Premium content ophalen

Voor 2022 staan er grootschalige veranderingen op stapel voor  box 3.

Het kabinet wil dan rekenen met een realistischer rendement.

Gebruik onze tool om te berekenen hoeveel belasting je over je vermogen in 2020 gaat betalen.

Voor 2022 staan er grootschalige veranderingen op stapel voor de belasting op spaargeld en beleggingen in box 3. Het kabinet wil dan rekenen met een realistischer rendement. Dit jaar geldt nog het oude systeem, maar zijn de verschillende bedragen en gebruikte percentages weer iets aangepast.

Ook in 2020 wordt dus nog via de bekende drie schijven belasting op vermogen geheven. Dat gaat via de heffing op spaargeld en beleggingen, die we beter kennen als box 3. De Belastingdienst gaat daarbij uit van een fictief rendement over over je vermogen.

De berekening betekent eenvoudig gezegd dat er niet wordt gekeken naar een daadwerkelijke opbrengst. In plaats daarvan splitst de Belastingdienst het vermogen in box 3 in twee delen, een spaardeel en een beleggingsdeel. Als je meer vermogen hebt, gaat de dienst ervan uit dat je meer belegt en daar meer rendement uit haalt.

Zo bereken je hoeveel belasting je in box 3 betaalt

Premium content ophalen