloten tot rentemiddeling, dan mag je deze in de meeste gevallen als aftrekpost opvoeren.

Verhoog je de hypotheek om de boeterente te financieren, dan mag je de boeterente eenmalig aftrekken, maar de hypotheekrente over de verhoging níet.

Behalve de boeterente mag je alle kosten aftrekken die je hebt gemaakt om de hypotheek over te sluiten of aan te passen, zoals taxatie-, notaris- en advieskosten.

Benieuwd welke kosten je als huizenbezitter mag aftrekken? Lees het in dit artikel.


3. Studiekosten

Volg je een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep, dan mag je zaken als lesgeld en verplichte leermiddelen, zoals studieboeken en gereedschap, aftrekken.

De eisen van de fiscus zijn wel streng. De kosten voor de aanschaf van een computer, tablet, printer en je internetabonnement zijn helaas niet aftrekbaar, evenals reiskosten, studiereizen, excursies, hotelovernachtingen, de inrichting van je studeerkamer, drankjes en diners.

Verder geldt er een drempel van 250 euro per persoon: alle kosten hierboven zijn aftrekbaar.

Wil je weten welke studiekosten je in mindering mag brengen op je inkomen? Dat kun je opzoeken in dit artikel.


4. Schulden

Over je beleggingen, spaargeld en eventueel vakantiehuis betaal je vermogensbelasting (box 3) als je vermogen uitkomt boven de vrijstelling van 30.846 euro.

Van dit vermogen mag je eventuele schulden aftrekken. Dit kan van alles zijn, zoals:

 • een lening voor een auto
 • roodstand bij de bank
 • toeslagen die je moet terugbetalen
 • een bedrag van het persoonsgebonden budget dat je moet terugbetalen
 • erfbelasting die je nog verschuldigd bent of
 • een schuld door een schenking op papier.

Belastingschulden zijn vaak niet aftrekbaar, met uitzondering van verschuldigde erfbelasting. Ook ondernemingsschulden vallen er buiten.

Voor schulden geldt wel een drempel van 3.100 euro (of het dubbele als je een fiscaal partner hebt). Kleine schulden zijn dus niet aftrekbaar

5. Studieschulden

Ook studieschulden mag je aftrekken van je vermogen in box 3, behalve als de schuld nog kan worden omgezet in een gift.

De rente over een studieschuld is helaas niet aftrekbaar in box 1 onder het kopje ‘studiekosten’ in box 1.


6. Groene beleggingen

Beleg je in een groenfonds (een door de fiscus erkend fonds dat deelneemt in projecten voor milieubescherming)? Dan krijg je op twee fronten extra belastingvoordeel:

 • Een aparte vrijstelling voor de vermogensbelasting van 59.477 euro (of het dubbele als je een fiscaal partner hebt).
 • Een korting op de inkomstenbelasting van 0,7 procent over het saldo op deze groenrekening tot 59.477 euro (of het dubbele bij fiscaal partnerschap).

Meer informatie over je spaargeld, beleggingen en aftrekposten in box 3 (vermogensbelasting), vind je in dit artikel.


7. Ziektekosten

De aftrekmogelijkheden voor ziektekosten zijn behoorlijk beperkt. Ben je gezond, maak je weinig zorgkosten en heb je een bovenmodaal inkomen, dan is het de vraag of je deze aftrekpost kunt gebruiken.

Je mag alleen de kosten aftrekken waarvoor je geen vergoeding krijgt via bijvoorbeeld je zorgverzekering of bijzondere bijstand. Ook de zorgpremie en het eigen risico zijn niet aftrekbaar.

Wel aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

 • Voorgeschreven medicijnen die jij zelf hebt betaald
 • Een voorgeschreven dieet (vast bedrag)
 • Reiskosten
 • Sommige hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat en blindenstok
 • Zorgrobot

Voor ziektekosten geldt verder een forse inkomensafhankelijke drempel. Voor een inkomen van 40.000 euro bijvoorbeeld is dat 660 euro. Alleen de kosten die daar bovenuit komen zijn aftrekbaar.

Wil je weten of je ziektekosten mag aftrekken en hoe de regels zijn? Check dan dit artikel.


8. Alimentatie

Betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen wel, zij het tegen maximaal 46 procent. In sommige situaties is ook een afkoopsom van alimentatie aan je ex-partner aftrekbaar. Ook eventueel opgegeven eigenwoningforfait is tijdelijk aftrekbaar als alimentatie.

Wie partneralimentatie heeft ontvangen, mag alle kosten die zijn gemaakt om de alimentatie of afkoopsom te krijgen (of te houden) aftrekken. Dit gaat niet alleen om het honorarium van de advocaat, maar ook om eventuele incassokosten, telefoonkosten en postzegels. Wel moet je de ontvangen alimentatie opgeven als inkomen.


9. Giften aan goede doelen

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar, mits het goede doel door de Belastingdienst officieel is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Er geldt wel een drempel: de giften moeten bij elkaar opgeteld hoger zijn dan 1 procent van je drempelinkomen, met een minimum van 60 euro. Elke euro daarboven mag je aftrekken. Je mag niet meer aftrekken dan 10 procent van je drempelinkomen.

Van een drempel of maximum is geen sprake als je een periodieke gift doet. Je legt dan vast dat je minimaal vijf jaar doneert.

Voor giften aan een culturele ANBI mag je de gift met 25 procent verhogen, met een maximum van 1.250 euro per jaar.

Net als bij partneralimentatie en de hypotheekrente is de aftrek gemaximeerd op 46 procent.

Meer informatie over alimentatie, giften, maar ook andere familiezaken, zoals kinderopvang, vind je in dit uitgebreide overzichtsartikel.


10. Reiskosten voor je werk

Ga je met je eigen auto of de fiets naar je werk, dan heb je geen recht op reisaftrek. Wel mag je baas maximaal 19 eurocent per kilometer onbelast vergoeden.

Reis je met het openbaar vervoer, dan mag je hiervoor onder voorwaarden een vast bedrag aftrekken. De hoogte hiervan hangt af van de afstand die je moet overbruggen en de reisfrequentie. Het is maximaal 2.150 euro. De tabel met de bedragen vind je hier.

Woon je dichter dan tien kilometer van je werk, dan heb je geen recht op aftrek.

Heb je vorig jaar vanwege de coronacrisis weinig gereisd omdat je veel thuis moest werken en had je een betaald OV-abonnement dat doorliep, dan heb je nog steeds recht op reisaftrek, zolang de kosten doorliepen.

Reed je in 2020 in een auto van de zaak, dan moet je een fictief bedrag bij je salaris optellen: de bijtelling, tenzij je er minder dan 500 kilometer privé mee hebt gereden.

Meer informatie over reiskosten, een leaseauto, maar ook interessante heffingskortingen vind je in dit artikel.


11. Ondernemers: investeringen

Voor ondernemers vormt de ondernemersaftrek, waaronder de zelfstandigenaftrek, een belangrijke aftrekpost. Kleine ondernemers kunnen daarnaast profiteren van de MKB-winstvrijstelling. Voor beide posten is de aftrek wel gemaximeerd op 46 procent.

Ook voor investeringen in bedrijfsmiddelen zijn er veel aftrekmogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze is bedoeld voor ondernemers die vorig jaar in totaal tussen de 2.400 en 323.544 euro hebben geïnvesteerd. Hiervoor komen alleen bedrijfsmiddelen die goedkoper zijn dan 450 euro in aanmerking.

Voor investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, gelden extra regelingen.


12. Ondernemers: verzekeringen, vakliteratuur en werkkleding

Andere kosten mag je aftrekken voor zover deze voor zakelijk gebruik zijn, zoals briefpapier met het logo van je bedrijf, verzekeringspremies, reiskosten, abonnementen op vakliteratuur en het bonnetje van de aanschaf van een printer.

Voor dure aankopen (vanaf 450 euro) die langer dan één jaar meegaan, zoals een bureau of een auto, moet je de kosten gespreid over meerdere jaren aftrekken.

Werkkleding mag je alleen aftrekken als het kleding is die zich uitsluitend voor je bedrijf leent, zoals een uniform of overall. Kun je de kleding ook buiten je werk dragen (zoals een maatpak), dan moet er een groot bedrijfslogo (minimaal 70cm2) opstaan.

Kosten voor persoonlijke verzorging, zoals een bezoek aan de kapper, zijn helaas niet aftrekbaar. De regels voor de aftrekbaarheid van de kosten van een kantoor aan huis zijn zo streng dat de meeste ondernemers hiermee achter het net vissen.


13. Ondernemers: belkosten

Zakelijke gesprekskosten zijn volledig aftrekbaar. Een telefoonabonnement niet, tenzij de aansluiting zich in jouw kantoorruimte bevindt.

Heb je een smartphone met abonnement die je zowel zakelijk als privé gebruikt, dan mag je de abonnementskosten naar rato aftrekken.


14. ... en diners en zakenlunches

Voor de kosten voor zakenlunches en -diners (inclusief fooien), een bezoek aan een congres of seminar en relatiegeschenken geldt een hoge drempel van maar liefst 4.700 euro: alleen de kosten daarboven zijn volledig aftrekbaar.

Zit je onder deze drempel, dan mag je een deel van de kosten af te trekken:

 • 80 procent van de kosten (als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting) of
 • 73,5 procent (voor ondernemers voor de vennootschapsbelasting).

Houd er rekening mee dat voor aangifte omzetbelasting soms andere regels gelden. Zo mag je de btw over een zakenlunch of kop koffie in een café niet aftrekken als voorbelasting in je btw-aangifte, maar wel voor de inkomstenbelasting.


15. Auto van de zaak

Gebruik je als ondernemer de auto voor zakelijke ritten? Dan hangt het er voor de fiscus vanaf of de auto geldt als bedrijfs- of privévermogen.

Geldt je auto als privévermogen, dan mag je voor elke zakelijke rit 19 cent per kilometer aftrekken.

Rijd je in een auto van je bedrijf, dan mag je de autokosten aftrekken van de winst. Denk hierbij niet alleen aan de brandstofkosten, maar ook aan de verzekeringspremie, parkeerkosten, motorrijtuigenbelasting, onderhouds- en reparatiekosten en zelfs het bonnetje voor de wasstraat.

Gebruik je de auto ook voor privéritten, dan heb je wel te maken met een bijtelling, tenzij je vorig jaar minder dan 500 privékilometers hebt afgelegd.

Ook voor de omzetbelasting is van belang of je de auto rekent tot je bedrijfs- of privévermogen. De keuze 'zakelijk' of 'privé' mag voor de inkomsten- en omzetbelasting verschillen.

Benieuwd welke kosten je als ondernemer mag aftrekken? Dat vind je terug in dit artikel.


Lees de complete serie over slimme aftrekposten voor de aangifte: